WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

інших платежів до бюджету;
5. повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ринку.
На обсяг останніх двох напрямків витрачання грошових коштів можливості впливу підприємства обмежені. Розмір податкових та інших платежів до бюджету залежить від установленого державою порядку визначення об'єктів оподаткування, ставок та термінів сплати. Обсяг платежів з повернення позик і процентів визначається умовами кредитних договорів та умовами випуску облігацій і значною мірою залежить від готовності кредиторів до участі в санації підприємства - боржника.
Можливість впливу підприємства на обсяги вихідних грошових потоків за першими трьома напрямками є набагато більшими. Зниження собівартості продукції та витрат - головний внутрішній санаційний резерв суб'єктів господарювання, що перебувають у фінансовій кризі.
Зниження рівня витрат істотно залежить від рішучості керівництва та персоналу проводити радикальні зміни на підприємстві, спрямовані на ощадливе використання всіх наявних ресурсів.
Розрізняють основні групи чинників, що впливають на собівартість продукції. Це - зміна
1. обсягів виробництва;
2. структури (номенклатури та асортименту) продукції;
3. технічного рівня виробництва;
4. організації виробництва та умов праці.
Для ДП "Криворізька теплоцентраль" було б доцільно запропонувати такий захід по зниженню собівартості як зміна технічного рівня виробництва. Оскільки незадовільний стан основних засобів ДП "Криворізька теплоцентраль", їх незадовільний технічний стан, моральне застаріння та велика питома вага зносу основних засобів, призводять до значних втрат теплової енергії та призводить до значного збільшення собівартості виробленої продукції.
Зміна технічного рівня виробництва виявляється в економії матеріальних і трудових ресурсів за такими основними напряками:
1. упровадження нових та удосконалення існуючих технологій;
2. застосування нових видів сировини і матеріалів та раціоналізації їх використання;
3. зниження трудомісткості одиниці продукції.
Під економією від підвищення технічного рівня виробництва розуміють пряме абсолютне зниження витрат на одиницю продукції або на плановий обсяг робіт. Економію розраховують з огляду на витрати для придбання нової техніки та середню окупність витрат.
У розрахунках за напрямом застосування нових видів сировини і матеріалів та поліпшення їх використання розраховується економія, що досягається завдяки раціональному використанню сировини та матеріалів:
- поліпшення використання сировини, у тому числі природної, зменшенням її втрат під час первинної обробки, а також повнішим застосуванням корисних компонентів;
- застосування економніших замінників;
- повніше використання у виробництві відходів сировини та матеріалів, упровадження безвідходних технологій.
Для ДП "Криворізька теплоцентраль" пропонується поліпшити технічний стан частини основних засобів для того, щоб економити такі ресурси як електроенергія та природний газ, що призведе до значного зменшення втрат теплової енергії.
Запропоновані технічні заходи на ДП "Криворізька теплоцентраль" наведені у таблиці 3.1.1
Таблиця 3.1.1 - Технічні заходи на ДП "Криворізька теплоцентраль" спрямовані на зниження собівартості продукції
Найменування технічного заходу Витрати, тис. грн.
1. Заміна парового котла на котельній №1 550
2. Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-50 на котельній № 3
400
3. Ремонт магістральної мережі теплопостачання на мікрорайоні "Східний"
450
4. Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 на котельній № 5
340
Технічні заходи пропонується проводити за рахунок надходження коштів від проведеної реструктуризації активів у сумі 1700 тис. грн. Структура надходжень подана у таблиці 3.1.2.
Таблиця 3.1.2 - Надходження коштів від реструктуризації активів
Проведенні заходи Надходження
коштів, тис. грн.
1. Здача в оренду об'єктів основних фондів, які не повною мірою використовуються у виробничому процесі 84
2. Продаж окремих об'єктів основних фондів 350
3. Рефінансування дебіторської заборгованості 1266
Усього 1700
Технічні проекти необхідно розпочинати у 2007 році. Їх виконувати можливо незалежно друг від друга. Але капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 на котельній № 5 необхідно виконувати тільки після ремонту магістральної мережі теплопостачання на мікрорайоні "Східний" , щоб відремонтований котел працював на повну потужність вже на відремонтованій магістральній мережі.
Проведені заходи по покращенню технічного рівня окремих об'єктів основних засобів призведуть до зниження витрат на одиницю продукції, поліпшать використання сировини, що в цілому знизить собівартість продукції.
Але всі санаційні заходи проведені за рахунок внутрішніх джерел фінансування не призведуть до суттєвого покращення фінансового стану ДП "Криворізька теплоцентраль". Отже, в існуючих умовах необхідно суттєву увагу приділити пошуку нових джерел фінансування підприємства і не тільки на рівні підприємства, а й на рівні держави.
3.2 Оновлення матеріально-технічної бази
ДП "Криворізька теплоцентраль" на кредитній основі
Складна ситуація, яка склалася на ДП "Криворізька теплоцентраль" та у комунальному господарстві країни взагалі не дає можливості підприємствам самотужки вийти з фінансової кризи.
Перехід України до ринкових відносин та формування власного комунального господарства на її території зумовили необхідність створення нової системи управління фінансами галузі. Майже весь період існування комунального господарства України характеризувався відсутністю достатніх обсягів фінансування, відволікання значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість, наявністю значного морального та фізичного зносу, що, в свою чергу, сприяло погіршенню якості комунальних послуг. Всі ці фактори зумовили загострення фінансової кризи галузі, а отже, питання пошуку нових джерел фінансування галузі постало дуже гостро.
В сучасних умовах розвитку економіки та функціонування фінансового ринку виникає потреба у якісно новому підході до управління та формування фінансових ресурсів. Якщо в умовах централізованої системи управління фінансами основною метою діяльності підприємства було дотримання плану, то в умовах ринку регулювання економічної діяльності підприємства здійснюється шляхомреалізації цінової, податкової, кредитної політики та інших економічних регуляторів.
Специфіка діяльності комунальних підприємств, спрямованість на виконання найголовнішої функції - життєзабезпечення, а отже, і постійна наявність регулятивної функції держави, виділяє підприємства галузі в окрему ланку суб'єктів господарювання. Такі умови функціонування підприємств комунального господарства суттєво обмежують розвиток фінансового менеджменту на підприємствах, безпосередньо впливаючи на структуру їхнього капіталу.
Теоретично джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства майже

 
 

Цікаве

Загрузка...