WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

з одного боку, i людські якостi індивідуального позичальника або керiвного складу пiдприємства - боржника, з iншого, що дозволяє реально оцінити можливості потенційного позичальника та певною мірою застрахувати себе від можливих збитків.
Цiкаво вiдмiтити, що у захiдних країнах та у вiтчизнянiй банкiвськiй практицi використовуються дещо рiзнi пiдходи щодо визначення кредитоспроможностi і платоспроможності позичальника та схвалення надання кредиту. Це, в першу чергу, обумовлено різницею в економічному та політичному устрої країн, а також нормативно-правовою базою, яка регулює грошово-кредитні відносини всередині країни.
Згiдно з Положенням Нацiонального банку України "Про кредитування" № 246 вiд 28.09.1995 р. (з доповненнями) головним принципом кредитної дiяльностi банку є забезпеченiсть кредиту, що "означає наявнiсть у банка права на захист своїх iнтересiв, недопущення збиткiв вiд неповернення боргу через неплатоспроможнiсть позичальника" [3]. Вiдповiдно до вказаного Положення основними критерiями оцiнки кредитоспроможностi позичальника можуть бути:
- забезпечення власними коштами не менш як на 50% усiх видаткiв позичальника (клієнта);
- репутацiя позичальника (квалiфiкацiя, здiбностi керiвника, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисциплiни тощо);
- оцiнка продукції, що випускається, наявнicть замовлення на ii реалiзацiю, конкурентноздатність на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, попит на продукцiю, обсяги експорту;
- економiчна кон'юнктура (перспективи розвитку підприємства - позичальника тощо).
Фінансовий стан будь-якого підприємства є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність та розміщення коштів, реальні й потенційні фінансові можливості. Його визначають на конкретну дату. Інформаційною базою аналізу фінансового стану є звітні дані підприємства (зокрема його бухгалтерський баланс).
Всі показники, які характеризують фінансові ресурси підприємства, а відповідно й фінансовий стан, доцільно класифікувати за показниками ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності.
Оцінювання кредитоспроможності позичальника здійснюється шляхом зіставлення фактичного значення коефіцієнтів і показників з їхніми критеріальними рівнями Унаслідок такого зіставлення встановлюється клас підприємства, відповідно до якого банк організовує з ним кредитні відносини.
Така оцінка кредитоспроможності позичальника проводиться в основному при аналізі фінансових можливостей підприємств малого та середнього бізнесу.
Для точнішої оцінки кредитоспроможності доцільно простежити за динамікою балансів позичальника хоча б за останні два роки (а найкраще - за максимально можливу кількість років) з обов'язковим аналізом чинників, що впливали на рівень відповідних коефіцієнтів і показників.
2. Організаційна характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ "Дана"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дана" зареєстроване Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва і діє на підставі Законів України: "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємства" та інших нормативних актів України, а також власного Статуту і Установчого договору, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації товариства.
Для вирішення статутних цілей предметом діяльності Товариства в країні та за її межами визначаються:
- виготовлення та реалізація харчових продуктів, у тому числі алкогольних виробів, в тому числі оптова та роздрібна торгівля ними;
- продаж та обслуговування устаткування для харчової промисловості та відповідних технологій, включаючи, але не обмежуючись, обладнання, харчові добавки, барвники, необхідні матеріали;
- розробка, виробництво, установка, налагодження, ремонт та обслуговування устаткування загального та спеціального призначення;
- надання науково-технічних, виробничих, маркетингових, посередницьких, консалтингових послуг.
Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
Для досягнення цілей дяльності Товариства Засновниками створено Статутний фонд. Статутний фонд вноситься у вигляді грошей та майна. Розмір і розподіл Статутного фонду визначається в Установчому договорі про створення і діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана".
Структура управління підприємством склалася наступним чином - вище керівництво, бухгалтерія, виробництво, збут і маркетинг.
Організаційна структура підприємства є лінійною.
Організаційна структура підприємства представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Організаційна структура підприємства.
Загальне керівництво і розробку загальної стратегії фірми здійснює генеральний директор.
Керівництво з усіх фінансових і комерційним питанням і контроль діяльності керівників структурних підрозділів здійснює комерційний директор.
Заступники генерального директора здійснюють керівництво над виробництвом, а також контролюють маркетингову діяльність і рекламну політику.
Менеджери з збуту ведуть роботу з плануванню і здійсненню продаж продукції на основі договорів з оптовими та роздрібними ринковими операторами і розробляють і організовують схеми постачань.
Вони на початку кожного місяця на основі даних про попит і зміст ринку, що надаються відділом маркетингу, розробляють плани продаж продукції по різних напрямках і ведуть роботу з ведення клієнтів.
Контроль за фінансовою діяльністю фірми здійснює головний бухгалтер, до якої надходить інформація про наявність і рух коштів і здійснення фінансово- господарських операцій. Головний бухгалтер очолює бухгалтерію і планово-економічний відділ, і відповідає за належне документальне оформлення усіх фінансових операцій, веде бухгалтерську документацію, здійснює контроль за доходами і витратами фірми, вчасно нараховує і перелічує податки в бюджет, подає бухгалтерську, податкову і статистичну звітність.
Секретар фірми обробляє і приймає всю інформацію, що надходить на фірму, передає керівнику, а також у відповідні підрозділи фірми, веде документацію, відповідає на всі телефонні дзвонки, надає первинну інформацію клієнтам.
Поширюють рекламу, роблять вивчення ринку і споживачів підприємства робітники відділу маркетингу підприємства.
Комерційні угоди на продукцію укладають менеджери по збуту, на яких покладається відповідальність при заключенні угоди. Якщо вартість угоди перевищує 1 тис. грн., то угода обов'язкова узгоджується з вищим керівництвом фірми.
Угоди з іншими підприємствами на надання транспортних послуг, постачання, крунооптові продажі заключуються заступниками директора чи директором фірми.
В даний час сильними сторонами підприємства можна назвати:
- розмаїтість видів продукції;
- гнучка система знижок;
- належний рівень професійної підготовки працівників підприємства.
Слабкими сторонами фірми можна назвати:
- недостатній розвиток торгової мережі. Основний

 
 

Цікаве

Загрузка...