WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість, термін сплати якої не настав.
Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариство не має.
За звітний період збільшились власний капітал товариства на 49,4 тис.грн. або на 461,7%, загальна вартість господарських засобів - на 90,2 тис. грн. або на 357,9% та власні обігові кошти - на 19,9 тис.грн. або 265,8 % (див. таблицю 3.6).
Таблиця 3.6
Аналіз фінансової стійкості товариства (тис. грн.)
Рядок Показники На початок року На
кінець року На кінець року в % на початок року
1 Запаси та затрати: всього 12,0 72,8 606,7
2 Грошові кошти, розрахунки та інші активи 6,3 15,1 239,7
3 Всього поточних активів 18,3 87,9 480,3
4 Власний капітал 10,7 60,1 561,7
5 Основні засоби та позаоборотні активи 6,9 27,5 398,6
6 Власні обігові кошти (рядок 3 -рядок 4) 7,6 27,8 365,8
7 Коефіцієнт забезпечення власними коштами (рядок 5/рядок 2)
1,1
1,8
16,4
8 Господарські засоби - всього
(рядок 3+5) 25,2 115,4 457,9
9 Коефіцієнт фінансової залежності (рядок 8/4)
2,36
1,92
81,4
10 Коефіцієнт фінансової автономії (рядок 4/8)
0,42
0,52
123,8
11 Виручка від реалізації продукції 342,3
532,6 155,6
Дані таблиці показують, що коефіцієнт забезпечення власними коштами на кінець року підвищівся і знаходиться в нормальних межах - 1,8, при прийнятому оптимальному значенні 2 - 2,5.
Таким чином, проведений сукупний аналіз господарсько-фінансового стану підприємства говорить про неоднозначне становище нашого підприємства. Практична відсутність ліквідного капіталу призводить до затримки в розрахунках з постачальниками та іншими об'єктами зовнішнього середовища, що призвело до збільшення заборгованості за останній рік. Відносно низький рівень поточних активів призводить до фінансової нестабільності, погіршується платоспроможність підприємства. Однак ситуацію, яка склалась на кінець звітного періоду, не можна вважати предкризовою, бо постійно нарощуються обсяги власної діяльності.
ТОВ "Дана" звернулося до банку з проханням надати кредит, цільове направлення якого - поповнення оборотних коштів.
Підприємство "Дана" надало при цьому договір застави, де вартість передбачуваної застави вдвічі перевищує суму кредиту, який просить клієнт. Підприємство займається оптовою торгівлею товарами, на які існує постійний попит з боку споживачів, встановлені постійні зв'язки з контрагентами по збуту.
В процесі аналізу фінансового стану позичальника зроблені наступні висновки :
1. Коефіціент абсолютної ліквідності на кінець періоду дорівнює - 0,008 ;
2. Коефіцієнт покриття балансу, на кінець періоду - 1,24;
3. Коефіцієнт загальної ліквідності, на кінець періоду - 0,21;
4. Співвідношення власних оборотних коштів до загальної суми оборотних коштів - 0,199;
5. Коефіцієнт автономії - 0,53;
6. Коефіцієнт маневреності власних коштів - 0,282;
7.Cпіввідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 0,198;
8. Рентабельність підприємства при розрахунку на рік складає - 6,44%.
9.Рентабельність основного капіталу при розрахунку на рік складає - 26,4%.
В цілому фінансовий стан оцінен як задовільний.
На підприемстві працює 38 чоловік, 73% працівників мають вищу освіту, 20% - середньою, 7% - працівники некваліфіковані.
Ризик оцінен як незначний.
Загальна структура ризику проекта представлена в наступному вигляді :
Задовільно - 67%
Незначний - 20%
Стандартний - 13%.
Аналіз показників платоспроможності і кредитоспроможності малого підприємства "Дана" показує, що підприємство працює в основному на залучених коштах. Це б могло негативно вплинути на рішення банку про видачу кредиту, але враховуючі давні стосунки банка з цим клієнтом кредит було надано.
4. Вдосконалення діючої практики оцінки кредитоспроможності позичальника
Одним із найбільш відомих підходів до визначення системи показників, що характеризують фінансовий стан клієнта банку як позичальника, є розробка п'яти головних характеристик діяльності підприємства та відповідальних показників, що їх відображають.
Практично для п'яти характеристик, що кількісно визначаються п'ятьма коефіцієнтами, у нашій роботі використовуються лише шість фінансових показників: чистий доход, поточні активи і пасиви, обсяг продаж, сукупні активи та готівка, із яких тільки останньому із-за розбіжностей в системах бухгалтерського та фінансового обліку важко знайти аналог у вітчизняній практиці, оскільки це не та "готівка", якою звикли оперувати наші фахівці (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Система показників для оцінки фінансового стану та можливості банкрутства підприємства-позичальника
Економічна характеристика Відносний показник
1. Прибутковість Чистий доход / Сукупні активи
2. Діяльність Поточні активи / Обсяг продаж
3. Ліквідність Поточні активи / Поточні пасиви
4. Баланс активів Поточні активи / Сукупні активи
5. Стан з готівкою Готівка / Сукупні активи
В цілому ж запропонована система показників була б прийнятною і для вітчизняної практики за умови чіткого визначення поняття "готівка" що співпадало б із показниками фінансової звітності та обліку. Підвалини такого підходу вже закладені в Інструкції № 368 Національного банку України (від 28.08.01) "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", що містить чіткий перелік і методику визначення показників платоспроможності та ліквідності комерційного банку. Ґрунтуючись на цьому підході, вважаємо за доцільне включити і до Положення "Про кредитування" систему необхідних показників, що дозволяють визначити кредитоспроможність позичальника та рекомендувати її до запровадження в діяльності комерційних банків України.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об'ємного якісного аналізу. Так, наприклад, менеджери кредитних відділів американських банків при підготовці кредитних меморандумів складають об'ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати, інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку, його продукції тощо.
Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретнимивисновками та пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в табл., а її використання дає змогу мати чітке і повне уявлення про характер її діяльність позичальника.
На нашу думку, введення таких стандартизованих форм збору ті обробки інформації про клієнтів банку було б до цільним запровадити і у вітчизняній практиці.
Таблиця 4.2
Схема проведення кредитного аналізу (правило шести "СІ" -принципи кредитування)
І. Характер II. Здатність Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта

 
 

Цікаве

Загрузка...