WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

таких як факторинг, траст, лізинг;
- підприємствами і страховими компаніями при страхуванні майна;
- підприємствами і фондовим ринком;
- інші відносини.
Механізм управління грошовими фундаціями включає два аспекти: визначення і оптимізацію джерел їх освіти і ефективне використовування грошових коштів, що акумулюються.
Статутна фундація (капітал) підприємства - це джерело його власних засобів, що використовується для формування основних і оборотних коштів, Головна вимога до нього - його достатність, забезпечуюча незалежність, автономію підприємства від позикових джерел, а також ефективну роботу без надмірного ризику. Відповідно до світових стандартів частка статутної фундації разом з іншими джерелами власних засобів у формуванні майна підприємства не повинна бути менше половини. Статутний капітал в акціонерному суспільстві є основою для визначення кількості його акцій при заданому їх номіналі.
До інших джерел власних засобів (грошових фундацій) підприємства, що використовуються для формування його майна, відносяться:
- додатковий капітал, який утворюється в результаті переоцінки основних фундацій;
- резервна фундація - утворюється підприємством за рахунок прибутку в межах 25% статутного капіталу, для підприємств з часткою іноземного капіталу в статутній фундації не менше 30%;
- фундації накопичення - засоби, спрямовувані на розвиток виробництва;
- цільове фінансування і надходження - засоби на будівництво і зміст соціальних об'єктів і надходження, від юридичних і фізичних осіб на ці цілі;
- орендні зобов'язання - заборгованість орендаря за основні фундації, що довгостроково орендуються;
- нерозподілений прибуток.
Амортизаційна фундація підприємства призначена для забезпечення простого відтворювання основних фундацій. Амортизація поступає у складі виручки від реалізації продукції і є джерелом фінансування розвитку виробництва.
Якщо підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, воно утворює валютну фундацію за рахунок поступаючої валютної виручки. 70% валютної виручки підприємство використовує на свій розсуд, а 30% зобов'язане продавати державі (Указ Президента Республіки Білорусь від 02.06.97 № 311).
Для оперативного управління фінансами підприємство також створює ряд оперативних грошових фундацій. До них відносяться:
- фундація для виплати заробітної платні. Його необхідність пояснюється тим, що фінансові служби вимушені вживати заходів для своєчасної виплати заробітної платні;
- фундація для платежів до бюджету. Мета цієї фундації та ж, що і попереднього - забезпечити своєчасність платежів до бюджету, інакше підприємству доведеться платити штраф;
- інші грошові фундації.
Оптимальна взаємодія фінансових відносин досягається шляхом використовування фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, безготівкові розрахунки, кредит і інші) і нормативів (податків, рентабельності, амортизації, засобів спрямовуваних на споживання і т.д.), різного роду стимулів, пільг, санкцій і інших фінансових важелів.
Функції фінансів підприємств
Фінанси підприємств виконують три функції:
- забезпечуючу;
- розподільну;
- контрольну.
Забезпечуюча функція фінансів підприємств припускає, що підприємство повинне бути повністю забезпечено в оптимальному розмірі необхідними грошовими коштами при дотриманні дуже важливого принципу: всі витрати повинні бути покриті власними доходами. Тимчасова додаткова потреба в засобах покривається за рахунок кредиту і інших позикових джерел. При цьому оптимізація джерел грошових коштів - одна з головних задач управління фінансами підприємств, оскільки при надлишку засобів знижується ефективність використовування, а при недоліку виникають фінансові труднощі, які можуть привести до серйозних наслідків. Крім того, оптимізація джерел грошових коштів - один з шляхів отримання максимального фінансового результату.
Розподільна функція фінансів підприємств тісно пов'язана із забезпечуючою функцією. Розподільні відносини також серйозно впливають на кінцеві результати. Розподілювана виручка від реалізації продукції частково прямує на відшкодування витрат підприємства (спожиті засоби виробництва і заробітна платня), а інша частина її представляє його прибуток. Прибуток розподіляється між підприємством і бюджетом. Фінансовий механізм цих відносин включає:
- залежність заробітної платні від корисності вироблюваної продукції і надходження платежів за неї;
- обгрунтований розподіл прибутку між підприємством, торгівлею і банками, при якому велика частина повинна діставатися виробнику;
- об'єктивну реальність нормативів розподілу прибутку між підприємствами і бюджетами різних рівнів, а також позабюджетними фундаціями, припускаючу довготривалість і стабільність;
- обгрунтованість відрахувань на накопичення (розвиток виробництва) і споживання;
- достатність засобів на соціальні потреби, на науково-дослідні роботи, на підготовку кадрів і інші цілі.
Контрольна функція фінансів підприємств зв'язана із застосуванням різного роду стимулів і санкцій, а також відповідних показників. Якщо підприємство своєчасно розраховується з бюджетом, банками, постачальниками, воно тим самим покращує свої кінцеві результати, підвищує ефективність виробництва і використовування засобів. Інакше воно вимушено платити штрафи, пені, неустойки, виникає напружене фінансове положення, погіршуються кінцеві результати. Однією з форм фінансового контролю є використовування ряду фінансових показників. Головною з них є стабільна наявність засобів біля підприємства. Саме в цьому виявляється взаємодія контрольної функції фінансів з першими двома. До інших фінансових показників відносяться: заборгованість постачальникам, банку, бюджету, працівникам, забезпеченість оборотних коштів відповідними джерелами, збитки, ліквідність, платоспроможність і ін.
Фінансова стратегія
Фінансова стратегія підприємства - це програма забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами і, отже, нормальної фінансової стійкості в цілях оптимізації одержуваного прибутку. Саме це і є головною стратегічною метою фінансів підприємства.
Фінансова стратегія може бути генеральною і оперативною.
Генеральна стратегія розробляється на рік і велику перспективу, а оперативна - на місяць, квартал, півріччя. Крім того, може бути стратегія досягнення певної мети, тобто окремих задач.
Головні чинники, що впливають на фінансову стратегію підприємства, які повинні бути об'єктивно і всестороннє враховані при її розробці, наступні:
- діючий фінансовий механізм, існуючі умови фінансового ринку, ринковоїекономіки в цілому;
- виробничі, маркетингові і фінансові можливості підприємства.
Цілі фінансової стратегії повинні бути співставлені з можливостями підприємства.
Оперативна фінансова стратегія підприємства повинна базуватися на обліку всіх грошових коштів, що використовуються підприємством, іншими словами, всіх валових доходів 'і витрат підприємства за певний період. Оперативна фінансова стратегія дозволяє визначити забезпеченість підприємства грошовими коштами на будь-яку конкретну дату найближчим часом і намітити відповідні заходи.
Реалізація фінансової стратегії повинна здійснюватися на основі поєднання жорсткого

 
 

Цікаве

Загрузка...