WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

0,5 від загальної вартості активів.
У разі зниження значення показника нижче за критичну межу доцільне залучення довгострокових позикових засобів для збільшення майна виробничого призначення (якщо фінансові результати діяльності підприємства в звітному періоді не дозволяють істотно поповнити такі активи за рахунок власних засобів).
Коефіцієнт накопичення амортизації визначає відношення суми зносу по основних засобах і нематеріальних активах до суми первинних вартостей відповідно основних засобів і нематеріальних активів.
Знос основних засобів і нематеріальних активів
До = -----------------------------------------------------------------------------------------------
Первинна вартість основних засобів і нематеріальних активів
Слід звернути увагу не величину зносу основних засобів. Хоча абсолютна величина цього показника зовсім не означає, що підприємство дуже застаріле, значна величина цієї частки від первинної вартості (20-25%) говорить про те, що устаткування, будівлі і споруди компанії сильно зношені, і вимагають оновлення. Слід оцінити динаміку частки амортизації у вартості основних засобів. Тенденція до її скорочення говорить про те, що керівництво підприємства піклується про майбутнє і вживає активних заходів по технічному переозброєнню основних фундацій.
Крім перерахованих показників, можна виділити ще один відособлений показник, що характеризує фінансову стійкість. Це коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості. Він визначається як приватне від розподілу вартості поточних активів на вартість нерухомого майна.
Поточні активи
До = ------------------------------------
Внеобороттниє активи
Оптимальна і критична величина співвідношення поточних активів і нерухомості обумовлена галузевими особливостями підприємств. Виходячи з міркування, що мінімальна фінансова стабільність підприємства досягається у разі, коли зобов'язання гарантовано покриваються поточними активами, ознакою такої стабільності є виконання умови: коефіцієнт співвідношення поточних активів і вартості нерухомого майна більше коефіцієнта відношення позикових до власного капіталу.
До співвідношення поточних активів > До відносини позикових засобів
і нерухомості до власного капіталу
Залежно від співвідношення величин показників матеріально-виробничих запасів, власних оборотних коштів і джерел формування запасів можна з певним ступенем умовності виділити наступні типи фінансової стійкості.
Типи фінансової стійкості
1 Абсолютна фінансова стійкість
Матеріально-виробничі запаси Ч Власні оборотні кошти
Дане співвідношення показує, що всі запаси повністю покриваються власними оборотними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається украй рідко. Більш того, вона навряд чи може розглядатися як ідеальна, оскільки означає, що адміністрація не уміє, не бажає або не має нагоди використовувати джерела засобів для основної діяльності.
2 Нормальна фінансова стійкість
Власні Ч Матеріально- Ч Джерела
оборотні кошти виробничі запаси формування запасів
Приведене співвідношення відповідає положенню, коли успішно функціонуюче підприємство використовує для покриття запасів різні "нормальні" джерела засобів - власні і привернуті.
3 Нестійке фінансове положення
Матеріально - виробничі запаси > Джерела формування запасів
Дане співвідношення відповідає положенню, коли підприємство для покриття частини своїх запасів вимушено привертати додаткові джерела покриття, що не є у відомому значенні "Нормальними", тобто обгрунтованими.
4 Критичне фінансове положення
прийняття має кредити і позики, не погашені в строк, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість.
Джерела Власні Короткострокові Розрахунки з кредито-
формування = оборотні + кредити банків + рами по товарних
запасів засобу іпозики операціям
Власні
оборотні [Включаючи прирівняні] = Поточні активи - Поточні пасиви
засоби
8. Банкрутство підприємства. Визначення незадовільної структури балансу підприємства і аналіз реальних можливостей відновлення платоспроможності.
банкрутство - неспроможність, що супроводжується припиненням платежів за борговими зобов'язаннями.
Безліч чинників є причинами банкрутства. Чинники прийнято підрозділяти на внутрішні, мають місце усередині підприємства і пов'язане з помилками і упущеннями керівництво і персоналу, і зовнішні, виникаючі зовні фірми і звично сфери впливу підприємства, що знаходяться зовні. В країнах з розвиненою ринковою економікою банкрутство підприємств на 1/3 обумовлено зовнішніми чинниками і на 2/3 - внутрішніми чинниками. В умовах перехідної економіки зовнішні чинники превалюють над внутрішніми.
До найважливіших зовнішніх чинників відносяться: інфляція (значне і нерівномірне зростання цін як на початкову сировину, матеріали, паливо, енергоносії, що комплектують вироби, транспортні і інші послуги, так і на продукцію і послуги підприємства), зміна банківських процентних ставок і умов кредитування, податкових ставок і митних зборів, зміни у відносинах власності і оренди, в законодавстві по праці і введення нового розміру мінімальної оплати праці і ін. Одні з вказаних чинників можуть викликати раптове банкрутство підприємства, інші поступово посилюються і нагромаджуються, викликаючи повільний, важко переборний рух підприємства до спаду виробництва і банкрутства.
Не менше небезпечний для діяльності підприємства негативний вплив внутрішніх чинників. Так, за оцінками західних експертів, 90% різних невдач малих фірм пов'язано з недосвідченістю менеджерів, некомпетентністю керівництва, його невмінням орієнтуватися в ринковій обстановці, що змінюється, зловживаннями службовим положенням, консерватизмом мислення, що веде до неефективного управління фірмою, до ухвалення помилкових рішень, втрати позицій на ринку.
Визначення незадовільної структури балансу проводиться на основі наступних показників:
- коефіцієнта поточної ліквідності;
- коефіцієнта забезпечення власними засобами;
- коефіцієнта відновлення (втрати) платоспроможності.
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.
Поточні активи
До поточної ліквідності = ------------------------------------------
Поточні пасиви
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами характеризують наявність власних оборотних коштів біля підприємства, необхідних для його фінансової стійкості
Джерела власних засобів - Зовнішньооборотні активи
До = ---------------------------------------------------------------------------
Оборотні активи
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
характеризує наявність реальної можливості біля підприємства відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного періоду.
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної

 
 

Цікаве

Загрузка...