WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

частку постійної складової у витратах на виробництво.
Значення чистого прибутку за весь аналізований період також було від'ємним (див. дод. Е). Підприємство працювало зі збитками, виникнення яких спричинене як перевищенням собівартості над ціною реалізації, так і високими витратами, що не увійшли до складу собівартості.
Таким чином, підприємство було збитковим і не мало джерел поповнення власних коштів, що перешкоджало веденню нормальної господарської діяльності.
Фінансово - економічні показники і показники господарської діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" подано в таблиці додатку К.
Щоб з'ясувати фактичний стан підприємства та перспективи його розвитку, у практиці санаційного аудиту застосовують так званий СОФТ-аналіз (SOFT-analysis) - аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) сторін, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В економічній літературі СОФТ-аналіз називають ще СВОТ-аналізом (SWOT-analysis).[22.с.98]
Отже, проведений аналіз фінансової діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" показує, що підприємство у своєму нинішньому стані не становить інтересу для інвесторів і є стабільно збитковим. Незадовільна фінансова ситуація, яка склалась на підприємстві, супроводжується постійними збитками і впливає на поглиблення кризи в майбутньому. У тому разі, якщо не буде вжито ніяких кардинальних заходів для виведення підприємства з кризи, то через декілька років вартість підприємства досягне нульової оцінки при постійному перевищенні кредиторської заборгованості над величиною оборотних актив. Діяльність підприємства характеризується відсутністю достатніх обсягів фінансування, відволіканням значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість, наявністю значного морального та фізичного зносу основних засобів. Все це негативні сторони діяльності підприємства, що зумовили загострення фінансової кризи. В умовах ринку регулювання економічної діяльності підприємства повинно здійснюватися шляхом реалізації цінової, податкової, кредитної політики та інших економічних регуляторів, які, на жаль, недостатньо розвинені у нашій країні. Наявність регулятивної функції держави на ДП "Криворізька теплоцентраль" суттєво обмежують розвиток фінансового менеджменту на підприємстві, безпосередньо впливаючи на структуру його капіталу. Постійна дотаційність підприємства, наявність значних сум дебіторської заборгованості, здійснення цінової політики органами місцевого самоврядування, з одного боку, та відсутність податкових пільг і сприятливого інвестиційного середовища, з іншого, унеможливлюють залучення додаткових джерел фінансових ресурсів. Крім того, фінансове становище взагалі галузі не можна назвати задовільним. Але у цій складній ситуації колектив підприємства продовжує працювати, виробляє теплову енергію і надає її населенню міста. Також докладаються всі зусилля, щоб зменшити собівартість продукції, керівництво підприємства за підтримкою органів місцевого самоврядування укладає договори на пролонгацію кредитної заборгованості за енергоресурси.
Узагальнені сильні та слабкі сторони ДП "Криворізька теплоцентраль", а також шанси і ризики, які можуть виникнути під дією зовнішніх обставин, наведено на рисунку 2.3.21.
Сильні сторони:
- наявність власних виробничих споруд;
- кваліфікований інженерно-технічний персонал;
- прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб;
- низькі витрати на заробітну плату;
- придбання нових енергозберігаючих технологій та основних засобів. Слабкі сторони:
- висока енергомісткість продукції;
- наявність значних сум дебіторської заборгованості;
- велика питома вага зносу основних засобів та їхнє моральне застаріння;
- здійснення цінової політики органами місцевого самоврядування;
- відсутність податкових пільг.
Додаткові шанси:
- підприємство є майже монополістом на ринку збуту продукції за винятком лише одного конкурента;
- продукція підприємства є суспільно необхідною;
- можна розраховувати на державну підтримку підприємства. Ризики:
- інфляційний ризик;
- ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів;
- ризик зростання дебіторської заборгованості;
- ризик зміни податкового законодавства та накладення фінансових санкцій4
- ризик зміни кредитної політики
Рисунок 2.3.21 - Матриця СОФТ-аналізу ДП "Криворізька теплоцентраль"
3 Напрямки стабілізації діяльності
ДП "Криворізька теплоцентраль" по виходу з кризи
3.1 Пошук внутрішніх джерел фінансового оздоровлення ДП "Криворізька теплоцентраль"
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" показує, що підприємство знаходиться у фінансовій кризі та у нинішньому стані не становить інтересу для інвесторів, є стабільно збитковим з кількох причин. Підприємство є частиною комунального господарства міста Кривого Рогу і однією з основних проблем, що перешкоджає формуванню ефективного механізму функціонування підприємства, є недостатність фінансових ресурсів. На жаль, обмеження на даний час власних фінансових ресурсів та відсутність державної підтримки залучення нових джерел фінансування підприємства призводить до подальшого загострення кризового фінансового становища.
Але навіть за такого складного фінансового становища, що склалося на підприємстві, трудовий колектив дедалі працює, виробляє і постачає теплову енергію жителям міста, керівництво підприємства намагається пролонгувати кредитні угоди з постачальниками ресурсів, насамперед газу, щоб не залишити місто без опалення та гарячого водопостачання.
Специфіка діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" (надання комунальних послуг з центрального опалення, гарячого водопостачання та водовідведення) спрямованість на виконання найголовнішої функції - життєзабезпечення, а отже, і постійна наявність регулятивної функції держави, виділяє підприємства цієї галузі в окрему ланку суб'єктів господарювання.
Майже весь період існування комунального господарства України характеризувався відсутністю достатніх обсягів фінансування, відволіканням значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість, наявністю значного морального та фізичного зносу, що, в свою чергу, сприяло погіршенню якості комунальних послуг. [11.с.126] Всі ці фактори зумовили загострення фінансової кризи галузі, а отже, питання пошуку нових джерел фінансування галузі постало дуже гостро.
Такі умови функціонування підприємства суттєво обмежуютьрозвиток фінансового менеджменту на підприємстві.
Отже, якщо не буде вжито ніяких санаційних заходів направлених на виведення підприємства з кризи, то через декілька років чиста вартість підприємства буде дорівнювати нульової оцінки.
Розглянемо заходи стабілізації діяльності підприємства, які можна провести за рахунок внутрішніх джерел фінансування підприємства, без залучення зовнішнього капіталу (кредиторів, інвесторів, держави).
Використовуючи внутрішні фінансові резерви, підприємство може не тільки подолати внутрішні

 
 

Цікаве

Загрузка...