WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розрахунки акредитивами - Реферат

Розрахунки акредитивами - Реферат

(номер договору, згідно з яким відкривається акредитив; термін чинності акредитива; рахунок платника і банк, який його обслуговує; документи, згідно з якими здійснюються виплати за акредитивом; строк їх подання; вид акредитива та сума акредитива).
Закриття акредитива в банку постачальника здійснюється:
на заяву постачальника щодо відмови від дальшого використання акредитива до закінчення терміну його чинності;
після закінчення терміну чинності акредитива;
на заяву покупця про відкликання акредитива повністю або частково.
Акредитив закривається в день отримання повідомлення від банку-емітента.
Невикористана сума акредитива повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти.
Схему здійснення рахунків з використанням акредитивної форми наведено на рис.1.
Рис. 1. Розрахунок з використанням акредитива
1 - покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив;
2 - банк покупця відкриває акредитив;
3 - банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива;
4 - банк покупця повідомляє банк постачальника про відкриття акредитива постачальнику на конкретну суму;
5 - банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття акредитива;
6 - відвантаження товару;
7 - покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива, тобто дає наказ на розкриття акредитива;
8 - банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з акредитива;
9 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;
10 - банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.
Акредитивна форма розрахунку дає постачальнику впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно оплачено.
Для постачальників (отримувачів коштів) акредитивна форма розрахунків надійна, відносно проста і приваблива, оскільки гарантує оплату.
Покупцям розрахунки з використанням акредитива не вигідні, бо на певний час кошти вилучаються з обороту, що погіршує фінансове становище підприємств-покупців.
Висновок
Отже, найбільшого розповсюдження у сучасних умовах набула акредитивна формарозрахунків.
Акредитив - це специфічна форма безготівкових розрахунків, при яких одна установа банку доручає іншій провести за рахунок спеціально заброньо-ваних для цього грошових коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги. При розрахунку акредитивом банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов"язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, ви-конані роботи та надані послуги;
- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Ці два види операцій є головними акредитивними операціями.
При розрахунках акредитивами в економічні відносини вступають такі суб'єкти:
- платник - заявник акредитива, який звертається до банку, що його об-слуговує, для відкриття акредитива;
- банк-емітент - банк платника,іщо відкриває акредитив своєму клієн-тові;
- бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлений акредитив (продавець, виконавець робіт або послуг тощо);
- виконуючий банк - банк бенефіціара або інший банк, що за доручен-ням банку - емітента виконує акредитив.
Отже, при розрахунках акредитивами платіж виконує банк постачальни-ка за рахунок коштів, спеціально заброньованих для цієї мети в банку плат-ника. Умови та порядок проведення акредитивної операції передбачаються у договорі між бенефіціаром і заявником акредитива. Акредитиви можуть бути депопоновані у банку платника (банку-емітенті) і в банку постачальника (бе-нефіціара).
Положення про безготівкові розрахунки в народному господарстві Укра-їни передбачають відкриття покритих і непокритих акредитивів.
Банки мають здійснити контроль за строком дії акредитивів. Строк дії акредитива в банку-емітенті встановлюється покупцем у межах 15 днів з дня відкриття, не враховуючи нормативного терміну проходження документів спецзв'язком між банками.
Акредитив закривається:
а) за заявою постачальника про припинення дії відзивного акредитива до закінчення його строку. Банку-емітентові надсилається повідомлення вико-нуючим банком. Невикористана сума перераховується банку платника на ра-хунок, з якого депонували кошти;
б) після закінчення обумовленого строку акредитива. Про закриття акре-дитиву банк-емітент повідомляє виконуючий банк;
в) за заявою покупця за відзивним акредитивом про відмову акредитива повністю або частково акредитив закривається або зменшується у день одер-жання повідомлення від банку-емітента. Про закриття акредитива виконую-чий банк надсилає повідомлення банкові-емітенту.
Розрахунки акредитивами широко використовуються в міжнародних економічних відносинах.
Акредитивна форма розрахунків, з одного боку, гарантує вчасність і пов-ноту платежу постачальникові за відвантажені товари чи надані послуги; однак, з другого боку, вона сповільнює обіг (рух) грошових коштів, тому що вимагає депонування покупцем певної грошової суму ще до того, як здійсне-ний сам акт куплі-продажу товарно матеріальних цінностей. Форма розрахун-ків за акредитивами у наших умовах є засобом адантації системи безготівко-вих розрахунків до нових ринкових відносин в умовах кризової економіки. На жаль, акредитивна форма розрахунків у господарському обороті Україн обмежена і не дає належного економічного ефекту.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
2. Інструкція Правління НБУ "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, від 2 серпня 1996р.
3. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. - Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544с.
4. Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1995.
5. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). - К.: КНЕУ, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...