WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - Курсова робота

формулами:
(1.12)
(1.13)
Звідси:
(1.14)
(1.15) (1.16)
3.Графічні прийоми.
Графіки (діаграми) - це наочне зображення даних за допомогою геометричних знаків, малюнків та інших графічних засобів, які умовно виражають числові показники та співвідношення між ними.
Графіки застосовуються для відображення даних з різною метою:
ў Характеристика розвитку явища в часі;
ў Характеристики розвитку явища у просторі;
ў Встановлення ступеню виконання планів;
4. Ряди динаміки.
Ряди динаміки - це ряди чисел, що характеризують зміну величин у часі.
Прийом динамічних рядів застосовується для характеристики роботи об'єкта за ряд років і розробки перспектив його розвитку.
Щоб прослідувати за напрямом і розміром зміни рівнів у часі для динамічних рядів можуть бути розраховані такі показники:
ў Абсолютний приріст розраховується як різниця між двома рівнями динамічного ряду. Використовують ланцюгові та базисні абсолютні прирости:
Ланцюговий ?уі=yt- yt-1 (1.17)
Базисний ?уі=yі- y0 (1.18)
Темп зростання - відносний показник, частка від ділення двох рівнів динамічного ряду, показує у скільки разів показник, що аналізується, більший, або менший за базисний.
Ланцюговий (1.19)
Базисний (1.20)
ў Темп приросту - відносний показник, який показує на скільки відсотків один рівень більший(менший) базового рівня. Розраховується як відношення абсолютного приросту до попереднього чи базисного рівня.
Ланцюговий ?Tпрл=?Трб-100% (1.21)
Базисний ?Tпрб=?Тл-100% (1.22)
Під факторним аналізом розуміють методику комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
При вирішенні аналітичних завдань виявляється певна причинно-наслідкова залежність між економічними явищами, що аналізуються, та факторами, які їх зумовлюють.
Детермінований факторний аналіз - це методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником має функціональний характер, тобто результативний показник може бути представлений у вигляді добутку або алгебраїчної суми показників, що є факторами детермінованої моделі.
Стохастичний аналіз - методика дослідження факторів, зв'язок яких з результативним показником, на відміну від функціонального, є неповним, ймовірним і кореляційним.
Під фактором розуміють рушійні сили розвитку процесів і явищ які відбуваються на підприємстві. Діяльність підприємства є складною і різнобічною. Вона представлена комплексом взаємопов'язаних господарських процесів, що характеризуються системою показників, які залежать від різноманітних факторів.
Техніко-економічний аналіз матеріаломісткості продукції на підприємстві
2.1. Загальна характеристика ВАТ "Котельно-зварювальний завод № 63".
ВАТ "КЗЗ №63" було створене ще у 1945 році як Авторемонтний завод, який виготовляв та відновлював обладнання для військово-промислового комплексу.
Основні типи виробництва, які є і зараз, з'явились шістдесятих роках. Основними напрямами діяльності заводу є створення резервуарів та котлів різної ємності для зберігання та опалення.
При переході в 1992 році заводу в підпорядкування МО України одним із шляхів нормалізації виробництва стало освоєння і впровадження у виробництво сталевих водогрійних котлів автоматизованих типу "ВК" для опалення і гарячого водопостачання об'єктів промислового призначення житлових будинків та будівель соціально-культурного призначення. За цей період завод став головним виготовлювачем автоматизованих стальних котлів на Україні.
Протягом останнього часу значно зросла номенклатура теплотехнічного устаткування: автоматизованих промислових водогрійних котлів, сучасних блочних пальників, цілої гами побутових котлів, систем автоматичного теплорозроділу та гарячого водопостачання, водопідігрівників різної потужності. Фактично через завод впроваджена на державному рівні кардинально нова ідеологія теплотехнічного устаткування, якісний рівень якого забезпечує найефективніше використання енергоносіїв з одночасним забезпеченням най економнішої та надійної експлуатації. Котли є кращими серед своїх аналогів, а підприємство - найбільшим в Україні з виробництва водогрійних котлів потужністю до 3,15 мВт.
Конкурентоспроможність виробів забезпечується не тільки високими теплотехнічними характеристиками (ККД = 0,92-0,97) та інтелектом систем автоматики, які відповідають рівню кращих світових взірців, але й сучасним дизайном, малими габаритами та металомісткістю, експлуатаційною надійністю.
Діяльність заводу не обмежується тільки теплотехнічним напрямком. Номенклатура продукції значно ширша. Завод виготовляє цілу гаму одно- та двостінних резервуарів для наземного та підземного зберігання нафтопродуктів, які виготовленні з урахуванням вимог євро- та американських стандартів, систем зливу-наливу нафтопродуктів в цистерни, резервуарів з заниженим центром ваги для транспортування нафтопродуктів, в тому числі і автомобільним транспортом.
В 2005 році 63 котельно-зварювальний завод планує освоїти випуск нових і модернізацію існуючих видів продукції військового призначення:
" Резервуарів типу РД з подвійними стінками:
- для наземного зберігання світлих нафтопродуктів;
- для підземного зберігання світлих нафтопродуктів;
- для одночасного зберігання 2-х сортів нафтопродуктів;
- для одночасного зберігання трьох видів нафтопродуктів (триоб'ємні);
" провести модернізацію зливно-наливних установок СНУ для нафтопродуктів.
Враховуючи досвід, на заводі проводяться роботи з освоєння повної гами теплотехнічного устаткування для організації комфортних житлових умов у військових підрозділах та містечках з використанням високоефективного енергозберігаючого обладнання, а саме:
- водогрійних котлів теплопродуктивністю 65 та 100 кВт;
- вузлів тепло розподільчих автоматизованих типу ВТА;
- вузлів водопом'якшення типу ВВС і ВВН;
- фільтрів-відмулювачів типу ФВ;
- водопідігрівників типу ВЕ.
Також планується освоїти випуск:
~ парових котлів паропродуктивністю 400 кг пари на годину;
~ котлів водогрійних індивідуального призначення з найсучаснішою автоматикою регулювання та безпеки.
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ "КЗЗ №63"
Діяльність будь-якого підприємства характеризується системою техніко-економічних показників, які дають змогу оцінити результати цієї діяльності і служать основою для пошукурезервів підвищення її ефективності.
Вихідні дані для аналізу основних техніко-економічних показників наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники
Найменування показників Одиниця виміру Роки
2002 2003 2004
Об'єм товарної продукції
в діючих цінах тис. грн. 8924,3 12624,7 12411,4
Обсяг реалізованої продукції тис. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...