WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

(+30)
С 25 40 40 Рівновага (0)
Д 15 55 20 Дефіцит (-35)
Е 10 65 0 Дефіцит (-65)
У кожний момент на товарному ринку встановлюється певна рівновага, хоча вона і нестійка. Положення в таблиці, при якому товар продається по 50 грн. за одиницю не може зберігатися тривалий час. При даній ціні виробники будуть щомісяця постачати на ринок 65 одиниць даного товару. Але кількість товару, на яку є реальний попит, при ціні 50 грн. за одиницю становитиме лише 15 одиниць на місяць. У результаті ринкова ціна, як свідчать дані таблиці, буде мати тенденцію до зниження. Це призведе до порушення стану рівноваги на ринку. Зниження рівноважного рівня ціни буде сигналом до скороченняобсягів виробництва і зменшення пропозиції даного товару. За цих умов попит на даний товар зросте, що почне тиснути на ринкову ціну. В результаті рівень ринкової ціни тимчасово підвищиться аж до встановлення нової ціни рівноваги. Нова, більш висока, ринкова ціна виступає стимулом зростання обсягів виробництва і збільшення пропозиції даного товару. Як результат - криві попиту і пропозиції перетнуться.
Отже, ринковий механізм, реагуючи на реальний обсяг попиту через зміну рівня цін, забезпечує відповідну реакцію виробництва і пропозиції. Ринкова рівновага досягається на основі дії всіх суб'єктів ринку в результаті конкуренції.
(мал. 10.) Взаємодія попиту і пропозиції
У результаті взаємодії попиту, пропозиції та конкуренції встановлюється ринкова ціна, яка урівноважує обсяг пропозиції і обсяг попиту. У нашому прикладі вона відповідає точці перетину кривих попиту АД і пропозиції ВС (точка Р), яку називають рівноважною ціною, - це ціна 25 грн. за одиницю товару. Тільки при даній ціні реальний обсяг попиту і обсяг пропозиції будуть однакові - 40 одиниць товару за місяць. Тобто ця ціна визначає стан товарного ринку, коли для реалізації пропонується саме така кількість товару, яку споживач готовий купити. При ціні 50 грн. за одиницю товару виникає надлишок пропозиції над попитом у кількості 50 одиниць. За ціною 10 грн. за одиницю товару попит перевищує пропозицію в кількості 65 одиниць, і виникає дефіцит даного товару на ринку. При ціні ринкової рівноваги - 25 грн. за одиницю товару кількість товару, яку споживач хоче купити, дорівнює тій кількості товару, яку виробники хочуть постачати на ринок (продати). І лише за такої рівноважної ціни не буде тенденції до зміни ціни на даний товар (зростання або зниження). Отже рівноважна ціна, або ціна ринкової рівноваги, встановлюється в результаті взаємодії попиту і пропозиції, конкуренції та інших чинників. Проте ця рівновага на товарному ринку є частковою рівновагою. В умовах конкуренції під впливом законів ринкового ціноутворення рівноважна ціна може змінюватися, а отже, може змінюватися ринкова рівновага. Головними чинниками тут є співвідношення обсягу попиту і обсягу пропозиції. Тому випадкове втручання у механізм попиту та пропозиції може завдати шкоди національній економіці. Рівновага на товарному ринку є свідченням досягнення максимальної ефективності розвитку ринкової економіки.
3.2 Теорія ціноутворення.
У світовій економічній науці існують різні концепції ціни. Так, теорія трудової вартості виходить з того, що основою ціни є вартість, яка визначається затратами праці на виробництво товарів. Марксистська економічна теорія розглядає ціну як грошову назву уречевленої в товарі праці, показник величини вартості товару. Отже, ціна є грошовим виразом вартості товару.
Прихильники концепції граничної корисності при визначені ціни на перший план ставлять користь товару. Згідно з цією концепцією ціна товару визначається суб'єктивно - психологічною оцінкою споживачів.
У сучасній світовій економічній теорії найпоширенішою концепцією ціни є неокласична теорія англійського економіста кінця ХІХ- початку ХХ століття А. Маршалла, яка поєднує три концепції - витрат виробництва, граничної корисності та попиту і пропозиції. Ціна будь - якої речі, та теорією А. Маршалла, є її міновою вартістю стосовно всіх речей загалом, або її купівельною вартістю.
Серед сучасних західних економістів поширилася багатофакторна теорія ціни. Згідно з нею ціна визначається сукупністю факторів - затратами виробництва, співвідношення попиту і пропозиції, продуктивністю праці, станом грошового обігу, наявністю циклів в економіці, характером державного регулювання тощо.
Згідно з Господарським кодексом України (стаття 189) ціна є формою грошового визначення вартості продукції (робіт і послуг), яку реалізують суб'єкти господарської діяльності. Вона є істотною умовою господарського договору (контракту).
3.3 Функції ціни в ринковій економіці.
У ринковій економіці значення ціни для нормального ходу процесу відтворення визначається її функціями. Головні з них такі: вимірювально - інформаційна, розподільча, стимулююча, регулююча.
Вимірювально - інформаційна функція ціни полягає в тому, що за її допомогою виражаються в єдиній грошовій формі різноманітні види ресурсів, витрат і результати, а також різні економічні показники, які використовуються у господарській діяльності. Ціна є критерієм прийняття економічно обґрунтованих рішень господарської діяльності субєктів ринку, дає інформацію про потреби в товарах та послугах, вигідність їх виробництва тощо. Отже, ринкова ціна є для кожного виробника і споживача основним носієм інформації про наявність різноманітних товарів і послуг на ринку, приблизні витрати на їх виробництво. Вона є орієнтиром для всіх товаровиробників і змушує їх пристосуватися до вимог реального ринку. Тобто, ринкова ціна - це той сигнал, який повідомляє товаровиробникам і споживачам, як їм потрібно діяти на сучасному ринку.
Розподільча функція ціни визначає розподіл вартості суспільного продукту та національного доходу, відшкодування витрат, утворення доходів у галузях, суб'єктів господарювання і певних груп населення. Від складених на ринку цін залежить, які суб'єкти господарювання збільшують свій прибуток, зазнають збитків. Отже, ринкова ціна диференціює доходи суб'єктів підприємства, для одних створюються умови щодо подальшого розвитку, а для інших постає питання про їх банкрутство, існування.
Стимулююча функція ціни полягає в тому, що ринкові ціни сприяють заохоченню тих суб'єктів господарювання, хто найбільш раціонально використовує свої виробничі можливості для одержання найкращих кінцевих результатів, застосовує найновіші досягнення техніки і технології, досконаліші форми і методи організації виробництва тощо.
Стимулюючий вплив цін на зростання обсягів виробництва, його ефективність здійснюється як через загальний рівень ринкової ціни, так і через величину прибутку. Причому для суб'єктів господарської діяльності важлива не так сама величина прибутку,

 
 

Цікаве

Загрузка...