WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

абсолютно закономірним, що підтверджує правильність обраного методу для прогнозування.
2.3. Аналіз рівня показників використання матеріалів.
Для більш загального аналізу матеріаломісткості доцільно визначити рівень показників ефективності використання матеріалів. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці аналітичної роботи здійснюється за допомогою показників використання матеріальних ресурсів.
Для розрахунку показників використання матеріальних ресурсів скористаємося формулами, які наведені в розділі 1.2. даної курсової роботи.
Вихідні дані для розрахунків використання матеріальних ресурсів наведемо в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 - Вихідні дані для розрахунків використання матеріальних ресурсів.
№ Показник умовні позначення Роки
2002 2003 2004
1 Обсяги виробництва, тис. грн. ВП 8924,3 12624,7 12411,4
2 Собівартість продукції, тис. грн. С 7806,1 10510,7 11345,8
3 Сума матеріальних витрат, тис. грн. М 5356,9 8843,6 8921,7
4 Вартість спожитої сировини і
матеріалів, тис. грн. Мс 4875,1 8196,7 8152,3
5 Вартість спожитого палива, тис. грн. МП 93,7 157,4 149,3
6 Вартість спожитої енергії, тис. грн. МЕ 388,1 489,5 620,1
Отже за допомогою вихідних даних, а також формул розрахуємо:
1. Матеріаломісткість продукції (Мм).
У 2002 році Мм=5356,9/8924,3=0,6;
У 2003 році Мм=8843,6/12624,7=0,701;
У 2004 році Мм=8921,7/12411,4=0,719.
Рис.2.3
2. Матеріаловіддачу (Мв).
У 2002 році Мв=1/0,6=1,67;
У 2003 році Мв=1/0,701=1,43;
У 2004 році Мв=1/0,719=1,39.
3. Питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції (МВ).
У 2002 році МВ=5356,9/7806,1?100% =68,62%;
У 2003 році МВ=8843,6/10510,7?100% =84,14%;
У 2004 році МВ=8921,7/11345,8?100% =78,63%.
4. Сировиномісткість продукції (Мс).
У 2002 році Мс=4875,1/8924,3=0,546;
У 2003 році Мс=8196,7/12624,7=0,649;
У 2004 році Мс=8152,3/12411,4=0,657.
5. Паливомісткість продукції (Мп).
У 2002 році Мп=93,7/8924,3=0,01;
У 2003 році Мп=157,4/12624,7=0,012;
У 2004 році Мп=149,3/12411,4=0,012.
6. Енергомісткість продукції (Ме).
У 2002 році Ме=388,1/8924,3=0,043;
У 2003 році Ме=489,5/12624,7=0,039;
У 2004 році Ме=620,1/12411,4=0,05.
Як видно з результатів розрахунків, матеріаломісткість продукції є високою. Причиною цього є предмет діяльності підприємства. Тобто якщо завод виробляє металічні котли то при цьому звичайно ж буде велика витрата сировини (металу),а також енергії на зварювання і т.д. З іншої сторони матеріаломісткість зростає і це не дає можливості економити та ефективніше використовувати сировину, тобто збільшувати матеріаловіддачу.
Рис. 2.4. Склад матеріальних ресурсів у 2004 році
2.4 Факторний аналіз матеріаломісткості.
Аналіз матеріаломісткості проводиться за адитивною, кратною або мультиплікаційною факторними моделями. Побудова факторних моделей здійснюється на підставі формули визначення матеріаломісткості , причому сама формула не може розглядатись як факторна система.
Таким чином матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить від обсягу валової (товарної)продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів.
Порядок розрахунків впливу факторів на матеріаломісткість продукції розглянемо на прикладі (див. табл. 2.5).
Таблиця 2.5. Дані для аналізу матеріаломісткості за прямими витратами
№ п/п
Показник
Ум. познач.чення
Од. виміру
2002 рік
2004 рік Відхилення
+/-
%
1
Обсяг продукції у порівняних цінах без ПДВ
ВП
тис.грн.
8924,3 12411,4 3487,1 39,07
2
Прямі матеріальні витрати
М
тис.грн.
5356,9 8921,7 3564,8 66,45
2.1
сировина і матеріали
Мс
тис.грн.
4875,1
8152,3 3277,2 64,22
2.2
паливо
Мп
тис.грн.
93,7 149,3 55,6 59,34
2.3
енергія
Ме
тис.грн.
388,1
620,1 232 59,78
3
Матеріаломісткість за прямими витратами
Мм
-
0,6
0,719 0,119 19,83
3.1
сировиномісткість

-
0,546 0,657 0,111 20,33
3.2
паливомісткість
Мп
-
0,01 0,012 0,002 20
3.3
енергомісткість
МE
-
0,043 0,05 0,007 16,28
Динаміку зміни матеріальних витрат покажемо на рисунку 2.4.
Рис.2.4. Динаміка зміни матеріальних витрат.
Як видно з розрахунків протягом аналізованого періоду матеріаломісткість зросла на 19,83 %. Зміна матеріаломісткості відбулася за рахунок наступних факторів:
1) на протязі 2002-2004 років підприємство значно розширило свою асортиментну базу, в яку ввійшли більш матеріаломісткі продукти.
2) на матеріаломісткість вплинула амортизація, яка пов'язана з застарілістю обладнання та низькою оновленістю основних засобів.
Визначимо вплив факторів на зміну матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами на підставі табл. 2.5, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.
1. Розраховується вплив зміни структури продукції: матеріаломісткість оцінюється як відношення витрат на підставі планової калькуляції, фактичного обсягу та асортименту продукції до фактичного випуску продукції без урахування впливу зміни цін на продукцію:
Мум1 = Мк/(ВП2004- Ц) = 5356,9/(12411,7-132,1)=0,436;
Вплив зміни структури продукції на матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами складе:
Ммпв = Мум1 - Мм2002 = 0,436 - 0,6 = - 0,164.
2. Визначається зміна рівня матеріальних витрат за окремими виробами:
Мум2 = (М2004- Цр)/(ВП2002- Ц) = (8921,7-57.4) /(12411,7-132,1) = 0,722;
Мум= Мум2 - Мум1= 0,722 - 0,436 = 0,286
Тобто на підприємстві зростає рівень матеріальних витрат на окремі вироби.
3. Вплив цін на матеріальні ресурси на показник матеріаломісткості обчислюється за формулою:
Мумз = М2004/(ВП2004- Ц ) = 8921,7 / (12411,7-132,1) = 0,7265;
Ммц = Мум3-Мум2 = 0,7265 - 0,722 = 0,0045.
У результаті зростання цін на матеріальні ресурси матеріаломісткість збільшилася на 4,5 грн.
4. Вплив зміни відпускних цін на продукцію нарезультативний показник розраховують за формулою:
Ммо = Мм2004 - Мум3 = 0,719 - 0,7265 = - 0,0075.
Матеріаломісткість знизилася на 7,5 грн. за рахунок збільшення відпускних цін на продукцію.
За даними проведених розрахунків можна зробити висновок, що найбільший вплив на зміну матеріаломісткості спричинило зростання обсягу випуску продукції, у зв'язку з чим зріс брак та зменшилась ефективність роботи. Позитивний вплив на матеріаломісткість мало зростання ціни на вироби підприємства, що дало можливість частково компенсувати витрати на сировину й матеріали. Але не зважаючи на це матеріаломісткість є дуже високою, і в принципі поки не можна говорити про її зменшення.
Розрахуємо коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...