WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміни значення цього коефіцієнта між кінцем і початком звітного періоду в перерахунку на встановлений період відновлення (втрати) платоспроможності.
До 1ф + П в (у) /Т х (К1ф - К1н)
До = ----------------------------------------
К1норм
До 1ф - фактичне значення (в кінці звітного періоду) коефіцієнта поточної ліквідності;
П в (у) - встановлений період відновлення (втрати) платоспроможності підприємства в місяцях;
Т - звітний період в місяцях;
К1н - значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного;
К1норм - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності
(К1норм = 2)
Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільної, а підприємства - неплатоспроможним наступає при умові, коли величина даних коефіцієнтів виявляється нижче за їх нормативні значення:
коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2;
коефіцієнт забезпеченості власними засобами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1.
У тому випадку, якщо хоча б один з вказаних коефіцієнтів має значення нижче за нормативний, розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, встановлений рівним 6 місяцям.
Вказаний коефіцієнт, що приймає значення більше 1, свідчить про наявність реальної можливості біля підприємства відновити свою платоспроможність.
При значенні коефіцієнта менше 1 можна говорити про відсутність біля підприємства реальної можливості відновити платоспроможність найближчим часом.
Якщо ж коефіцієнти поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами приймають значення, перевищуючі нормативні або рівні їм, то розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період, встановлений рівним 3 місяцям.
Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення менше 1, свідчить про те, що біля підприємства найближчим часом може бути втрачена платоспроможність.
Використовування системи неформалізованих критеріїв
Крім раніше розглянутих формальних ознак (методика визначення незадовільної структури балансу), що дозволяють зарахувати підприємство до фінансово неспроможних, існують різні неформальні критерії, що дають можливість прогнозувати вірогідність потенційного банкрутства підприємства. До їх числа відносяться:
- незадовільна структура майна підприємства, в першу чергу поточних активів. Тенденція до зростання в їх складі важкореалізованих активів (сумнівної дебіторської заборгованості, запасів товарно-матеріальних цінностей з тривалим періодом обороту) може зробити таке підприємство нездатним відповідати за своїми зобов'язаннями;
- уповільнення оборотності засобів підприємства (надмірне накопичення запасів, погіршення полягання розрахунків з покупцями);
- скорочення періоду погашення кредиторської заборгованості при уповільненні оборотності поточних активів;
- тенденція до витіснення у складі зобов'язань підприємства дешевих позикових засобів "дорогими" і їх неефективне розміщення в активі;
- наявність простроченої кредиторської заборгованості і збільшення її питомої ваги у складі зобов'язань підприємства;
- значні суми дебіторської заборгованості, відношувані на збитки; тенденція випереджаючого зростання найтерміновіших зобов'язань порівняно із зміною високоліквідних активів; падіння значень коефіцієнтів ліквідності;
- нераціональна структура залучення і розміщення засобів, формування довгострокових активів за рахунок короткострокових джерел засобів: збитки, відбивані в балансі, і ін.
На своєчасне виявлення вказаних причиннаправлений аналіз ліквідності і поточної платоспроможності підприємства.
Як додатковий (і вельми значущого) критерій благополуччя (неблагополуччя) фінансового положення слід назвати перебування бухгалтерського обліку на підприємстві. Досвід показує, що підприємства, діяльність яких характеризується низькою якістю облікової роботи (неповним і невчасним віддзеркаленням господарських операцій; незабезпеченістю облікових даних документальним підтвердженням; недбалістю і заплутаністю обліку і ін.), більшою мірою стикаються з фінансовими труднощами, мають меншу свободу маневру саме через відсутність адекватної інформації у осіб, що ухвалюють управлінські рішення.
Для запобігання банкрутства роблять перш за все наступні кроки: позбавляються від збиткової продукції і підрозділів; розробляють і здійснюють програму скорочення витрат; покращують управління активами.
У кризовій ситуації підприємству можна рекомендувати капіталовкладення позиковим шляхом.
Іншим напрямом роботи, направленої на запобігання банкрутства, є проведення правильної маркетингової політики.
І, нарешті, третій напрям - забезпечення швидкої оборотності капіталу. Одна з поширених причин, чому підприємства одержують невисокий прибуток, полягає в тому, що дуже велика сума коштів у них нерухома. Дуже багато не використовується устаткування, дуже великий запас сировини, дуже багато будівлі і т.п. Все це означає недіючий капітал. Іноді буває, що дві третини капіталу змертвілі, і все навантаження лягає на третину, що залишилася. Немає ніякої вигоди притримувати товар, окрім тих випадків, коли ціни ростуть. Цінність устаткування або будівлі залежить від їх використовування, а не від того, скільки вони стоять. Єством бізнесу є обмін. Норма прибутку більше залежить від швидкості продажів, ніж від висоти ціни. Тому завищення ціни - прямий шлях до банкрутства, а більш висока швидкість оборотності капіталу допоможе уникнути банкрутства.
Висновок
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
Використана література:
Закон України "Про підприємство" від 25 листопада 1998 року.
Балабанов И.Т. "Основи финансового менеджмента"// Москва 1994р.,с.381 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. "Методика финансового анализа"// Москва "Инфра-М" - 1995 г., с.343
Нікбахт Е. Гроппеллі А. "Фінанси"// Київ "Основи" - 1992 р., с.382
Колчина Н.В. "Финансы предприятия"// Москва "Финансы" - 1998 г., с.415
Коробов В.А. "Финансы предприятия"// Москва "Инфра" - 1997 г., с.321
Обухов Н.П. "Кредитный рынок и денежная политика"// Москва "Финансы" - 1995 г., с.21
Заїнчковський А.О. "Економіка підприємств харчової промисловості"// Київ "Урожай" - 1998 р., с.271
Климко Г.Н. "Основи економічної теорії"// Київ "Знання" - 1997 р., с.742
Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю "Экономикс" т.2 // Москва "Республика" - 1995 г., с.400

 
 

Цікаве

Загрузка...