WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

заходи, як створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук i пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо.
На практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття "реструктуризація". Реструктуризація суб'єкта господарювання - це проведення органiзацiйно-економiчних, правових, виробничо-технiчнux заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, органiзацiйно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виро-бництва.
Можна стверджувати, що "санація" є ширшим поняттям, ніж "реструктуризація". Реструктуризацію доцільно розпочинати на paннix стадіях кризи. Вона спрямована переважно на подолання причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. А санація включає в себе як реструктуризацію (заходи щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності), так i заходи фінансового характеру (спрямовані на відновлення лiквiдностi та платоспроможності).
Класифікація процедур санації має не тільки теоретичні, але й практичні цілі, що полягають у вдосконаленні правотворчої діяльності, на жаль, ні вітчизняна, ні зарубіжна наука не приділяють належної уваги питанню класифікації процедур санації й аналогічних їй процедур.
Як виняток може бути названа спроба деяких українських дослідників[ 16.с.25,22.с.30] проблем банкрутства розробити таку класифікацію за способами відновлення платоспроможності боржника, виходячи з національного правового регулювання.
Однак, очевидно, що одного критерію для класифікації санації недостатньо, в основу поділу процедур санації на види можуть бути покладені різні класифікаційні ознаки.
За критерієм специфіки правового становища чи специфіки діяльності боржника процедури санації поділяють на загальні і спеціальні.
Такий розподіл процедур санації зумовлений тим, що Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 1999 року, на відміну від його першої редакції, здійснює диференціацію механізму судової процедури санації окремих категорій боржників, з огляду на те, як прийнято в законодавстві зарубіжних країн, визначає специфіку окремих категорій боржників (місто утворюючих підприємств, особливо небезпечних підприємств, сільськогосподарських підприємств, страховиків та інших, котрі названі в Розділі 6 Закону України[3.с.5]) і передбачає особливості застосування до них процедур банкрутства і процедур санації зокрема.
За критерієм порядку входження в судові процедури санації останні можуть бути поділені на добровільні й примусові процедури, цей поділ пов'язаний з визначенням виду сторони, що ініціює провадження справи про банкрутство.
Кредитори, відповідно до норм національного й зарубіжного законодавства про банкрутство, наділені правом ініціювати недобровільні стосовно боржника процедури банкрутства, у тому числі і процедури санації, у частинах 1 і 6 статті 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [3.с.5] й у законодавстві про неспроможність (банкрутство) зарубіжних країн передбачено право боржника ініціювати також добровільні процедури банкрутства.[22.с.35]
За критерієм формалізації порядку здійснення процедур санації їх можна класифікувати на судові й досудові. Законом України від 1999 року передбачена як судова, так і досудова санація.
Досудова санація, відповідно до положень цього Закону, спрямована на запобігання порушенням у проваджені справи про банкрутство і здійснюється, як правило, на основі спеціального законодавства, а в зарубіжних країнах регулюється нормами цивільного чи торгового права.
Судова процедура санації й аналогічні їй процедури, відповідно законодавства зарубіжних країн, здійснюються в ході судового процесу банкрутства згідно з нормами законодавства про неспроможність (банкрутство).
За критерієм заходів, що застосовуються для відновлення платоспроможності боржника, процедури санації можна поділити на процедури, змістом яких є переважно ( чи виключно) такі заходи:
- правові ( угоди про продаж майна, частини майна боржника, виконання зобов'язань боржника його власником, переведення боргу на третіх осіб та інше);
- організаційні ( зміна керівництва, форми власності, організаційно-правової форми боржника та інше);
- виробничо-технічні (перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв боржника й інше).
За критерієм тривалості термінів здійснення судові процедури санації можна поділити на:
а) процедури, що здійснюються в рамках загального терміну[3.с.8];
б) процедури, що здійснюються в рамках спеціальних термінів (наприклад, при проведенні процедури санації містоутворюючого підприємства[3.с.10], особливо небезпечного підприємства[3.с.10], сільськогосподарського підприємства [ 3.с.11].
На жаль, українське законодавство не містить норм про проведення прискореної судової процедури санації, така можливість була вперше передбачена тільки французьким законодавством.[16.с.38]
Прискорена процедура відновлення платоспроможності підприємства (аналог судової процедури санації) у Франції застосовується до підприємств, що мають менше ніж 50 осіб і встановлений законом обсяг річного обороту. Ця процедура проста, швидка і досить дешева.
У Російській Федерації, відповідно до Розпорядження Федеральної служби Росії у справах про неспроможність і фінансове оздоровлення, з 1998 року були введені прискорені процедури банкрутства, у тому числі й аналог судової процедури санації - процедура зовнішнього управління.[ 22.с.39]
З метою підвищення ефективності застосування судових процедур банкрутства і процедур санації зокрема, доцільно скористатися зарубіжним досвідом і запровадити в Україні прискорену судову процедуру санації малих та середніх підприємств.
Процедури санації можна класифікувати і за іншими критеріями, наприклад за критерієм обсягу повноважень боржника в цих процедурах: при здійсненні судової процедури санації на загальних підставах керуючим санацією і керівником боржника. [20. с.38]
Санація підприємства проводиться в трьох основних випадках:
1. до порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо підприємство під час спроби виходу з кризового стану вдається до зовнішньої допомоги зі своєї ініціативи;
2. якщо саме підприємство, звернувшись до арбітражного суду із заявою про своє банкрутство, одночасно пропонує умови санації (такі випадки санації найбільш характерні для державних підприємств);
3. якщо рішення про проведення санації виносить арбітражний суд за пропозиціями, що надійшли від тих, хто бажає задовольнити вимоги кредиторів до боржника і погасити його зобов'язання перед бюджетом.
У тому випадку, коли санацію ініціює саме підприємство до порушення кредиторами справи про йогобанкрутство, вона має випереджальний характер, повністю узгоджується з цілями й інтересами підприємства, підлягає завданням антикризового управління ним і

 
 

Цікаве

Загрузка...