WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

промисловим підприємством. // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 6;
18. Мойсеєнко Т.А. Санація як основний інструмент оздоровлення економіки. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 4;
19. Моргунець О.Б., Нікітін Ю.О. Модель реструктуризації підприємства. - 2004 - № 3;
20. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006;
21. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - Херсон: Олді - плюс, 2004;
22. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000;
23. Управління фінансової санацією підприємства: Навчальний посібник, Салила С.Я., О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. Серебряков. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005;
24. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авторської колегії і науковий редактор професор А.М. Поддєрьогін. - 4-те видання перероблене та доповнене - К.;
25. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-ге видання, перероблене і доповнене - К.: Либідь, 2002;
26. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006.
"Додаток Е"
Аналіз прибутковості ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Таблиця 1 - Аналіз прибутковості ДП "Криворізька теплоцентраль" в 2003 році
№ з/п Показники Значення Відхилення
за минулий рік на кінець звітного періоду значен-ня %
1 2 3 4 5
1. Виторг (валовий дохід), тис.грн. 97821,0 124648,0 26827,0 27,4
2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн. 16303,0 20774,0 4471,0 27,4
3. ПДВ, у % до виторгу 16,6 16,6 0 0
4. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 81518,0 103874,0 22356,0 27,4
5. Акцизний збір, тис. грн. 0 0 0 0
6. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 88683,0 111445,0 22762,0 25,6
7. Собівартість у % до виторгу 90,7 89,4 - 1,29
8. Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн. -7165,0 -7571 406 5,6
9. Рівень рентабельності, % збитково збитково
10. Прибуток від реалізації, у % до виторгу збитково збитково
11. Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -25996 -74036 48040 184,8
"Продовження додатку Е"
Таблиця 2 - Аналіз прибутковості ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2004 році

з/п Показники Значення Відхилення
за минулий рік на кінець звітного періоду значен-
ня %
1 2 3 4 5
1. Виторг (валовий дохід), тис. грн. 124648 126818 2170 1,7
2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн. 20774 21136 362 1,7
3. ПДВ, у % до виторгу 16,6 16,6 0 0
4. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 103874 105682 1808 1,7
5. Акцизний збір, тис. грн. 0 0 0 0
6. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 111825 111120 -705 -0,7
7. Собівартість у % до виторгу 89,71 87,6 -2,11 -
8. Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн. -7951 -5438 -2513 -31,6
9. Рівень рентабельності, % збитково збитково - -
10. Прибуток від реалізації, у % до виторгу збитково збитково - -
11. Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -69853 -36711 -33142 -47,4
"Продовження додатку Е"
Таблиця 3 - Аналіз прибутковості ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2005 році

з/п Показники Значення Відхилення
за минулий рік на кінець звітного періоду значен-
ня %
1 2 3 4 5
1. Виторг (валовий дохід), тис. грн. 126818 135612 8794 6,9
2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн. 21136 22602 1466 6,9
3. ПДВ, у % до виторгу 16,6 16,6 0 0
4. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 105682 113010 7328 6,9
5. Акцизний збір, тис. грн. 0 0 0 0
6. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 111292 116603 5311 4,7
7. Собівартість у % до виторгу 87,7 85,9 -1,8
8. Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн. -5610 -3593 -2017 -35,9
9. Рівень рентабельності, % збитково збитково
10. Прибуток від реалізації, у % до виторгу збитково збитково
11. Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -40693 -19503 -21190 -52,01
?
"Додаток Ж"
Аналіз виробничого потенціалу ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Таблиця 1 - Аналіз виробничого потенціалу ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках

з/п Назва показника 2003 рік 2004 рік 2005 рік
На початок року На кінець звітного періоду Відхилення
(+,-) На початок року На кінець звітного періоду Відхилення
(+,-) На початок року На кінець звітного періоду Відхилення
(+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Балансова вартість основних фондів, тис. грн. 150779 157544 6765 157544 158353 809 158353 161559 3206
"Продовження додатку Ж"
Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Знос основних фондів:
- тис. грн
- % зносу
74736
49,6
80849
51,3
6113
1,7
80849
51,3
85224
53,8
4375
2,5
85228
53,8
90010
55,7
4782
1,9
3. Балансова вартість нематеріальних активів, тис. грн. 40 47 7 47 48 1 48 49 1
4. Знос нематеріальних активів:
- тис. грн.
- % зносу
5
12,5
12
25,5
7
13
12
25,5
21
43,7
9
18,2
21
43,7
31
63,2
10
19,5
5. Фондовіддача виробничих фондів 0,54 0,66 0,12 0,66
0,66 0 0,66
0,7 0,04
"Додаток К"
Основні фінансово - економічні показники та коефіцієнти
Таблиця 1 - Основні фінансово - економічні показники та коефіцієнти
№ з/п Показники та коефіцієнти Норма-
тивне значен-
ня Фактичне значення Висновок
2003 рік 2004 рік 2005 рік
1 2 3 4 5 6 7
1. Коефіцієнт покриття, КП 1
0,5 0,47 0,42 Нижчий за нормативне значення
2. Коефіцієнт забезпечення власними коштами, КЗК 0,1
- 1,0 -1,11 -1,4 Відсутність власних коштів
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, КАЛ 0,2
0,0003 0,002 0,006 Нижчий за нормативне значення
4. Коефіцієнт автономії, КАВТ 0,5
-0,395 -0,51 -0,66 Нижчий за нормативне значення
5. Коефіцієнт фінансової стабільності, КФС 1
-1,98 -0,85 -2,34 Нижчий за нормативне значення
?
"Продовження додатку К"
Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6 7
6. Показник фінансового лівериджу, ФЛ Зниження -0,015 -0,02 -0,03 Зростає залежність від довгострокових зобов'язань
7. Маневреність робочого капіталу, МК Незначне збільшення __ __ __ Робочий капітал відсутній
8. Коефіцієнт обороту оборотних коштів, КО Збільшення 0,58 0,56 0,68 Збільшується (покращення показника)
9. Час обороту оборотних коштів, ЧО Зменшення 628 655 536 Зменшується (покращення показника)
10. Коефіцієнт оборотності запасів, КЗ Збільшення 36,5 37,6 25,06 Зменшується (погіршення показника)
11. Час обороту запасів, ЧЗ Зменшення 10 10 15 Збільшується (погіршення показника)

 
 

Цікаве

Загрузка...