WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

можуть швидше реалізовувати свої цілі. Для того, щоб виключити ризик при використанні позикових коштів, необхідно зробити прогноз рентабельності активів підприємства та можливих фінансових витрат на обслуговування зобов'язань.
Доцільність та ефективність залучення позикових коштів оцінюється шляхом розрахунку показників вартості залучення різних видів залучених коштів; оборотності позикових коштів; рентабельності позикового капіталу.
Необхідний обсяг позикових коштів визначається за формулою:
ПК = ОЗ + ІНА + ОА - ВК, (1.14)
де ОЗ - основні засоби;
ІНА - інші необоротні активи;
ОА - оборотні активи;
ВК - власний капітал та прирівняні до нього кошти.
Стан використання позикового капіталу оцінюється за показниками:
Коефіцієнт загальної заборгованості розраховується за формулою:
КЗ = ЗК / К, (1.15)
Де ЗК - сума залученого позикового капіталу на певну дату;
К - загальна сума капіталу підприємства на певну дату.
Коефіцієнт поточної заборгованості, що розраховується за формулою:
КПЗ = ЗКк / К, (1.16)
Де ЗКк - сума залученого підприємством короткострокового позикового капіталу на певну дату.
Показники оборотності позикового капіталу відбивають інтенсивність його використання на підприємстві, тобто характеризують наскільки швидко позиковий капітал, що використовується підприємством, в цілому та за окремими елементами обертається в процесі його господарської діяльності. Для оцінки оборотності позикового капіталу використовують такі показники:
- коефіцієнт оборотності позикового капіталу, який визначається за формулою:
-
Копк = ОР / Кср, (1.17)
Де ОР - загальний обсяг реалізації продукції в періоді, що розглядається;
Кср - середня сума всього використовуваного капіталу підприємства у періоді, що розглядається;
- період обороту позикового капіталу в днях, що розраховується за формулою:
ПОпк = Д / Копк, (1.18)
Де Д - кількість днів у періоді, що розглядається;
- коефіцієнт оборотності залученого фінансового (банківського) кредиту, розраховується за формулою:
Кофк = ОР/ФК, (1.19)
Де ФК - середня сума залученого фінансового (банківського) кредиту у періоді, що розглядається;
- період оборотності фінансового (банківського) кредиту, що розраховується за формулою:
-
Полк = Д / ФК (1.20)
- коефіцієнт оборотності залученого товарного (комерційного) кредиту, що розраховується за формулою:
-
Котк = ОР / ТК, (1.21)
Де ТК - середня сума залученого товарного (комерційного) кредиту у періоді, що розглядається;
- період оборотності залученого товарного (комерційного) кредиту, що розраховується за формулою:
Потк = Д/ ТК; (1.22)
- період обороту загальної кредиторської заборгованості розраховується за формулою:
-
ПО =ОКЗ / ОРо, (1.23)
Де ОКЗ - середня сума загальної кредиторської заборгованості всіх видів у періоді, що розглядається;
ОРо - одноденний обсяг реалізації продукції у періоді, що розглядається;
- період обороту внутрішньої кредиторської заборгованості в днях. Для розрахунку цього показника використовується формула:
ПОвкз = (ОКЗ - КЗТ) / ОРо, (1.24)
Де КЗТ - середня сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у періоді, що розглядається.
Для проведення оцінки рентабельності позикового капіталу використовують коефіцієнт його рентабельності, який характеризує його здатність генерувати необхідний прибуток в процесі його господарського використання і визначають ефективність формування капіталу підприємства.
Коефіцієнт рентабельності позикового капіталу розраховується за формулою:
Рпк = ЧП / ПК, (1.25)
Де ЧП - чистий прибуток;
ПК середня сума позикових коштів.
Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу, що залучається підприємством враховує ряд особливостей, основними з яких є:
- відносна простота формування базового показника оцінки вартості. Таким базовим показником, що підлягає наступному коригуванню, є вартість обслуговування боргу в формі відсотка за кредит, купонної ставки облігації і т.п. Цей показник прямо обумовлюється кредитним договором, умовами емісії або іншими формами контрактних зобов'язань підприємства;
- врахування в процесі оцінки вартості позикових коштів податкового коректора. Оскільки виплати по обслуговуванню боргу відносять на витрати (собівартість продукції), вони зменшують розмір бази оподаткування підприємства, а відповідно знижують розмір вартості позикового капіталу на ставку податку на прибуток.
Податковий коректор являє собою множник:
1- Спп, (1.26)
Де Спп - ставка податку на прибуток, у десятинній дробі;
- вартість залучення позикового капіталу має високий ступінь зв'язку з рівнем кредитоспроможності капіталу. Чим вище кредитоспроможність підприємства за оцінкою кредитора, тим нижча вартість позикового капіталу, що залучається цим підприємством;
- залучення позикового капіталу завжди пов'язано із зворотним грошовим потоком не тільки по обслуговуванню боргу, а й по погашенню зобов'язань за основною сумою боргу, що генерує особливі види фінансових ризиків, найбільш небезпечні за своїми наслідками. Такі ризики проявляються незалежно від форм і умов залучення позикового капіталу. Разом з тим, зниження рівня цих викликає підвищення вартості позикового капіталу. Тобто ставка відсотка за довгостроковим кредитом в усіх формах вища ніж по короткостроковому.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу(співвідношення власних і позикових коштів), а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою.
Оцінка ступеня фінансової стійкості, фінансового ризику в залежності від структури джерел фінансування підприємства здійснюється за наступними показниками:
1) Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
Кфн = ВК/ Пас, (1.27)
де Пас- загальна сума пасивів підприємства.
Він характеризує, яка частина активів підприємства сформована за рахугнок власних і прирівнених до них коштів, тобто можливість підприємства виконати зовнішні зобовязанняза рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел. Рекомендоване значення ?

 
 

Цікаве

Загрузка...