WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розрахунки акредитивами - Реферат

Розрахунки акредитивами - Реферат

однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар.
. Види акредитивів та їх класифікація.
1. За способом використання - документарні (товарні);
- грошові (циркулярні)
2. За формою - документарні акредитиви;
- акредитивні листи
3. За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь а) прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк;
б) попередньо авізовані акредитиви
4. За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру - відкличні;
- безвідкличні
5. За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку - підтверджений;
- непідтверджений
6. За валютою платежу - у національній валюті бенефіціара (експортера);
- у національній валюті імпортера;
- у третій валюті
7. За характером платежу у зв'язку з можливістю/ неможливістю здійснювати часткові поставкипродукції - подільні;
- неподільні
8. За місцем та суб'єктом виконання - виконуються банкомемітентом у країні імпортера;
- виконуються авізуючим або підтверджуючим банком, який знаходиться у країні бенефіціара (експортера);
- виконуються за участю третього банку
9. Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання (експорту чи імпорту товарів та послуг) - акредитиви на імпорт
- акредитиви на експорт транзитні акредитиви
10. За способом виконання - шляхом платежу за пред'явленням;
- шляхом акцепту;
- шляхом платежу з відстрочкою;
- шляхом негоціації - обмежені;
- необмежені
11. Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку - покриті;
- непокриті
12. Залежно від наявності других бенефіціарів - переказні (трансферабельні);
- непереказні
13. Спеціальні форми акредитивів - компенсаційні акредитиви;
- зустрічні акредитиви;
- резервні акредитиви ("стендбай");
- відновлювані акредитиви;
- револьверні акредитиви;
- акредитиви з червоною смугою - фінансова модель;
- комерційна модель;
- кумулятивні;
- некумулятивні;
- чисті;
- документарні
2. Особливості використання акредитивів
Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками і покупцями. Документи постачальника оплачуються банком тільки на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця.
Коли використовують акредитивну форму розрахунків, оплата документів за відвантажений товар, надані послуги здійснюється або в банківській установі постачальника за рахунок коштів платника, там задепонованих для цієї мети, або в банку платника - так званий гарантований акредитив. Акредитивна форма розрахунку гарантує платіж постачальнику. Ця форма розрахунків застосовується за наявності угоди між постачальником і платником щодо такої форми розрахунків.
Постачальник подає в банк, що його обслуговує, заяву із зазначенням умов використання задепонованих коштів (власних або залучених). Акредитив відкривається для розрахунків тільки з одним конкретним постачальником. Його не можна використовувати для розрахунків з іншими постачальниками чи для виплати грошей готівкою. Чинність акредитива, як правило, не перевищує 15 днів з моменту відкриття. Платнику надано право змінювати умови акредитива, достроково відкликати невикористані кошти. Після повідо-млення про відкриття акредитива постачальник відвантажує товар і не пізніше трьох робочих днів після цього подає в установу банку реєстри рахунків і транспортні або інші документи, які підтверджують відвантаження. Коли документи відповідають умовам акредитива, кошти того самого дня зараховуються на рахунок постачальника.
Існує кілька видів акредитивів.
Покритий - це такий акредитив, який передбачає попереднє де-понування коштів. У цьому разі банк платника (банк-емітент) списує кошти з розрахункового рахунка платника і переказує ці кошти і панк постачальника (банк-виконавець) на окремий балансовий рахунок "Акредитив".
Депонування коштів в установі банку постачальника можна здійснити також і за рахунок кредиту, отриманого платником у банку-емітенті. Проте для кожного конкретного акредитива можна використати тільки одне джерело платежу, тобто виставляти акредитив частково за рахунок власних коштів, а частково за рахунок кредиту не дозволяється.
Непокритий - це акредитив, коли платежі постачальнику гарантує банк. У такому разі платник звертається до свого банку з клопотанням виставити для нього гарантований акредитив. Таке клопотання банк-емітент задовольняє тільки стосовно платоспроможних клієнтів і за умови встановлення між клієнтом і банком, який відкриває акредитив, кореспондентських відносин.
Відкриваючи гарантований акредитив, банк-емітент дає банку-иконавцю право списувати платежі на користь постачальника - рнмувача коштів зі свого кореспондентського рахунка.
Відзивний - це акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом на вимогу покупця без попереднього погодження з постачальником. Але банк-виконавець повинен оплатити документи, які були виставлені постачальником і прийняті банком, до огримання останнім повідомлення про зміну чи анулювання акредитива.
Безвідзивний - це акредитив, який не можна змінити або-анулювати без згоди постачальника, на користь котрого було відкрито акредитив.
Використання акредитивної форми розрахунків обумовлюється в угоді між постачальником і покупцем, в якій указують конкретні умови розрахунків за акредитивом, строк його дії, вид акредитиву, спосіб його виконання, банк постачальника і покупця.
Підставою для відкриття акредитива платником є повідомлення постачальника про готовність до відвантаження товару. Для відкриття акредитива платник подає в банк заяву встановленого зразка з необхідними реквізитами

 
 

Цікаве

Загрузка...