WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

0,5.
2) Коефіцієнт фінансової залежності
Кфз = Пас / ВК (1.28)
Визначає скільки одиниць сукупних джерел припадає на 1 грошову одиницю власного капіталу. Позитивним є його зменшення; показник обернений до Кавт.; нормативне значення Кфз = 2. Якщо його значення дорівнює одиниці, то це означає, що всі активи сформовані за рахунок власного капіталу.
3) Коефіцієнт фінансової стійкості
Кфст = (ВК + ПКд) / Пас, (1.29)
де ПКд - сума довгострокових зобов'язань.
Характеризує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Рекоменловане значення Кфст = 0,85 - 0,9.
4) Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел
Кфнкд = ВК / (ВК + ПКд) (1.30)
Визначає структуру довгострокових джерел фінансування.
Отже, у підсумку можна сказати, що від ефективності управління пасивами залежить стабільність та перспективи розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства.
2 Аналіз системи показників фінансового стану ВАТ "Північний ГЗК"
2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності ВАТ "Північний ГЗК"
ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" - один з найбільших комбінатів в Європі по виробництву залізорудної сировини для доменного виробництва на металургійних заводах.
Основні види діяльності - це видобуток залізної руди, її збагачення (виробництво залізорудного концентрату), і виробництво залізорудних офлюсованих окислених обкотишів.
Північний гірничо-збагачувальний комбінат, розташований в північній чистині Криворізького залізорудного басейну, введений у експлуатацію у 1963 році.
В жовтні 1996 року державний гірничо-збагачувальний комбінат "Північний ГЗК" був перетворений у Відкрите Акціонерне Товариство "Північний ГЗК".
Засновником ВАТ "Північний ГЗК" є Фонд Державного майна України.
Виробничий потенціал комбінату розташований на території 7200 гектарів.
Проектні потужності комбінату складають:
1.по сирій залізній руді-48,5 млн. тон у рік;
2.по випуску концентрату-20,47 млн. тон у рік;
3.по виробництву обкотишів-16,3 млн. тон у рік.
Найкращих показників комбінат досяг у 1988 році, було видобуто руди 45,2 млн. тон; виробництво розкривних робіт склало 50,2 млн.м3, концентрату - 19,3 млн. тон, обкотишів- 14,0 млн. тон.
У роки економічної кризи в Україні на комбінаті виникає різкий спад виробництва. У 1994 році на комбінаті було видобуто руди 11,5 млн. тон, вироблено концентрату - 5,3 млн. тон та обкотишів - 4,6 млн. тон, що склало відповідно 27%, 27,5%, 33% до обсягів 1988 року.
Причинами стали значний відсоток бартеру у розрахунках за реалізацію продукції, недолік власних оборотних коштів, зростання кредиторської заборгованості, перебої в забезпеченні електроенергії, газу дизпалива та ін.
В останні роки "Північний ГЗК" поступово нарощує рівень виробництва продукції. У 2003 році було вироблено 7,5 млн. тон концентрату та 5,9 млн. тон обкотишів.
Якісні показники продукції яка виробляється у теперішній час складають: Залізорудний концентрат
1 вміст заліза -65,00 %,
2 вміст вологи - 10, 20 %;
обкотиші
1 вміст заліза -60,02 %,
2 дрібниці-6,00 %,
3 основність-0,5д.од.,
4 механічна міцність-200 кг/обк.
У склад комбінату входить 31 промисловий цех та 40 підрозділів непромислового характеру. Основними технологічними цехами є:
1 Першотравневий кар'єр;
2 Ганівський кар'єр;
3 Управління технологічного автотранспорту;
4 Дробильна фабрика № 1 (ДФ-1);
5 Дробильна фабрика №2 (ДФ-2);
6 Рудозбагачувальна фабрика №1 (РЗФ-1);
7 Рудозбагачувальна фабрика №2 (РЗФ-2);
8 Огрудкувальна фабрика №1 (ФОК-1);
9 Огрудкувальна фабрика №2 (ФОК-2);
10 Огрудкувальна фабрика №3 (ФОК-3);
11 Цех технічного водопостачання та шламового господарства;
Виробничу діяльність цехів, які видобувають та перероблюють забезпечують допоміжні цеха:
1 Управління залізничним транспортом у складі 4-х цехів:
- 2 цеха по вивозу гірничої маси з кар'єрів;
- цех відвантаження готової продукції;
- цех по ремонту рухомого составу
2 Управління технологічного автотранспорту у складі 2-х гірничо-транспортних цехів;
3 Цех по ремонту технологічного обладнання;
4 Автотранспортний цех;
5 Теплосиловий цех;
6 Цех мереж та підстанцій;
7 Цех технологічної диспетчеризації;
8 Центральна лабораторія;
9 Інформаційно - обчислювальний центр;
10 Цех підготовки виробництва;
11 Ремонтно-будівельний цех;
12 Господарчий цех;
13 Цех товарів народного споживання;
14 Цех здоров'я;
15 Житлово-комунальний відділ;
Сировинною базою комбінату являються Першотравневе та Ганівське місцезнаходження залізистих кварцитів. Промислові запаси руди у проектному контурі Першотравневого кар'єру за станом на 01.01.2004 року складають 673,5 млн. тон при середньому вмісту заліза, пов'язаного з магнетитом 28,0%, заліза загального - 35,52%; Ганівського кар'єру -473,0 млн. тон з середнім вмістом заліза, пов'язаного з магнетитом -27,7%, заліза загального -36,51%.
Місцезнаходження відпрацьовуються однойменними кар'єрами. Проектна глибина Першотравневого кар'єру - 650м, Ганівського -450м; досягнута у теперішній час 380м і 260м відповідно.8
На підприємстві розроблено в 2004 році Програму перспективного розвитку комбінату на період 2005-2015рр., метою якої являється розробка та впровадження технічних заходів, які забезпечують:
1 видобуток залізної руди /обсязі 31,0 млн. тон у рік;
2 виробництво концентрату в обсязі 14,1 млн. тон у рік з вмістом Fe
загального не менш 67,0%;
3 виробництво обкотишів в обсязі 9,5 млн. тон у рік з вмістом Fe
загального 63,0%;
4 заміну морально застарілого і фізично зношеного обладнання.
ВАТ "ПівнГЗК" має широку систему зв'язків. Дана система зв'язків обумовлена характером виробництва та специфікою продукції яку виробляють.
Підприємство має розвернуту систему зв'язків з постачальниками сировини, матеріалів та обладнання.
Система зв'язків з покупцями продукції менш розвернута в кількісному виразі (кількість одиниць фірм покупців менше кількості одиниць фірм споживачів).
Загальними споживачами продукції на Україні є ВАТ "Міттал Стіл", потреба, якого складає 120-140 тис. тон обкотишів в місяць, ОАО МК "Азовсталь" з потребою до 180 тис. тон, Макієвський МЗ - 60-80 тис. тон, завод ім. Петровського - 60-80 тис. тон в місяць.
За межами України продукція постачається в Австрію, Словаччину, Чехію, Польщу, Румунію, Югославію.
В попередні часи взаємозв'язки будувалися на дружніх та фінансових взаємовідносинах, в теперішній час взаємозв'язки будуються тільки на комерційних відносинах. Цепов'язано з необхідністю самостійного фінансового ведення господарства. Взаємозв'язки закріплюються за допомогою закладення договорів з

 
 

Цікаве

Загрузка...