WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

підприємства з кризового стану і ліквідації його наслідків.
Санаційні заходи поділяються на: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні.
Процес організації фінансової санації підприємств можна подати трьома основними функціональними блоками:
1. Розробка санаційної концепції та плану санації.
2. Проведення санаційного аудиту.
3. Менеджмент санації.
Функціональні сфери менеджменту санації можна розглядати як окремі фази управлінського циклу, причому у процесі санації підприємства такі цикли перманентно повторюються при досягненні окремих стратегічних чи тактичних цілей.
До функціональних сфер менеджменту санації слід віднести такі:
1. постановка цілей;
2. формування та аналіз проблеми (головна проблема - фінансова криза);
3. пошук альтернатив, прогнозування та оцінювання їх реалізації (добір і оцінювання необхідного каталогу санаційних заходів);
4. прийняття рішення;
5. реалізація (проведення конкретних санаційних заходів);
6. контроль;
7. аналіз відхилень.
Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній чи безповоротній основі.
У другому розділі роботи проведено аналіз виробничо-господарської діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" та аналіз фінансової сфери підприємства.
Основна мета підприємства "Криворізька теплоцентраль" - надання послуг з теплопостачання споживачам міста Кривого Рогу на потреби опалення та гарячого водопостачання.
Проведений аналіз діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" показує, що підприємство у своєму нинішньому стані не становить інтересу для інвесторів і є стабільно збитковим. Незадовільна фінансова ситуація, яка склалась на підприємстві, супроводжується постійними збитками і впливає на поглиблення кризи в майбутньому. У тому разі, якщо не буде вжито ніяких кардинальних заходів для виведення підприємства з кризи, то через декілька років вартість підприємства досягне нульової оцінки при постійному перевищенні кредиторської заборгованості над величиною оборотних активів.
Але при цьому позитивним у діяльності підприємства є те, що в складних економічних умовах його колектив забезпечує досить стабільну роботу підприємства та незалежність, забезпечує зниження собівартості продукції, виробляє і постачає теплову енергію жителям міста, керівництво підприємства намагається пролонгувати кредитні угоди з постачальниками ресурсів, насамперед газу, щоб не залишити місто без опалення та гарячого водопостачання.
Специфіка діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" (надання комунальних послуг з центрального опалення, гарячого водопостачання та водовідведення) спрямованість на виконання найголовнішої функції - життєзабезпечення, а отже, і постійна наявність регулятивної функції держави, виділяє підприємства цієї галузі в окрему ланку суб'єктів господарювання.
Так як продукція, що виробляє ДП "Криворізька теплоцентраль", є суспільно необхідною, то можна сподіватися на державну підтримку підприємства, що допоможе підприємству подолати фінансову кризу.
У третьому розділі роботи розглянуті заходи стабілізації діяльності підприємства, які можна провести за рахунок внутрішніх джерел фінансування підприємства, без залучення зовнішнього капіталу (кредиторів, інвесторів, держави).
Використовуючи внутрішні фінансові резерви, підприємство може не тільки подолати внутрішні причини кризи, а й значною мірою зменшити залежність ефективність санації від залучення зовнішніх фінансових джерел.
Проте на ДП "Криворізька теплоцентраль", яке перебуває у фінансовій кризі повністю вичерпані такі класичні джерела самофінансування, як прибуток та амортизація.
Складна ситуація, яка склалася на ДП "Криворізька теплоцентраль" та у комунальному господарстві країни взагалі не дає можливості підприємствам самотужки вийти з фінансової кризи.
У другій частині третього розділу роботи розглядається можливість стабілізації фінансового становища ДП "Криворізька теплоцентраль" за допомогою банківських кредитів, які підприємство зможе залучити за умови державної підтримки. За умови реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2002 року № 101 "Про порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткової ставки" підприємство зможе залучити банківські кредити з частковим відшкодуванням відсоткової ставки з державного або місцевого бюджету.
За рахунок додаткових залучених фінансових ресурсів пропонується ввести в дію інвестиційні проекти з оновлення та модернізації основних фондів ДП "Криворізька теплоцентраль", що дасть змогу зменшити собівартість продукції підприємства.
У результаті проведених розрахунків зі здійснення плану санації можна стверджувати, що він є реальним і ефективним, результати досяжними, а отже, проект може бути прийнятним до реалізації.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про Національний банк України" // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. - 2002. - № 5.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1.
3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"// Голос України. - 1999. - 30 липня.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств"// Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.
5. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Збірник нормативно-правових актів. - К.: Юріком, 1998;
6. Басюк Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства// Фінанси України. - 2004. - № 12;
7. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Знання, 1998;
8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника - Центр, 1999;
9. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Х.: ВД "Інжек", 2003;
10. Жемеренко Є.В. Актуальні проблеми становлення та розвитку комунальних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки.- 2005. - № 9;
11. Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства // Актуальні проблеми економіки. - 2005.- № 6;
12. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємства // Фінанси України. - 2005. - № 3;
13. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалові В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Херсон: Олді - плюс, 2003;
14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001;
15. Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 3;
16. Макаренко И.О. Анализ проблем антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 9;
17. Макаренко І.О. Проблеми антикризового управління

 
 

Цікаве

Загрузка...