WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

благ і послуг - виробник. Виробниками виступають усі юридичні особи, які мають статус підприємця незалежно від розміру підприємства, його форми власності, характерну організації праці і виробництва, результатів його творчої діяльності. Всі ці юридичні особи від найменшої майстерні з одним робітником до найбільших багатогалузевих національних і транснаціональних корпорацій з сотнями тисяч працюючих утворюють єдиний суб'єкт ринку - виробника.
Виробник, створюючи блага і послуги, формує пропозицію товарів на ринку.
Пропозиція - це загальна кількість товарів чи послуг, які представлені на ринку. Тобто це обсяг товарів (послуг), який продавці хочуть і можуть продати за існуючою ринковою ціною. Пропозиція, як і попит, залежить від ринкових цін. Вона змінюється прямо пропорційно ціні: чим нижча ринкова ціна певного товару, тим менша кількість його пропонується, і навпаки. Таку залежність називають законом пропозиції. Отже, при незмінності всіх інших чинників, підвищення рівня ринкових цін дає можливість збільшити обсяг пропозиції певного товару чи послуги. Цю залежність демонструє крива пропозиції ВС (мал. 8.).
(мал. 8.) Крива пропозиції товару
Головним чином, що впливає на пропозицію, є витрати на виробництво продукції. Товаровиробники хочуть відшкодувати свої витрати і одержати оптимальний прибуток. Тому ринкова ціна не може бути нижчою, ніж ціна пропозиції товару. Чим нижча ціна пропозиції, тим менша кількість товару надійде на ринок для продажу. Це зумовлене тим, що у багатьох виробників витрати будуть більшими, ніж ринкова ціна товару, що робить неможливим його виробництво
Товаровиробники мають вжити конкретні заходи щодо зміни асортименту даного виду товару або щодо зниження витрат виробництва. Закон пропозиції, по суті змушує виробників привести пропозицію (обсяг товарів, що пропонуються для продажу) у відповідність з реально існуючим попитом або знизити витрати виробництва, узгодити їх з новою ринковою ціною.
Крива пропозиції ВС на графіку (мал. 8), по суті, ілюструє дію закону пропозиції: якщо ціна відповідає значенню Р1, то обсяг пропозиції даного товару визначатиметься точкою Q1. Чим вища ціна товару, тим більший обсяг пропозиції: ціна Р2 відповідає значення Q2, ціні Р3 - значення Q3 кривої пропозиції ВС.
Отже, крива пропозиції відображає залежність між двома змінними - ринковою ціною товару і його кількістю або обсягом для продажу на ринку.
Обсяг ринкової пропозиції, як і попиту, може змінюватися під впливом не тільки ринкової ціни, а й нецінових чинників. Головним серед них є такі: технологія, ціни на виробничі ресурси, кількість виробників (продавців) на ринку, очікування зміна ринкових цін у майбутньому.
2.2 Коефіцієнт еластичності пропозиції.
Еластичність пропозиції товарів характеризує сутність відсоткової зміни обсягу пропозиції певного товару під впливом відсоткової зміни ринкової ціни одиниці товару. Тобто еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків змінюється кількість одиниць товару, що пропонується до продажу, при зміні ринкової ціни даного товару на один відсоток.
Еп = Ц*?Т/Т*?Ц, де:
Ев - коефіцієнт еластичності пропозиції;
Т - обсяг товару, що пропонується до продажу;
? Т - приріст обсягу товару, що пропонується до продажу;
Ц - ринкова ціна товару;
? Ц - приріст ринкової ціни товару.
Коефіцієнт еластичності пропозиції може бути еластичним, нееластичним або так званої одиничної еластичності.
2.3 Еластичність пропозиції
Ступінь зміни пропозицій певного товару під впливом зміни ціни характеризує еластичність пропозиції (Епр.). У випадку коли, обсяги збільшення пропозиції, виражені у відсотках, перевищують обсяги зростання ціни, пропозиції вважається еластичним. Якщо ж приріст пропозиції дорівнює приросту цін, то еластичність пропозиції називають одиничною (Епр±). Коли приріст пропозиції менший за приріст цін, то має місце нееластична пропозиція (Епр1);
2) чим ближче положення кривої до осі абсцис (горизонтальної), тим пропозиція еластичніша (відрізок А1Д1 ), коефіцієнт еластичності більший від одиниці (Е>1);
3) ринкова ситуація одиночної еластичності ( відрізок В1С1), коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці (Е=1);
4) ринкова ситуація, коли пропозиція абсолютно нееластична коефіцієнт еластичності дорівнює нулеві (Е=0). У цій ситуації зміна ринкової ціни зовсім не приводить до зміни обсягу реалізованого товару.
5) Ринкова ситуація коли пропозиція абсолютно еластична (Е=?). У цій ситуації ринкова ціна залишається незмінною, але кількість реалізованого товару зростає.
Еластичність пропозиції сприяє встановленню так званої нормальної ціни рівноваги, тобто рівноважної ціни.
3. Рівноважна ціна.
3.1 Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
У політичній економіці, що обслуговувала адміністративно-командну систему, стверджувалося, що ринкова економіка в умовах капіталізму має хаотичний характер розвитку.
Насправді ж ринкова економіка здатна до саморегулювання. Воно відбувається під впливом вільної конкуренції, постійної зміни цін, регулювання економічних процесів на основі співвідношення попиту і пропозиції.
Хоча в ринковій економіці можливі прорахунки, але по кожному товару встановлюється певний рівень ціни на основі рівноваги попиту і пропозиції. Діє система саморегулювання. У кожний певний момент виникає конкретна рівновага між попитом і пропозицією. І ця рівновага досить ефективна.
Рівноважна ціна - це ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і пропозиції однакові, немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг. Така ціна не містить у собі тенденції до зростання або до зниження обсягів виробництва.
Економічні закони попиту і пропозиції відображають інтереси протилежних суб'єктів ринку - виробників (продавців) і споживачів (покупців). Узгодження цих економічних інтересів досягається при перетині кривих попиту і пропозиції. Точка перетину відображає збіг господарських рішень, які приймають виробники (продавці) і споживачі (покупці) в той чи інший момент. Ця точка характеризує стан товарного ринку, при якому вся кількість даного товару при даній ринковій ціні може бути реалізована і має назву точки рівноваги ринку, що визначає рівноважну ціну.
Проілюструємо ціну рівноваги попиту та пропозиції у графічній формі (Табл..1). У таблиці 1 зроблено поєднання аналізу попиту і пропозиції.
Таблиця 1.
Співвідношення між попитом і пропозицією
Альтернативи
Можлива
ціна за
одиницю
товару (грн.) Обсяг
попиту
(кількість
продажу за місяць) Обсяг
Пропозиції
(кількість
одиниць товару за місяць)
Характер
Співвідношення
А 50 15 65 Надлишок (+50)
В 35 25 55 Надлишок

 
 

Цікаве

Загрузка...