WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

характеру 2607 1,31 3690 2,01 0,70
2. Сировина і допоміжні матеріали 2818 1,41 3473 1,89 0,48
у тому числі плата за воду 240 0,12 268 0,15 0,03
3. Паливо зі сторони 66630 33,38 62880 34,26 0,88
4. Енергія зі сторони 17999 9,02 19608 10,68 1,66
Продовження таблиці 2.2.3
1 2 3 4 5 6
5. Витрати на оплату праці 9596 4,81 12706 6,95 2,14
6. Відрахування на соціальні заходи 3514 1,76 4782 2,61 0,85
7. Амортизація 4558 2,28 4553 2,48 0,20
8. Інші витрати 551 0,28 884 0,48 0,20
у тому числі плата за екологію - - - - -
плата за землю - - - - -
інші обов'язкові платежі - - - - -
інші потреби 551 0,28 884 0,48 0,20
9. Адміністративні витрати 3959 1,98 4965 2,71 0,73
у тому числі:
Матеріальні витрати 101 0,05 151 0,08 0,03
Витрати на оплату праці 1195 0,60 1679 0,91 0,31
Відрахування на соціальні заходи 456 0,23 632 0,34 0,11
амортизація 136 0,07 158 0,09 0,02
10. Інші витрати 2071 1,04 2345 1,28 0,24
у тому плата за землю 526 0,26 522 0,28 0,02
інші обов'язкові платежі 120 0,06 147 0,08 0,02
представницькі витрати - - - - -
інші потреби 1425 0,71 1676 0,91 0,20
11. Витрати на збут продукції 858 0,43 1218 0,66 0,23
?
Продовження таблиці 2.2.3
1 2 3 4 5 6
у тому числі:
матеріальні витрати 37 0,02 35 0,02 0,00
12. Всього витрат 113090 56,65 118813 64,74 8,09
у тому числі:
матеріальні витрати 90192 45,18 89837 48,95 3,77
витрати на оплату праці 11358 5,69 15234 8,30 2,61
відрахування на соціальні заходи 4177 2,09 5714 3,11 1,02
амортизація 4706 2,36 4759 2,59 0,23
інші витрати 2657 1,33 3269 1,78 0,45
13. Обсяг продукції, робіт, послуг 120372 60,30 127598 69,53 9,23
14. Купована тепло енергія 779 0,39 586 0,32 - 0,07
15. Всього витрат, включаючи вартість купованої енергії 113869 57,04 119399 65,06 8,02
16. Відпуск продукції всього 99213 49,70 101503 55,42 5,72
17. Довідково:
Корисний відпуск (тис.Гкал) 1996,36 - 1831,41 - - 164,95
Собівартість - усього (грн./Гкал) 57,04 - 65,06 - 8,02
?
Продовження таблиці 2.2.3
1 2 3 4 5 6
Паливна складова на 1 Гкал (грн/Гкал) 33,38 - 34,26 - 0,88
Постійні витрати (коп./кВтг, грн./Гкал) 46528 - 55933 - 9405
Середній тариф (коп,кВтг, грн./Гкал) 49,7 - 55,42 - 5,72
Прибуток (коп/кВтг, грн./Гкал) - 7,34 - -9,64 - -2,30
Рентабельність - 12,87 - - 14,82 - - 1,95
Витрати на ремонт і підтримання основних фондів також зросли у порівнянні з 2004 роком, це видно з таблиці 2.2.4.
Таблиця 2.2.4 - Витрати на ремонт і підтримання основних фондів ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2004 роки

з/п Статті витрат 2003 рік 2004 рік Відхилення, +/-
1 2 3 4
1. Всього: 8703 11216 +2513
2. - підрядний спосіб 2100 2645 +545
3. - господарчий спосіб 6603 8571 +1968
4. у тому числі
5. - матеріали і запчастини 2606 3358 +752
6. - витрати на оплату праці 2926 3786 +860
7. - відрахування 1071 1427 +356
Перевиконання по ремонтному фонду пояснюється збільшенням обсягів виконаних робіт.
Для поліпшення кадрової роботи на підприємстві розроблені заходи по зниженню плинності кадрів і закріпленню їх на виробництві, по укріпленню трудової і виробничої дисципліни, по покращенню добору, розстановці та вихованню кадрів, по підвищенню відповідальності керівників підрозділів за виконання службових обов'язків, підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів. За 2005 рік підвищили кваліфікацію з відривом від виробництва в Київському політехнічному інституті - 11 керівників і спеціалістів, в Криворізькому технічному університеті - 19 керівників. Підвищили кваліфікацію в короткострокових семінарах з відривом від виробництва - 10 керівників і спеціалістів. В учбово - курсових комбінатах - 14 керівників та спеціалістів. Підготовлено, перепідготовлено, навчено новим професіям - 58 чоловік, в тому числі з відривом від виробництва в учбово-курсових комбінатах - 52 чоловіка. Сформовано і оформлено списком установленого порядку резерв кадрів на висування на вищі посади.
В 2005 році прийнято молодих спеціалістів за направленням вищих учбових закладів - 20 чоловік, в тому числі з вищою освітою - 9 спеціалістів, молодих спеціалістів - 11 чоловік.
За станом на 01.01.2006 року підприємство повністю забезпечено кадрами робітників, керівників, спеціалістів. Всього працюючих 1488 чоловік, із них:
- робітників - 1193 чоловік;
- спеціалістів - 160 чоловік;
- службовців - 19 чоловік;
- керівників - 116 чоловік.
Плинність кадрів на підприємстві:
- всього прийнято працівників за 2005 рік - 129 чоловік;
- всього звільнено працівників - 99 чоловік, із них по причині:
o за власним бажанням - 64 чоловіка;
o на пенсію за віком - 13 чоловік;
o скорочення чисельності - 1 чоловік;
o закінчення строку договору - 8 чоловік;
o інвалідність - 1 чоловік;
o смерть - 8 чоловік;
o армія - 3 чоловіка;
o прогули - 1 чоловік.
Процент плинності кадрів за 2005 рік склав - 4,6 %, в порівнянні з відповідним періодом 2004 року знизився на 1,5 %.
Отже, основною діяльністю державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" є виробництво теплової енергії, транспортування її через магістральні мережі для забезпечення понад 50 % житлового фонду міста Кривого Рогу, а також об'єктів соціального призначення та промисловості.
Ефективність використання основних фондів ДП "Криворізька теплоцентраль" характеризується показником фондовіддачі ФВ, що розраховується як відношення виторгу від реалізації без податку на додану вартість і акцизного збору до середньої вартості основних фондів:
ФВ = , (2.2.1)
де В - витрати підприємства (рядок 035 звіту про фінансові результати);
ОФ - середня вартість основних фондів (рядок 031 балансу).
Рисунок 2.2.1 - Фондовіддача ДП "Криворізька теплоцентраль"
за 2003 - 2005 роки
Протягом аналізованого періоду спостерігається тенденція до збільшення фондовіддачі, хоча і незначна.
Аналіз виробничого потенціалу ДП "Криворізька теплоцентраль" подано в таблицях додатку Ж.
?
2.3 Аналіз фінансової сфери ДП "Криворізька теплоцентраль"
Основним джерелом інформації при аналізі фінансової сфери ДП "Криворізька теплоцентраль" є типові форми річної бухгалтерської звітності підприємства, зокрема:
- баланс підприємства за 2003 - 2005 роки (див. дод. А);
- звіт про фінансові результати за 2003 - 2005 роки (див. дод. Б);
- звіт про рух грошовихкоштів за 2003 - 2005 роки (див. дод. В);
- звіт про власний капітал за 2003 - 2005 роки (див. дод. Д).
Аналіз валюти балансу ДП "Криворізька теплоцентраль" проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості підприємства протягом аналізованого періоду з 2003 року до 2005 року. Дані щодо валюти балансу наведено на рисунку 2.3.1 (по роках).
Різке зниження

 
 

Цікаве

Загрузка...