WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

зобовязання
К = --------------------------------------------------------------------------
Активи
Це більш м'який показник в порівнянні з коефіцієнтом автономії. Прийнято вважати, що нормальне значення коефіцієнта рівне близько 0,9, критичним вважається його зниження до 0,75.
Полягання оборотних коштів в основному відображається в показниках забезпеченості оборотних коштів і їх складових власними оборотними коштами.
У фінансовому аналізі найбільш часто знаходить вживання коефіцієнта забезпеченості поточних активів власними оборотними коштами, показуючого яка частина оборотних коштів підприємства була сформована за рахунок власного капіталу. Нормативне значення показника не нижче 0,1.
Власні оборотні кошти
До = -----------------------------------------------
Поточні активи
Забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами - це приватне від розподілу власних оборотних коштів на величину матеріальних запасів, тобто показник того, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами і не потребують залучення позикових. Нормативне значення - не менше 0,5.
Власні оборотні кошти
До = ------------------------------------------------------
Матеріально-виробничі запаси
Іншим показником, що характеризує полягання оборотних коштів, є коефіцієнт співвідношення матеріально-виробничих запасів і власних оборотних коштів
Матеріально-виробничі запаси
До = ------------------------------------------------------
Власні оборотні кошти
По суті цей показник - зворотний показнику забезпеченості матеріальних запасів.
Показник співвідношення матеріально-виробничих запасів і власних оборотних коштів знаходить вживання в економічно розвинених країнах. Його нормативне значення, як правило, більше 1, а з урахуванням нормативного значення попереднього показника не повинне перевищувати 2. Значне перевищення цього критерію свідчить про погіршення положення, оскільки це означає, що має місце непомірно висока частка омертвленого в запасах капіталу.
Як указувалося раніше, матеріально-виробничі запаси формуються як за рахунок власних оборотних коштів, так і за рахунок короткострокових позик і позик, а також кредиторської заборгованості по товарних операціях. З урахуванням цього для аналізу представляє інтерес показник покриття запасів
Власні Короткострокові Кредиторська
оборотні + кредити банків + заборгованість по
засобу і позики товарним операціям
До = --------------------------------------------------------------------------------------
Матеріально-виробничі запаси
Наступним показником, що характеризує полягання оборотних коштів, є показник маневреності власного капіталу.
Власні оборотні кошти
До = ---------------------------------------------------
Власний капітал
Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних засобів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Забезпечення власних поточних активів власним капіталом є гарантією стійкості фінансового полягання при нестійкій кредитній політиці. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансове полягання.
Рівень показника забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами оцінюється перш за все залежно від полягання матеріальних запасів. Якщо їх величина значно вище за обгрунтовану потребу, то власні оборотні кошти можуть покрити лише частину матеріальних запасів, тобто показник буде менше одиниці. Навпаки, при недостатності біля підприємства матеріальних запасів для безперебійного здійснення діяльності, показник може вище за одиницю, але це не буде ознакою хорошого фінансового полягання підприємства.
Рівень коефіцієнта маневреності залежить від характеру діяльності підприємства: у фондомістких виробництвах його нормальний рівень повинен нижче, ніж в матеріаломістких (оскільки у фондомістких значна частина власних засобів є джерелом покриття основних виробничих фундацій). З фінансової точки зору чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансове полягання.
У чисельнику обох показників - власні оборотні кошти, тому в цілому поліпшення полягання оборотних коштів залежить від випереджаючого зростання суми власних оборотних коштів в порівнянні із зростанням матеріальних запасів івласних джерел засобів. Залежність можна визначити і виходячи з того, що власних оборотних коштів біля підприємства тим більше, ніж менше основних засобів і внеоборотних активів доводиться на рубель джерел власних засобів. Зрозуміло, що прагнути зменшення основних засобів і внеоборотних активів (або до відносно повільного їх зростання) не завжди доцільно.
Не менше важливо мати уявлення про самі оборотні кошти, а точніше про їх склад. Для цього особливий інтерес представляє показник маневреності функціонального капіталу (власних оборотних коштів).
Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення
До маневреності = -------------------------------------------------------------------------------
функціонального Власні оборотні кошти
капіталу
Показник характеризує ту частину власних оборотних коштів, яка знаходиться у формі грошових коштів і швиткореаліазуюмих цінних паперів, тобто засобів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умов зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція.
Наступна група показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, включає показники визначаючі полягання основних засобів.
Індекс постійного активу - коефіцієнт, що характеризує частку основних засобів і внеоборотных активів в джерелах власних засобів.
Внеоборотниє активи
І постійного активу = -----------------------------------------------
Джерела власних засобів
Дуже важливим показником фінансової стійкості є коефіцієнт реальної вартості майна (він називається ще коефіцієнтом реальної вартості основних і матеріальних оборотних коштів в майні підприємства). Він визначає, яку частку у вартості майна складають засоби виробництва. Найцікавіший цей коефіцієнт для підприємств, що проводять продукцію, хоча до певної міри він важливий і для торгівлі. Коефіцієнт розраховується розподілом сумарної величини основних засобів (за залишковою вартістю), виробничих запасів, незавершеного виробництва і малоцінних і быстроизнашивающихся предметів (за залишковою вартістю) на вартість активів підприємства (валюту балансу).
Реальні активи
До = ----------------------------
Активи
По суті, цей коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Він дуже важливий, якщо дане підприємство припускає встановити договірні відносини з новими партнерами - постачальниками або покупцями. Коефіцієнт реальної вартості майна у таких постачальників або покупців допоможе підприємству створити уявлення про їх виробничий потенціал і доцільність висновку договорів з ними з цієї точки зору.
На основі даних господарської практики нормальним вважається обмеження, коли реальна вартість майна складає більше

 
 

Цікаве

Загрузка...