WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

ринок збуту продукції підприємства - м. Київ. Цю проблему підприємство планує вирішити шляхом пошуку іногородних партнерів;
- недостатно розвита матеріально-технічна база, необхідне відновлення основних фондів підприємства.
З розширенням обсягів діяльності, утворенням філій і представництв планується відповідне збільшення ланок організаційної структури .
3. Експрес-аналіз фінансового стану позичальника
Характер діяльності позичальника банку, його фінансова стійкість визначаються насамперед величиною капіталу, основними складниками якого є статутний фонд і прибуток.
Одним з показників, що характеризують позичальника з цього боку, є коефіцієнт незалежності. Він дозволяє оцінити долю власників у загальній вартості майна підприємства і обчислюється як відношення величини джерел власних засобів до загальної суми балансу. У більшості індустріальне розвинутих країн вважається, якщо цей коефіцієнт вищий 0,5 (тобто 50% і більше), то ризик кредиторів зведено до мінімуму: продавши половину майна, сформовану за рахунок власних засобів, підприємство може погасити свої боргові зобов'язання.
Аналіз балансу на ліквідність полягає в оцінці його стану з погляду здатності господарських організацій без порушення нормальної роботи виробництва здійснювати термінові платежі за рахунок відповідних їм за терміновістю надходжень від реалізації цінностей. Включення показників ліквідності в групу показників, які характеризують перспективи розвитку підприємства, пояснюється тим, що вони дозволяють оцінити платоспроможність позичальника на найближчий час. Серед показників ліквідності вимогам визначення найближчих перспектив розвитку підприємства найповніше відповідає коефіцієнт ліквідності балансу. Він визначається як відношення обсягу першокласних ліквідних засобів до загальної суми заборгованості, що підлягає погашенню за найближчі три місяці.
Важливим є аналіз рентабельності підприємства, обчислений як відношення прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, до собівартості реалізованої продукції. На базі зіставлення такого показника з середнім рівнем рентабельності підприємницької діяльності можна оцінити вигідність підприємництва. Цей показник широко застосовується в практиці банківського аналізу капіталістичних країн. Для нашої економіки він поки що незастосовний, оскільки в нас не робиться розрахунок рентабельності підприємницької діяльності взагалі і внутрігалузевої зокрема.
3.1. Аналіз позичальника банком при кредитуванні
Формування необхідної інформаційної бази для проведення оцінки кредитоспроможності клієнтів банку має на меті забезпечити процес оцінки всієї первинної інформації. Конкретний перелік цієї первинної інформації повинен визначатись системою характеристик, що використовується банком в процесі оцінки кредитоспроможності клієнтів. Основні джерела інформації для проведення оцінки кредитоспроможності клієнтів.
Головне місце серед джерел інформації посідають кредитна заявка клієнта та його кредитна історія.
1. Кредитна заявка клієнта
2. Фінансова звітність про господарську діяльність, що ведеться клієнтом
3. Кредитна історія клієнта
4. Кредитна інформація, що надається про клієнта іншими комерційними банками
5. Інші джерела інформації про клієнта
Кредитна заявка клієнта складається за формою, яка розробляється кожним комерційним банком індивідуально. Ця форма може бути диференційована за складом інформаційних показників по довгострокових та короткострокових видах кредиту. До кредитної заявки клієнта слід додати: звітний баланс; звіт про фінансові результати; звіт про фінансово-майновий стан; звіт аудиторської організації про фінансовий стан клієнта (у випадках клопотання про одержання кредиту в іноземній валюті); бізнес-план інвестиційного проекту, що кредитується, (у випадках клопотання про одержання довгострокового кредиту); статутні документи тощо.
Однак, з'являється багато позичальників, які взагалі не мають кредитної історії. Особливо це насамперед стосується підприємств малого бізнесу. Проблема загострюється тим, що в Україні майже не розвинута міжбанківська система обміну кредитною інформацією, подібно до тієї, наприклад, яка існує між американськими комерційними банками завдяки діяльності агентств типу Robert Morris Associates.
Вибір методів оцінки окремих характеристик
кредитоспроможності клієнта і проведення необхідних розрахунків є
найбільш складним етапом кредитного процесу.
Серед цих методів як найбільш ефективні на думку багатьох дослідників можуть бути виділені наступні:
а) нормативний;
б) статистичний;
в) експертний;
г) бальний.
Нормативний метод полягає у порівнянні окремих показників, що входять до оцінки кредитоспроможності клієнта, з відповідними нормативами, що встановлені Національним банком України [4] та розроблені комерційним банком самостійно. Найбільш поширеними серед таких нормативів, що використовуються в процесі оцінки, є:
- норматив максимального розміру кредитів, що надаються одному інсайдеру (Н-11);
- норматив максимального розміру ризику на одного позичальника (Н-9);
- норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н-13);
- ліміт суми окремих видів кредитів відповідно до кредитної політики комерційного банку;
- ліміт терміну надання окремих видів кредитів відповідно до кредитної політики комерційного банку тощо.
Статистичний метод дозволяє оцінити всі кількісні показники, що характеризують кредитоспроможність клієнта. Найбільш активно застосовуваним блоком цього методу є визначення кредитоспроможності клієнта за допомогою системи фінансових коефіцієнтів - платоспроможності, фінансової стійкості, оборотності активів і капіталу, рентабельності господарської діяльності тощо. Певною мірою цей метод оцінки може бути використаний і для прогнозування окремих кількісних показників, пов'язаних з кредитоспроможністю клієнта (на основі розроблених трендових моделей).
Експертний метод використовується перш за все для оцінки якісних та прогнозних показників, що характеризують кредитоспроможність клієнта банку (його репутація; прогноз кон'юнктури ринку, на якому клієнт здійснює свою діяльність; прогноз платоспроможності клієнта тощо). Перевагою цього методу є те, що отримані результати оцінки дозволяють визначити не тільки сучасний, а й перспективний рівень кредитоспроможності клієнта за основними її характеристиками. В той же час, недоліком цього методу є те, що його основу становлять суб'єктивні оцінки та інтуїтивні прийоми аналізу окремих експертів, висновки яких часто не співпадають.
Бальний метод полягає у визначенні значимості кожної характеристики (кожного з показників) кредитоспроможності клієнта в загальнійїх системі. Ця значимість визначається у балах по кожному показнику, що розглядається. Вперше ця система під назвою "кредитний скорінг" була запропонована американським економістом Д.Дюраном для оцінки кредитоспроможності окремих клієнтів при наданні їм споживчого кредиту. Перевагою методу

 
 

Цікаве

Загрузка...