WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

бальної оцінки кредитоспроможності клієнтів є те, що він дозволяє швидко і з мінімальними витратами праці обробити великий обсяг кредитних заявок, суттєво зменшуючи за рахунок цього рівень операційних банківських витрат, пов'язаних, з кредитною діяльністю. На думку багатьох кредитних аналітиків, використання кредитного сторінгу має велике майбутнє в оцінці кредитоспроможності клієнтів [19].
3.2. Аналіз кредитоспроможності і кредитоспроможності ТОВ "Дана"
Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) та джерел їх формування (особистий капітал та обов'язки, тобто пасивів). Ці відомості наведені в балансі (формі №1) та Звіті про фінансові результати (формі №2) досліджуваного підприємства.
В якості банка-позичальника виступає відомий в Україні банк "Промінвестбанк". Його постійним клієнтом є ТОВ "Дана".
Основними факторами, які визначають фінансовий стан підприємств є, по-перше, виконання фінансового плану та поповнення по мірі потреби особистого оборотного капіталу за рахунок прибутку й, по-друге, швидкість обертання оборотних засобів (активів).
Ринкові умови господарювання зобов'язують підприємство в будь-який період часу бути здатним погасити свої короткострокові зобов'язання, тобто бути ліквідним.
Ліквідність - це здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності. Показники ліквідності вважаються найбільш важливими із всіх аналітичних показників кредитоспроможності позичальника [12].
Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи більші, ніж короткострокові зобов'язання. При цьому важливо врахувати, що для успішного фінансового управління підприємства наявні (готівкові) кошти більш важливі, ніж прибуток. Їх відсутність на рахунках в банку в силу особливих обставин кругообігу коштів (неспівпадання моменту потреби і вивільнення коштів в кожний даний момент) може призвести до кризового фінансового стану підприємства.
У вітчизняній практиці аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства здійснюється порівнянням засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених в порядку зниження ліквідності, з зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за строками їх погашення і розміщеними в порядку збільшення строків. По суті ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.
Аналіз балансу підприємства, що аналізується, наводиться нижче у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Аналіз балансу (агрегований баланс)
АКТИВ На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн. ПАСИВ На поч. періоду, тис. грн. На кін. періоду, тис. грн.
1.Найбільш ліквідні активи, А1 0,1 0,5 1.Найбільш термінові зобов'язання, П1 7,1 3,6
2.Активи, що швидко реалізуються, А2 6,2 14,6 2.Короткострокові пасиви, П2 7,4 73,2
3.Активи, що реалізуються повільно, А3 12,0 72,8 3.Довгострокові пасиви, П3 - -
4.Активи що важко реалізуються, А4 6,9 27,5 4.Постійні пасиви, П4 10,7 60,1
5.БАЛАНС 25,2 115,4 5. БАЛАНС 25,2 115,4
Аналізуючи ліквідність балансу за даними таблиці слід відмітити, що у звітному періоді спостерігається недостача ліквідних активів першої та другої групи - найбільш ліквідних та таких, що швидко реалізуються, для покриття термінових та короткострокових зобов'язань на початок періоду в розмірах 7,1 та 7,4 тис.грн., і на кінець періоду на 3,6 і 73,2 тис.грн. відповідно. Однак оскільки підприємство не має зобов'язань по довгострокових кредитах і позиках, то ця частина активів може направитися на покриття термінових та короткострокових зобов'язань, що відносяться до другої групи. Цієї суми буде достатньо, оскільки перевищення коштів на початок звітного періоду складає 3,8 тис.грн., а на кінец періоду - 11,1 тис. грн.
Таким чином недостатня ліквідність балансу може свідчити про неоднозначний фінансовий стан підприємства.
Як уже відзначалося, ступінь перетворення поточних активів у грошову готівку неоднакова. У зв'язку з цим у світовій і вітчизняній практиці вираховують три відносні показники ліквідності.
Перший показник - це коефіцієнт абсолютної ліквідності, який характеризує негайну готовність підприємства погасити свою термінову заборгованість. Формула для розрахунку цього показника має такий вигляд:
КА.Л.=
Теоретично значення цього коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно знаходиться в межах 0,2-0,35.
Другий показник - це коефіцієнт загальної ліквідності. Від першого він відрізняється тим, що до суми найбільш ліквідних активів додається ще і сума короткострокової дебіторської заборгованості. Формула для розрахунку даного показника буде така:
КЗ. Л.=
Теоретично значення цього коефіцієнту не повинно бути менше 0,7-0,8.
Третій показник - це коефіцієнт покриття - найбільш загальний показник ліквідності. Він характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями, а тому формула для його розрахунку буде мати такий вигляд:
КП.=
Цей коефіцієнт показує достатність оборотних засобів для того, щоб погасити свої борги на протязі року.
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності по підприємству, що аналізується, наведено нижче у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Показники ліквідності
№ Види показників На початок періоду, тис.грн. На кінець періоду, тис.грн. Зміни за звітний період
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (А1/(П1+П2)) 0,007 0,008 0,001
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (А1+А2)/(П1+П2) 0,45 0,21 -0,24
3. Коефіцієнт покриття (А1+А2+А3)/(П1+П2) 1,36 1,24 -0,12
Виходячи з даних таблиці можна сказати, що коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності не відповідають визначеним нормам, однак цьому є пояснення: у підприємства великий обсяг кредиторської заборгованості виник в результаті договірних відносин з постачальниками, у відповідності до яких їх продукція реалізується на умовах відстрочки платежу, а у випадку її непродажу може бути повернена постачальнику. Підприємство буде вважатися повністю ліквідним, коли значення коефіцієнту абсолютної ліквідності сягатиме встановлених теоретичних норм, і в таких випадках розрахунки коефіцієнтів загальної ліквідності і коефіцієнта покриття не проводять, але виходячи з даної ситуації, такі розрахунки просто необхідні, і вони показують, що: коефіцієнт загальної ліквідності за звітний період зменшився і на кінець звітного періоду становить 21,0%. Це означає, що підприємство при надходженні в строк дебіторської заборгованості, що відображена на балансі, може погасити свої боргові зобов'язання на 21,0%. Коефіцієнт покриття на протязі звітного періоду зменшився на 0,12. Це зумовлено тим, що все-таки темпи зростанняліквідних коштів менші, ніж темпи росту короткострокових зобов'язань.
На основі коефіцієнта покриття можна визначити питому вагу власних коштів у оборотних активах. Для цього необхідно із одиниці виключити її відношення до значення коефіцієнту покриття, тобто
(1,0-(1,0/1,24)=1,0-0,801=0,199)
Отже, в оборотних активах доля власних коштів складає

 
 

Цікаве

Загрузка...