WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

України" (зі змінами і доповненнями) від 17 лютого 2000 р. №1658.
3. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. Для вузов. - М.: Логос, 1998. - С. 344.
4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - С. 243.
5. Внукова Н. М. Основи факторингу. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. - С. 173.
6. Голуб А. Г., Семенюк Л. П., Смовженко Т. С. Гоші. Кредит. Банки. - Л.:Центр Європи, 1997. - С. 206.
7. Грушко В. І. Організація банківської діяльності // Банківський нагляд. - К.: 2004. - С. 15-36.
8. Данилюк М. О., Савич В. І. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Івано-Франківськ. - 2001.
9. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. - 1998. - №9. - С. 24.
10. Дубілет О. Модернізація менеджменту комерційних банків // Економічний часопис. - 1999. - №5. - С. 13-16.
11. Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Знання, 1997.
12. Любунь О. С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 81.
13. Любунь О. С., Грушко В. І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посіб. - К.: Слово, 2004.
14. Кириченко О. А. Система банківського менеджменту // Банківський менеджмент. - К., 1999. - С. 48-74.
15. Кириченко О. А., Міщенко В. І. Банківський менеджмент. - Київ: Знання, 2005.
16. Кириченко О. А. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ. - К.: Основи, 1999. - С. 671.
17. Косенко О. Корпоративне управління в банківському секторі // Демократична Україна. - 18.01.2006. - С. 8.
18. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. - Л.: ЛБУ НБУ, 2001. - С. 405-412.
19. Матвієнко В. П., Матвієнко П. В. Промінвестбанк: стратегія відтворення. - Київ: Наукова думка, 2002.
20. Матвієнко П. В. Промінвестбанк в економічній системі України. - Київ: Наукова думка, 2005.
21. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. - 2000. - №4. - С. 31.
22. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1995. - С. 601.
23. Потійко Ю. А. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках // Формування ринкових відносин в Україні. - 2002. - №16. - С. 40-42.
24. Примостка Л. О. Фінансовийменеджмент банку: Навчальний посібник. Київ. - 1999. - С. 280.
25. Пщик Б. І. Модель управління активами і пасивами // Фінанси України. - 2003. -№5. - С. 115-120.
26. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. - 2000. - №8. - С. 26.
27. Слов'янська Н. Г. Капіталізація комерційних банків в Україні: стан і перспективи // Банківська справа. - 2002. - №4. - С. 35-48.
28. Тігіпко С. Конкурентоспроможна банківська система: можливості досягнення і забезпечення в Україні // Банківська справа. - 2005. - №2. - С. 65-70.
29. Тиркало Р. І., Щибиволок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. - К.: Слобожанщина, 1999. - С. 236.
30. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 180.
31. Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика. - Суми. - 2004.
32. Хендекомбе Р. Эффективное управление важно для каждого банка // Бизнес и банки. - 1991. - №9.
33. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 289.
34. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1993. - С. 144.
Додаток 1
Характерна
ознака Вид конкуренції
Досконала (частка) Недосконала
Вільна Чиста монополія Олігополістична Монополістична
Кількість фірм Дуже велика (незалежні фірми не контролюють ринок) Одна Кілька Багато
Тип продукту Стандартизований (однорідний) Унікальний, відсутні близькі замінники І - стандартний
ІІ - диференційований Диференційований
Контроль над
ціною Відсутній, ціни визначаються ринком Значний Обмежений у разі взаємної залежності. Значний за таємної змови Незначний, виробник має можливість впливати на ціну
Умови входження в галузь Дуже легкі, без перешкод Блоковані Наявність істотних перешкод Порівняно легкі
Нецінова
конкуренція Відсутня Реклама зв'язків з громадськими організаціями Типова, особливо у разі диференціації продукту Особливу увагу приділено рекламі, торговим маркам
Сфера застосування Сільське господарство, фондова біржа, ринок валюти Підприємства зв'язку, підприємства загального користування Виробництво сталі, автомобілів, сільськогосподарського інвентарю, побутових електроприладів Роздрібна торгівля, виробництво одягу, взуття, та ін.
Типи ринкових структур
Рецензія
на дипломну роботу на тему:
"Фінансово-правові основи управління комерційним банком на прикладі Філії "Відділення Промінвестбанку м. Рахів""
Студента 5 курсу економічного факультету
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Рущака Дмитра Дмитровича
Питання щодо фінансово-правового управління комерційних банків, як важливого елементу банківської справи, що сприяє покращенню фінансової системи країни, на сьогоднішній день є актуальним.
З огляду на це, дипломна робота виконана студентом висвітлює ті проблеми, які потребують глибокого вивчення, проведення аналізу, розробки пропозицій та втілення їх в життя.
В даній роботі, в достатньому обсязі, розкрито суть комерційних банків як фінансових посередників, їх необхідність та значення, висвітлені об'єкти фінансового управління, проаналізована правова база банківської діяльності та визначені основні фактори впливу на стабільність комерційного банку.
В процесі виконання роботи, опрацьовано практичний матеріал по фінансово-правовому управлінню комерційного банку на прикладі Філії "Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської області". Запропоновано шляхи удосконалення та перспективи розвитку банківської справи.
Для дослідження і повного аналізу зазначеної теми, при написанні роботи автором було опрацьовано значну кількість законодавчих і нормативно-правових документів, посібників, економічних видань, наукових праць вітчизняних авторів.
Характеризуючи роботу в цілому слід зауважити, що вона виконана з послідовним логічним викладенням матеріалу, з дотриманням всіх вимог і стандартів, має завершальний характер і заслуговує на високу позитивну оцінку.
Рецензент -
керуючий Філією
"Відділенням Промінвестбанку
м. Рахів" Климпуш І. О.

 
 

Цікаве

Загрузка...