WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні - Курсова робота

Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні - Курсова робота

виконати платежі на користь кредитора у випадку невиконання позичальником, іншим ніж Україна, зобов'язань щодо повернення грошових коштів на умовах строковості та платності.
Формою надання державної гарантії є державна порука. Основними способами реалізації державних гарантій та запозичень можуть бути:
o випуск (емісія) державних цінних паперів;
o укладення угод про позику та гарантійних угод;
o інші способи, передбачені законодавством України.
При наданні державних гарантій виникає потенційний державний борг, який стає реальним за умови відшкодування кредитору суми зобов'язань позичальника, за якими держава була гарантом.
За валютою залучення державний борг поділяється на борг у національній та іноземній валюті.
Внутрішній борг переважно формується в національній валюті. Для залучення коштів емітуються цінні папери, які розміщуються на внутріш-ньому фондовому ринку. Державний борг в іноземній валюті виникає в результаті здійснення безпосереднього запозичення коштів в урядів зарубіжних країн, міжнародних фінансово-кредитних організацій, іноземних банків, а також розміщення державних боргових зобов'язань на міжнародних ринках капіталів.
Залежно від терміну залучення коштів розрізняють: короткостроковий борг (з терміном погашення до одного року), середньостроковий (від одного до п'яти років), довгостроковий (від п'яти років і більше).
Державний борг можна поділити також на:
- капітальний, який включає всю сукупність боргових зобов'язань держави на певну дату;
- поточний, що складається з платежів по зобов'язаннях, які позичальник повинен погасити у звітному періоді.
Основними причинами виникнення та зростання державного боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни. Для фінансування дефіциту Державного бюджету України залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.
2. Взаємовідносини України з міжнародними
фінансовими інституціями
Трансформаційні процеси в Україні супроводжуються глибокою економічною кризою. У зв'язку з цим загострились питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової складової. Розбалансованість фінансової системи, платіжна криза, спричинена насамперед переходом до світових цін на енергоносії, обмеженість внутрішніх нагромаджень та наявність від'ємного сальдо платіжного балансу, об'єктивно обумовили потребу в зовнішніх коштах для відновлення господарської рівноваги, забезпечення стабільного економічного розвитку.
З приєднанням України у 1992 році до найвпливовіших міжнародних фінансових інституцій розпочато інтеграцію у світову фінансову систему. Серед зовнішніх фінансових джерел найбільший потенціал мають міжнародні фінансові інститути - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Відносно низька вартість запозичень та велике значення їхніх оцінок та дій для інших потенційних кредиторів та інвесторів спонукають на даному етапі до тісної співпраці України з цими установами на загальноприйнятих принципах міжнародного права. Запозичення здійснюються з метою сприяння макроекономічній стабілізації у державі і виходу на позитивну економічну динаміку, забезпечення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не менше 4-5%. Позичальниками за такими позиками можуть бути державні банки, державні адміністрації, Національний банк України, державні підприємства. Так, Національний банк України під гарантію Уряду отримав дві кредитні лінії на фінансування малого та середнього бізнесу.
Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями є основним джерелом інвестиційного фінансування. Результати співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями наведені у табл. 1.
Таблиця 1.
Взаємовідносини України з кредиторами
на світовому фінансовому ринку
(млн. доларів США)
Роки
Фінансові
взаємовід-
носини Всього У т. ч. МФІ Міжуря-
дові
позики Комер-
ційі
позики
Разом з них
МВФ МБРР ЄБРР
1992 Заборгованість 396 0 0 0 0 396 0
1993 Отримано 3328 0 0 0 0 3328 0
Погашено 100 0 0 0 0 100 0
Заборгованість 3624 0 0 0 0 3624 0
1994 Отримано 1466,6 429,6 323,6 102 4 1037 0
Погашено 310 0 0 0 0 310 0
Заборгованість 4780,6 429,6 323,6 102 4 4351 0
1995 Отримано 3383,7 1436,7 1022,7 401 13 305 1642
Погашено 519 0 0 0 0 319 200
Заборгованість 7645,3 1866,3 1346,3 503 17 4337 1442
1996 Отримано 1510,7 1116,7 695,7 402 19 394 0
Погашено 806 1 0 0 1 606 199
Заборгованість 8350 2982 2042 905 35 4125 1243
1997 Отримано 1530 610 269 309 32 291 629
Погашено 784 1 0 0 1 659 154
Заборгованість 9096 3591 2311 1214 66 3757 1748
1998 Отримано 3174,8 797,8 365,8 386 46 325 2052
Погашено 1332,4 103,4 100,4 1 2 594 680
Заборгованість 10938,4 4285,4 2576,4 1599 110 3533 3120
1999 Отримано 2541,6 1037,6 605,6 422 10 1215 289
Погашено 1370,3 538,3 528,3 1 9 418 414
Заборгованість 12109,7 4784,7 2653,7 2020 111 4330 2995
2000 Отримано 2552,6 366,1 246,7 105,2 14,2 26,5 2160
Погашено 4568,6 874,6 835,2 28,2 11,2 1144 2550
Заборгованість 10093,7 4276,2 2065,2 2097 114 3212,5 2605
Основним кредитором України є Міжнародний валютний фонд (МВФ). Умови співпраці, які ставить перед Україною МВФ, загалом збігаються з відповідними пріоритетами вітчизняних економічних перетворень. МВФ надав Україні кредити "STF" , "Stand-by" та "EFF" (розширене фінансування) на 10, 5 і 10 років відповідно з відстрочкою сплати процентних платежів по "STF" - 4,5 і "Stand-by" - 3.5 роки. По кредитах EFF проценти сплачуються відразу, а сума основного боргу погашається через 5 років з моменту отримання кредиту. Україна отримала кредити на пільгових умовах. Це виявляється не тільки в наданні пільгового періоду кредитування, а й ставці за кредит нижче за ставку "Libor", тобто нижче ринкового рівня.
Кредити МВФ спрямовувались Національному банку України на формування резервів та покриття дефіциту платіжного балансу. Міністерству фінансів України для покриття дефіциту бюджету та обслуговування зовнішнього боргу в іноземній валюті. Надання МВФ допомоги Україні у 1998 році дозволило здійснити поступову девальвацію гривні і уникнути її обвалу з непередбачуваними для банківської системи наслідками. Позики МВФ для України, яка має низький кредитний рейтинг у світі, створюють можливість її доступу до міжнародних ринків позичкового капіталу.
Від Світового банку Україна отримує системні позики та інвестиційні кредити. Системніпозики надаються під реформування окремих секторів економіки із спрямуванням їх траншами безпосередньо до Державного бюджету України. З метою реструктуризації економіки та проведення ринкових реформ, розвитку деяких галузей економіки Україна отримала кредити від Світовою банку на термін до 17 років з процентного ставкою близько 7% річних. Ці кредити надавались Україні також на пільгових умовах, тобто термін погашення кредиту довший, а відсоткова ставка менша порівняно з традиційними позиками, що запозичуються на міжнародних ринках капіталу.
Кошти, які надійшли від Світового банку спрямовувались на покриття дефіциту Державного бюджету, оплату за енергоносії, погашення зовнішнього боргу та покриття дефіциту торгового балансу країни.
Світовий

 
 

Цікаве

Загрузка...