WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство.
Зміст
Вступ
1. Функції фінансів. Фінансова стратегія підприємства.
2. Зміст фінансового планування на підприємстві. Фінансовий план підприємства. Фінансова звітність.
3. Порядок кредитування підприємств. Види банківського кредиту.
4. Активи підприємства. Власний капітал. Позиковий капітал. Чистий оборотний капітал.
5. Визначення потреби в оборотних коштах.
6. Платоспроможність підприємства. Показники ліквідності.
7. Фінансова стійкість підприємства. Показники фінансової стійкості.
8. Банкрутство підприємства. Визначення незадовільної структури балансу підприємства і аналіз реальних можливостей відновлення платоспроможності.
Висновок
Використана література
Вступ.
Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту.Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин. Подія, що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку 90-х років панували адміністративно-командні методи господарюваня) негативно позначилася на стані економіки.
Незважаючи на спроби економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х років, практично тільки зараз розроблються рішучі кроки, щоб вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом фінанси - це цільові фонди грошових ресурсів, що у сукупності представляють собою фінансові ресурси підприємств.Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів.
Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів і ценралізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки - фінансів підприємства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств . В результаті проведених в країні реформ з'явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система , ринки товарів і послуг , капіталу.
Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з'явилися умови для початкового формування ,так званого, середнього класу піпдприємців . Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані підприємства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне - це отримання високих прибутків від своєї діяльності . А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства , розширеного виробництва , росту доходів підприємства і його власників .Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари,отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств , але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні .
1. Функції фінансів. Фінансова стратегія підприємства.
Фінанси підприємств - це система грошових співвідношень, що виникають в процесі формування, розподілу і використовування фундацій грошових ресурсів (основних і оборотних коштів, заробітної платні, фундацій накопичення і споживання, амортизаційної фундації і т.п.).
Фінанси підприємств - це основа фінансової системи держави, оскільки підприємства є основною ланкою народногосподарського комплексу. Полягання фінансів підприємства робить значний вплив на забезпеченість загальнодержавних і місцевих грошових фундацій фінансовими ресурсами. Чим міцно і стійкіше фінансове положення підприємств, тим більше обезпечені державні і місцеві грошових фундації, більш повно задовольняються соціально-культурні і інші потреби.
Фінанси - об'єктивна економічна категорія ринкової економіки, що грає ведучу роль. Без нормального функціонування фінансового механізму ринкова економіка працювати не в змозі. Задача держави полягає в тому, щоб оцінити роль фінансових відносин в той або інший період розвитку. Саме тому в умовах ринкової економіки необхідно навчитися поєднувати повну самостійність підприємств з державним регулюванням економіки і фінансів. Ці задачі повинен вирішувати функціонуючий на тому або іншому етапі розвитку суспільства фінансовий механізм.
Фінансовий механізм підприємств - це система управління їх фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і фундацій грошових коштів з метою ефективної їх дії на кінцеві результати виробництва, встановлювана державою відповідно до вимог економічних законів шляхом випуску законодавчих і нормативних актів і що використовується підприємствами з урахуванням своїх особливостей і задач.
Таким чином, якщо фінанси - об'єктивна економічна категорія, що відображає об'єктивно існуючі грошові відносини, то фінансовий механізм, або фінансовий менеджмент, - це система управління фінансами.
Фінансовий механізм складається з:
Механізму управління фінансовими відносинами;
Механізму управління грошовими фундаціями.
Механізм управління фінансовими відносинами включає взаємодію між:
- окремими підприємствами, в процесі реалізації продукції (робіт, послуг) і при комерційному кредитуванні;
- підприємствами і колективами їх працівників при виплаті заробітної платні, премій, розподілі засобів фундації споживання;
- підприємствами і організаціями, концернами або іншими структурами позавідомчого управліннями, в які входять підприємства, а також між підприємствами і госпрозрахунковими підрозділами усередині них при розподілі і перерозподілі фінансовихресурсів;
- підприємствами і фінансовою системою при внесенні платежів до бюджету, позабюджетні фундації і отриманні асигнувань;
- підприємствами і кредитною системою при безготівкових і готівкових розрахунках, отриманні, погашенні позик і сплаті відсотків за кредит, а також при наданні різних банківських послуг,

 
 

Цікаве

Загрузка...