WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

споріднені з джерелами підприємств інших форм власності. Разом з тим, наявність багатьох зовнішніх факторів впливу на галузь дещо порушують цю спорідненість. Постійна ротаційність галузі, наявність значних сум дебіторської заборгованості, здійснення цінової політики органами місцевого самоврядування, з одного боку, та відсутність податкових пільг і сприятливого інвестиційного середовища, з іншого, унеможливлюють залучення додаткових фінансових ресурсів. Крім того, фінансове становище галузі не можна назвати задовільним. [ 11.с.128]
Зростання дебіторської заборгованості підприємств галузі та зростання кредиторської заборгованості за енергоносії не тільки негативно впливає на фінансове становище підприємств галузі, але і загострює питання залучення позикового капіталу. Нерентабельна діяльність підприємств галузі, велика питома вага зносу основних засобів та їхнє моральне застаріння, разом зі скрутним фінансовим становищем, суттєво ускладнюють питання пошуку додаткових джерел фінансування галузі.
Власні фінансові ресурси залишаються основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства міста, наряду з якими незначну частку мають залучені та позикові кошти.
Додатковим джерелом формування фінансових ресурсів залишаються банківські короткострокові та довгострокові кредити. Однак неможливість підприємств комунального господарства з наднизькою нормою рентабельності забезпечити та розрахуватись за кредити з високим відсотковим ставками майже унеможливлює цей шлях. Крім того, банківські фінансово - кредитні установи не зацікавлені у наданні кредитів таким клієнтам без відповідних гарантій.
Розглянемо можливість стабілізації фінансового становища ДП "Криворізька теплоцентраль" за допомогою банківських кредитів, які підприємство зможе залучити за умови державної підтримки. За умови реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2002 року № 101 "Про порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткової ставки" [4.с.12] підприємство зможе залучити банківські кредити з частковим відшкодуванням відсоткової ставки з державного або місцевого бюджету.
За рахунок додаткових залучених фінансових ресурсів пропонується ввести в дію інвестиційні проекти з оновлення та модернізації основних фондів ДП "Криворізька теплоцентраль", що дасть змогу зменшити собівартість продукції підприємства. Хоча і були проведені технічні заходи з покращення технічного стану основних засобів за рахунок внутрішніх джерел фінансування підприємства, але це не дало можливості істотно вплинути на зменшення собівартості продукції і підприємство продовжує нести значні збитки.
До 1989 року ДП "Криворізька теплоцентраль" мала свою енерготурбіну, що дозволяло виробляти власну електроенергію. Але в 1989 році в наслідок непродуманого і безвідповідального рішення турбіну було демонтовано.
Отже, один з інвестиційних проектів - це відновлення роботи енерготурбіни. Це дозволить виробляти електроенергію, в першу чергу, для власних потреб, а також реалізовувати електроенергію, що дозволить значно зменшити собівартість продукції, зниження діючого тарифу на послуги підприємства та отримувати додаткові фінансові ресурси від продажу електроенергії.
Для впровадження цього проекту заплановані витрати складатимуть 2 млн. грн. Кредит можна отримати від КБ ?Приватбанк ? одноразово в сумі 2 млн. грн.
Термін реалізації інвестиційного проекту дорівнює п'яти рокам.
Потоки платежів для фінансування проекту наведено на рисунку 3.2.1.
Після закінчення терміну інвестиційного проекту прогнозується отримання доходу від реалізації електроенергії у сумі 1,5 млн. грн. щорічно.
У разі одержання другого кредиту доцільним було б провести додаткові інвестиційні проекти з модернізації основних фондів ДП "Криворізька теплоцентраль" (табл. 3.2.1)
Рисунок 3.2.1 - Потоки платежів для фінансування інвестиційного проекту на ДП "Криворізька теплоцентраль"
Таблиця 3.2.1 - Запропонована додаткова інвестиційна програма ДП "Криворізька теплоцентраль" на 2007 рік
Найменування технологічних заходів Витрати, тис. грн.
Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-50 на котельній № 2
450
Ремонт магістральної мережі теплопостачання на мікрорайоні "Зарічний"
550
Усього 1000
Реалізація запропонованих інвестиційних проектів дозволить значно зменшити собівартість продукції, отримувати додатковий дохід від реалізації електроенергії, але рівень незалежності підприємства через зростання частки позичкового капіталу знижується.
Прогнозовані джерела доходів наведені у таблиці 3.2.2
Таблиця 3.2.3 - Прогнозовані джерела доходів
ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2007 році
№ з/п Джерело доходу Сума доходу, тис. грн.
1. Реалізація готової продукції 270000
2. Реалізація енергоносіїв (електроенергії) 750
3. Оренда та послуги 7
4. Реалізація основних засобів 245
5. Погашення дебіторської заборгованості 1266
В існуючих умовах необхідно суттєву увагу приділяти пошуку нових джерел фінансування комунальної галузі не тільки на рівня окремого підприємства, але й на рівні держави. Шляхами вирішення цього питання можуть стати:
1. створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, за рахунок впровадження комунальних підприємств різних організаційно - правових форм;
2. конкретні дії держави щодо покращення інвестиційної привабливості галузі;
3. залучення іноземних інвесторів.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми може стати створення єдиного регіонального комунального фонду, метою діяльності якого буде акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів підприємств галузі.
Висновки
Проведений у роботі аналіз теми дає змогу розглянути основні методологічні особливості санаційного управління підприємством. Розглянута економічна сутність санації підприємств. Отже, санація - це система фінансово- економiчнux, виробничо-технiчнux, органiзацiйно-правових та соцiальнux заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, лiквiдностi, прибутковості i конкурентоспроможності пiдприемства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація - це сукупність ycix можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансовогооздоровлення.
Основною метою санаційного управління підприємством є розробка і першочергова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних ланок у ланцюгах економічних явищ, які призводять до кризового стану, заходів, спрямованих на швидке поновлення платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, що забезпечить його вихід із кризового фінансового стану. Управління має поєднати стратегічний і тактичний аспекти. Суть стратегічного управління полягає у вживані заходів, що дають змогу запобігти настанню кризи. Тактичне управління має на меті розробку й реалізації. Заходів для виведення

 
 

Цікаве

Загрузка...