WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

8428,9 12222,4 12846,9
Собівартість фактично виготовленої продукції тис. грн. 7806,1 10510,7 11345,3
Прибуток (збиток) тис. грн. -236,5 108,6 -975,1
Матеріальні витрати тис. грн. 5356,9 8843,6 8921,7
Середньомісячна з/п персоналу грн. 369 474 527
Чисельність всього персоналу чол. 460 367 326
Для того, щоб проаналізувати роботу ВАТ "КЗЗ №63", потрібно дослідити динаміку цих показників. Абсолютний приріст (ланцюговий, базисний), темпи росту (ланцюгові, базисні), темпи приросту(ланцюгові, базисні).
Таблиця 2.2. Динаміка зміни основних показників.
Показник Уф1 Уф2 Уб Трб, % Тпрб, % Уф3 Убб Трб, % Тпрб,%
Убл Трл, % Тпрл,%
Об'єм товарної продукції 8924,3 12624,7 3700 141,5 41,5 12411,4 3487,1 139,1 39,1
-213,3 98,3 -1,7
Обсяг реалізованої продукції 8428,9 12222,4 3793,5 145 45 12846,9 4418 152,4 52,4
624,5 105,1 5,1
Собівартість продукції 7806,1 10501,7 2695,6 134,5 34,5 11345,3 3539,2 145,3 45,3
843,6 108 8
Прибуток (збиток) -236,5 108,6 345,1 145,9 45,9 -975,1 -739,1 412,3 312,3
-1083,7 -897,9 -797,9
Матеріальні витрати 5356,9 8843,6 3486,7 165,1 65,1 8921,7 3653,8 166,5 66,5
78,1 100,9 0,9
Середньомісячна з/п персоналу 369 474 105 128,5 28,5 527 158 142,8 42,8
53 111,2 11,2
Чисельність всього персоналу 460 367 -93 79,8 -21,2 326 -134 70,7 -29,7
-41 88,8 -11,2
Аналізуючи зміну основних техніко-економічних показників ВАТ "КЗЗ №63" хочеться перш за все сказати про чітку тенденцію одних і нестабільність інших показників, а саме…
Об'єм товарної продукції в період 2002-2003 років зріс майже у півтора рази з 8924,3 до 12624,7 тис. грн. або на 41,5%. У 2004 році об'єм товарної продукції майже не змінився (- 1,7%), а це говорить про відносну стабільність в діяльності заводу.
Об'єм товарної продукції зріс відповідно до потреби в продукції підприємства, отже обсяг реалізованої продукції на протязі аналізованого періоду поводить себе аналогічно. Спочатку зростання на 45%, а потім, на відміну від попереднього показника, обсяги реалізації зросли ще на 5,1%, що у відношенні до базового року склало вже 4418 тис. грн. або 52,1%. Різниця між виробництвом та реалізацією у 2004 році була покрита за рахунок перевиробництва у 2003 році.
Валова собівартість виробленої продукції, звичайно, повинна була зрости у відповідності до зростання обсягів виробництва. Як результат зростання на 34,5% у 2003 та на 8% у 2004 році (на 45,3% по відношенню до 2002 року). Однак, темпи росту собівартості не випереджають темпи росту обсягів виробництва, що свідчить про зниження собівартості за рахунок зростання продуктивності праці, зменшення відрахувань до фонду зарплати в зв'язку з скороченням персоналу (зменшилась кількість оплачуваних відпусток, лікарняних і т.д.).
Аналізуючи сумарні матеріальні витрати підприємства бачимо, що цей показник, як і повинно бути, зростає відповідно з ростом обсягів виробництва, але у 2004 році, незважаючи на зменшення обсягів, матеріальні витрати все ж незначною мірою зросли (на 0,9% в порівнянні з 2003 роком, а по відношенню до 2002 року на 66,5%). Це найбільші темпи росту з аналізованих показників, що свідчить про відсутність економії, або її неможливість. Також зростання споживання сировини і матеріалів пов'язано зі зношеністю обладнання, його технологічною та моральною застарілістю тощо. Звідси, збільшення браку і т.д.
Економічний результат діяльності заводу (прибуток або збиток) ? це єдиний показник, який абсолютно не має тенденції. Спочатку він, відповідно до зростання обсягів реалізації теж стає додатнім, що свідчить про прибутковість підприємства. У 2003 році зростання на 345,1 тис. грн. в порівнянні з 2002 роком. А в 2004 році показник зменшився аж на 1083,7 тис. грн. що є просто критичним падінням. Що є причиною я особисто не берусь прогнозувати. Або різке зменшення ціни на продукцію заводу (проти цього говорить обсяг реалізованої продукції), або відрахування великих сум коштів на цільові та інші програми (ходили чутки, що завод, як державне підприємство виділив якраз цей 1000000 грн. на підтримку одного з кандидатів в президенти).
Середньомісячна зарплата персоналу зростає чітко на протязі всього аналізованого періоду. В 2003 році на 105 грн/міс. або на 28,5%, а у 2004 році на 53 грн. в порівнянні з 2003 роком або на 158 грн/міс. в порівнянні з базовим показником, що складає 42,8%. Причиною зростання є підвищення мінімальної тарифної ставки, зростання кваліфікації працівників та зменшення ССЧ персоналу, що дозволило незважаючи на значне зростання зарплати, майже не змінювати її фонд.
Середньоспискова чисельність персоналу також має чітку тенденцію, але не до зростання, а до скорочення. Так у 2003 році кількість працюючих скоротилася на 93 чол., а у 2004 році ще на 41 чол. Загальне скорочення персоналу за 2002-2004 роки склало 134 чоловіки або -29,7%. Причиною стала необхідність економії фінансових ресурсів, зростання кваліфікації одних працівників і відмова від менш кваліфікованої роботи інших, перехід людей на інші місця роботи, більш високооплачувані.
Рис. 2.1.
За допомогою методу екстраполяції проведемо вирівнювання по прямій і параболі (в залежності від того де відхилення фактичного показника від вирівняного є меншим робимо прогноз на наступний рік) фактичного значення показника. В даному випадку фактичним показником є значення суми матеріальних витрат у 2002, 2003, 2004 роках.
Вихідні та вирівняні дані по прямій і параболі фактичного показника (суми матеріальних витрат) зобразимо за допомогою таблиці 2.11.
Таблиця 2.3. - Вихідні дані та вирівняні значення по прямій і параболі фактичного показника (суми матеріальних витрат).
Роки У t t2 ty t4 t2y упр упараб у-у
по прямій по параб.
2002 5356,9 -1,0 1,0 -5356,9 1,0 5356,9 5925,0 5356,9 -568,1 0,0
2003 8843,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7707,4 8843,6 1136,2 0,0
2004 8921,7 1,0 1,0 8921,7 1,0 8921,7 9489,8 8921,7 -568,1 0,0
Разом 23122,2 2,0 3564,8 2,0 14278,6 23122,2 23122,2 0,0 0,0
y=a+bt
a=23122,2/3=7707,4
b=3564,8/2=1782,4
Рівняння прямої матиме наступний вигляд:
y=7707,4+1782,4t
y=a+bt+ct2
a=(23122,2,5*2-14278,6*2)/(3*2-2*2)=8843,6
b=3564,8/2=1782,4
c=(3*14278,6-23122,2*2)/(3*2-2*2)=-1704,3
Рівняння параболи матиме наступний вигляд:
y=8843,6+1782,4t-1704,3t
Оскільки прогноз робиться по значеннях де менше відхилення(в даному випадку відхилення нульове),
отже прогнозбудемо робити по параболі.
Прогнозне значення на 2003 рік буде дорівнювати:
y=8843,6+1782,4*2-1704,3*4=5591,2
Рис.2.2.
Як видно з графіку прогнозне значення показника на 2005 рік очікується меншим ніж у 2003 та 2004 роках. Причиною цього є низьке значення матеріаломісткості у 2002 році. Так як метод екстраполяції враховує середні значення показника за 3 роки і таке високе зростання показника при таких збитках не може продовжуватись довго то на мою думку прогнозне значення є

 
 

Цікаве

Загрузка...