WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

використання матеріальних ресурсів: Квм=8921,7/9016,4=0,989.
Це свідчить про те, що є, хоч і зовсім незначна, економія використання матеріальних ресурсів.
Напрямки і резерви зниження матеріаломісткості продукції на підприємстві.
Заключним етапом аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів є пошук можливостей щодо подальшого зниження норм витрат матеріалів та матеріальних витрат, не використаних у звітному році.
Як уже зазначалось, кожне відхилення від плану матеріально-технічного постачання в гірший бік, наприклад, недопоставка ресурсів, порушення термінів поставок, зниження якості, може призвести до невиконання плану виробництва, зростання собівартості, погіршення якості виробів.
Отже, різні фактори по-різному впливають на обсяг виробництва. Збільшення (надходження, закупівля матеріальних ресурсів) сприяє збільшенню обсягу виробництва, і навпаки. Збільшення залишків матеріальних ресурсів на початок періоду призводить до збільшення обсягу виробництва, і навпаки. Збільшення обсягу залишків матеріальних ресурсів на кінець періоду знижує обсяг виробництва продукції, і навпаки. Зниження величини відходів призводить до збільшення обсягу виробництва, і навпаки.
Раціональне використання матеріальних ресурсів призводить до:
ў зменшення собівартості продукції;
ў зростання рентабельності підприємства;
ў зростання прибутку підприємства.
Крім того, враховуючи обмеженість ресурсів, актуальним завданням є зниження обсягів ресурсів, що споживаються, при випереджаючих темпах зростання продуктивності праці над її фондоозброєністю.
Важливу роль відіграє вибір постачальників матеріальних ресурсів. Оскільки неритмічна поставка сировини та матеріалів зумовлює простої обладнання, втрати робочого часу, необхідність понаднормових робіт, які оплачуються за підвищеною тарифною ставкою. Все це збільшує собівартість продукції, що випускається, і відповідно, зменшує прибуток підприємства. Проте впливає не тільки ритмічна поставка, а й якість цих ресурсів. Адже низька якість сировини й матеріалів є причиною утворення понадпланових відходів, що призводить до зменшення обсягу випуску якісної продукції.
Також у ході аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами необхідно:
1) перевірити розрахунок потреби в матеріальних ресурсах; оцінити забезпеченість потреби джерелами покриття, зокрема виявити ступінь забезпечення потреби в матеріальних ресурсах договорами на їх постачання (за строками, обсягами та асортиментом партій, якістю матеріалів тощо), обґрунтованість договорів та їх фактичне виконання;
2) визначити відповідність фактичної забезпеченості товарними запасами плановій потребі, враховуючи обсяг і склад неліквідів, обсяг списаних втрат;
3) виявити зниження обсягу виробництва у зв'язку з недостатньою забезпеченістю матеріальними ресурсами, причини виникнення понаднормових запасів.
випадку з підприємством такого типу як, "КЗЗ № 63" резервами зниження матеріаломісткості продукції можуть бути пошук нових джерел придбання сировини, які були більш дешевими. Так як підприємство є державним, то потрібно за умов таких збитків вимагати від держави пільгових умов щодо закупівлі сировини, надання підприємству можливості конкурувати з іншими підприємствами такого профілю, отримувати субвенції від держави тощо. Також є зміст вкласти гроші в оновлення основних фондів на підприємстві, підвищити рівень автоматизації, проводити розробки стосовно нових типів продуктів, розширення асортиментності та оснащеності продуктів. Економія енергії.
Висновки і пропозиції.
У даній курсовій роботі мною було проаналізовано використання матеріальних ресурсів на ВАТ "Котельно-зварювальний завод № 63".
У першому розділі роботи були розкриті теоретичні питання аналізу матеріаломісткості на підприємстві, визначено фактори, що впливають на матеріаломісткість, а також представлені формули, та методи розрахунку, які застосовуються для аналізу основних техніко-економічних показників та показників матеріаломісткості.
У другому розділі роботи був проведений безпосередньо аналіз основних показників та матеріаломісткості для даного підприємства з урахуванням його специфіки. Результатом аналізу стало виявлення чітких тенденцій до зростання таких показників, як середня заробітна плата та собівартість, незрозуміла стратегія підприємства стосовно тримання прибутків при такому збільшенню обсягів виробництва і ,як результат, прогнозне значення матеріаломісткості, визначене за допомогою методу екстраполяції, яке показує, що у наступному році підприємство скорочуватиме виробництво. Щодо структури матеріальних ресурсів, то тут, як і слід було очікувати, левову частку займає сировина, після неї ідуть витрати енергії на зварювання, обігрів, освітлення приміщень тощо, ну і найменша стаття матеріальних витрат ? це паливо, яке витрачається на доставку сировини та обігрів поруч з електроенергією.
В останньому розділі мною були приведені пропозиції щодо економії та зменшення використання матеріальних ресурсів, зниження матеріаломісткості.
Хочеться зазначити, що основним джерелом покриття високих матеріальних витрат і зростання рентабельності і прибутку повинна бути допомога з боку держави. Виділення коштів на цільові програми, такі як оновлення та заміна застарілого обладнання (основна частина обладнання та верстатів на підприємства вже зношена і потребує термінової заміни). Результатом буде зменшення відсотку втрат сировини, відходів та низький відсоток браку.
Другим шляхом зменшення витрат на сировину і матеріали повинен стати пошук нових, більш дешевих, джерел їх отримання, отримання пільг та знижок при закупівлі сировини в інших державних підприємств та використання альтернативних матеріалів, які б призвели до зниження собівартості продукції заводу.
Ще одним джерелом покриття витрат матеріалів може стати вихід підприємства на міжнародний рівень, обмін досвідом з зарубіжними виробниками аналогічної продукції та вивчення їх способів економії та використання замінників.
Список використаної літератури.
1. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680с.
2. Економіка підприємства:Навчальний посібник. За ред. Вітвицького Я.С. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002.
3. Економічний аналіз: Навчальний посібник/М.А. Болюха, В.З. Бучевський., М.І.Горбуток; за ред акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
4. Житна Г.П., Нескреба А.М. "Економічний аналіз господарської діяльності підприємства"-К.Вища школа,1992р.
5. Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник - К.: Знання - Прес, 2000, 207с. - (Вища освіта ХХI ст.)
7. Савицька Г.В. "Аналіз господарської діяльності підприємства" - К. 2000 р.
8. Яцків Т.І. "Теорія економічного аналізу",Львів:Світ,1993

 
 

Цікаве

Загрузка...