WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

заборгованості. Обов'язкова цілеспрямованість такого процесу пояснюється необхідністю обґрунтування ефективності форм та порядку проведення.
Проведення роботи з реструктуризації товарної дебіторської заборгованості підприємства потребує чітко визначеної послідовності дій. Концептуальна схема такого процесу зображена на рисунку 3.1.2.
На першому етапі реструктуризаційного процесу керівництво підприємства повинно усвідомити та оцінити наявні проблеми, зрозуміти необхідність їх розв'язання та виявити бажання зробити це за допомогою реструктуризації активів, в тому числі товарної дебіторської заборгованості.
?
Рисунок 3.1.2 - Концептуальна схема процесу реструктуризації товарної дебіторської заборгованості[6.с.115]
Доведення до підлеглих прийнятих управлінських рішень щодо обсягу та структури товарної дебіторської заборгованості повинно супроводжуватися встановленням кінцевих результатів у кількісному вимірі, тобто цілей, яких необхідно досягти після завершення процесу реструктуризації дебіторської заборгованості. Такими цілями можна вважати: підвищення рівня абсолютної платоспроможності; термінове залучення коштів для інвестиційних потреб; підвищення рівня надійності товарної дебіторської заборгованості тощо.
Другий етап процесу реструктуризації (див. рис. 3.1.2) товарної дебіторської заборгованості пов'язаний із призначенням відповідальної особи або керівника групи спеціалістів. Відповідальна особа повинна мати безпосередній зв'язок із фінансовою роботою на підприємстві, а члени команди спеціалістів можуть належати й до інших підрозділів, крім фінансового (наприклад, відділ збуту, бухгалтерія). До команди на тимчасових засадах можуть залучатися зовнішні консультанти, які привносять свій досвід у здійснення реструктуризації товарної дебіторської заборгованості.
Третій етап реструктуризації (див. рис. 3.1.2) товарної дебіторської заборгованості - проведення поглибленого її дослідження. Основним завданням на цьому етапі є оцінка рівня й складу товарної дебіторської заборгованості підприємства.
Станом на 01.01.2006 року дебіторська заборгованість ДП "Криворізька теплоцентраль" складає 123951 тис. грн., з якої дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 123903 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 48 тис. грн. З усієї суми заборгованості 66933,5 тис. грн. - це прострочена дебіторська заборгованість.
Розрахуємо коефіцієнт простроченості дебіторської заборгованості (КПДЗ) [6.с.116]:
КПДЗ = ДЗП/ ДЗ, (3.1.1)
де ДЗ П - обсяг дебіторської заборгованості простроченої, тис.грн.
ДЗ - загальний обсяг дебіторської заборгованості підприємства, тис. грн.
Середній вік простроченої (сумнівної, безнадійної) дебіторської заборгованості (ВП ДЗ), розраховується за формулою [6.с.118]
ВП ДЗ = ДЗП / ОРКР * Д, (3.1.2)
де ДЗ П - середній залишок дебіторської заборгованості, неоплаченою вчасно, тис. грн.;
ОР КР - обсяг реалізації продукції у кредит за період, тис. грн.
Д - кількість днів у періоді, дні.
Отже, для ДП "Криворізька теплоцентраль" КП ДЗ дорівнює 0,54, а ВПДЗ дорівнює 193 дням. Так як коефіцієнт простроченості перевищує 0,5, а середній вік простроченої заборгованості перевищує 30 днів, треба обґрунтувати заходи щодо стягнення заборгованості у судовому порядку.[6.с.118]
На четвертому етапі робіт з реструктуризації товарної дебіторської заборгованості (див. рис. 3.1.2) розробляються окремо заходи щодо підвищення її ліквідності. З поміж зазначених форм проводиться оцінка доцільності застосування можливих форм рефінансування дебіторської заборгованості: факторинг, облік векселів, форфейтинг.
Факторинг - це система фінансування, за умовами якої підприємство - постачальник продукції переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями банківській установі (факторинговій компанії). В основу факторингової операції покладено принцип придбання банком рахунків - фактур підприємства - постачальника за відвантажену продукцію, тобто передачу банку постачальником права вимагати платежі з покупця продукції. За здійснення такої операції банк стягує з підприємства - продавця комісійну плату, розмір якої залежить від рівня платоспроможності покупця продукції та передбачених строків її сплати.[6.с.119]
Для ДП "Криворізька теплоцентраль" факторингова форма рефінансування товарної дебіторської заборгованості має такі переваги:
- вищий рівень гарантії стягнення заборгованості;
- зменшення кредитних ризиків;
- швидке поліпшення рівня платоспроможності;
- можливість отримання короткострокового кредиту.
Недоліком факторингу ДП "Криворізька теплоцентраль" є вища вартість цієї послуги порівняно із звичайним кредитом. Тому ефективність факторингової операції для підприємства - постачальника визначається шляхом порівняння рівня витрат з цією операції із середнім рівнем відсоткової ставки за короткостроковим банківським кредитом.[6.с.120]
З метою підвищення рівня прибутковості товарної дебіторської заборгованості необхідно розглядати шляхи зменшення явних та неявних витрат, пов'язаних із наданням кредиту. Явні або вимушені витрати щодо товарної дебіторської заборгованості виступають у трьох формах: [6.с.121]
1. віддача від дебіторської заборгованості, що встановлюється кредитором;
2. втрати від безнадійних боргів;
3. втрати, пов'язані з організацією та обслуговуванням кредиту.
П'ятий етап процесу реструктуризації (див. рис. 3.1.2.) є завершальним і передбачає запровадження на ДП "Криворізька теплоцентраль" розроблених заходів щодо підвищення ліквідності й прибутковості товарної дебіторської заборгованості, а також обов'язкове відстеження ходу їх виконання. Може проводитися поточне відстеження як процесу виконання плану-графіка рефінансування дебіторської заборгованості, так і процесу коригування кредитної політики підприємства. Моніторинг здійснення реструктуризації дебіторської заборгованості охоплює також внесення оперативних змін у разі негативних відхилень у строках та обсягах надходження й витрачання коштів з метою своєчасного завершення такого процесу і досягнення поставлених цілей.
Визначена послідовність дій у процесі реструктуризації дебіторської заборгованості дасть можливість забезпечити належне оперативне управління нею на підприємстві, що досліджується.
Прогнозненадходження коштів від проведеної роботи у наступному році становить 1266 тис. грн.
Одним із головних напрямків підвищення платоспроможності та відновлення фінансової стійкості підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, є зменшення вихідних грошових потоків. Вихідні грошові потоки підприємства можна класифікувати таким чином:[22.с.126]
1. оплата товарів, робіт, послуг, які становлять собівартість продукції;
2. оплата товарів, робіт, послуг, які не належать до валових витрат;
3. здійснення реальних та фінансових інвестицій;
4. сплата податків та

 
 

Цікаве

Загрузка...