WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

необхідної суми активів, що дають змогу підприємству почати діяльність.
Загальна сума активів = сумі інвестованого капіталу.
Суму інвестованого капіталу визначають у 3-х напрямках:
- мінімально необхідна сума;
- сума, що забезпечує достатні розміри страхових запасів;
- максимально необхідна сума.
Непрямий метод: ґрунтується на використанні показника капіталоємності продукції (відношення загальної суми капіталу до V випуску продукції).
ПК=КпхОРхПВк, (1.1)
де ПК - загальна потреба в капіталі;
Кп - капіталоємність продукції (середньогалузева або аналогова);
ОР - річний обсяг випуску продукції, що планується;
ПВк - передстартові витрати капіталу.
Вартість капіталу - ціна, яку підприємство сплачує за залучення його з різних джерел.
Показник вартості капіталу підприємства є критерієм оцінки формування повного фінансування підприємством своїх активів.
Процес оцінки вартості капіталу відбувається у послідовності:
1) поелементна оцінка вартості капіталу:
- вартість функціонуючого власного капіталу:
, (1.2)
де, ЧП - чистий прибуток, сплачений власникам капіталу у звітному періоді;
- середня сума власного капіталу у звітному періоді.
- вартість додаткового капіталу залученого за рахунок емісії привілейованих акцій:
, %, (1.3)
де Дпр - сума дивідендів, що склалася за контрактом;
КПР - сума власного капіталу, що залучена за рахунок привілейованих акцій;
ЕВ - витрати по емісії цих акцій.
- вартість додаткового капіталу, залученого за рахунок простих акцій:
, %, (1.4)
де Ка - кількість простих акцій;
Дпа - сума дивідендів, що склалися, до сплати;
ТВпл - темп виплат дивідендів що платяться;
Кпа - сума власного капіталу, що залучається за рахунок простих акцій.
- вартість позикового капіталу в формі банківського кредиту оцінюється за формулою:
ВБК = ПКб* (1 -Спп) / (1 - ЗПб), (1.5)
Де ПКб - ставка процента за банківський кредит,%;
ЗПб - рівень затрат по залученню банківського кредиту до його суми, у десятинній дробі.
Якщо підприємство не несе додаткових витрат по залученню банківського кредиту, то показник у розрахунках ЗПб не використовується.
- вартість фінансового лізингу оцінюється за формулою:
ВФЛ =( ЛС - НА)* (1 - Спп) / (1-ЗПфл), (1.6)
Де ЛС - річна лізингова ставка, %;
НА - річна норма амортизації активу, залученого на умовах лізингу, %;
ЗПфл - рівень витрат, по залученню активу на умовах фінансового лізингу до вартості цього активу, у десятинній дробі.
- оцінка вартості позикового капіталу , що залучається за рахунок емісії облігацій, здійснюється за ставкою купонного відсотка по ній, яка формує суму періодичних купонних виплат. Якщо облігація продається на інших умовах. То базою оцінки є загальна сума дисконту по ній, що сплачується при погашенні.
У першому випадку вартість позикового капіталу, що залучається за рахунок емісії облігацій розраховується за формулою:
ВОЗк = СК*(1-Спп) / (1- ЕЗ), (1.7)
Де СК - ставка купонного процента по облігації,%;
ЕЗ - рівень емісійних витрат відносно до обсягу емісії, у десятинній дробі.
У другому випадку розрахунок вартості проводиться за формулою:
ВОЗд = Др.* (1-Спп) *100/ (Но -Др)(1- ЕЗ), (1.8)
Де Др - середньорічна сума дисконту по облігації;
Но - номінал облігації.
- вартість товарного (комерційного) кредиту оцінюється у розрізі двох форм його надання:
- по кредиту у формі короткострокової відстрочки платежу;
- по кредиту у формі довгострокової відстрочки платежу.
У першому випадку оцінка вартості залучення товарного кредиту здійснюється за формулою:
ВТКк = ЦЗ*360*(1-Спп) / ПВ, (1.9)
Де ЦЗ - розмір цінової знижки при здійсненні готівкового платежу за продукцію ("платежу проти документів");
ПВ - період надання відстрочки платежу за продукцію в днях.
Якщо ж товарний кредит оформлюється векселем, то вартість такого виду залученого позикового капіталу розраховується за формулою:
ВТКв = ПКв*(1-Спп) / (1 - ЦЗ), (1.10)
Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості при визначенні середньозваженої вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що являє собою безплатне фінансування підприємства за рахунок цього виду позикового капіталу. Оскільки строки виплат цієї нарахованої заборгованості (по заробітній платні, податкам, страхуванню тощо) не залежать від підприємства, вона не належить до фінансування, що управляється, з точки зору оцінки вартості капіталу.
З урахуванням оцінки вартості окремих елементів капіталу і питомої ваги кожного з цих елементів у загальній сумі, може бути визначена середньозважена вартість капіталу підприємства, формула розрахунку якої має вигляд:
СВПК = ПВі * Ві, (1.11)
Де ПВі - питома вага коштів, отриманих з і-того джерела, у загальній сумі капіталу;
Ві - вартість залучення коштів, отриманих з і-того джерела.
Одним з найскладніших завдань фінансового менеджменту є оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найефективнішої пропорційності між його вартістю, прибутковістю і фінансовою стійкістю підприємства.
Оптимізація структури капіталу здійснюється за такими критеріями:
o мінімізація середньозваженої вартості сукупного капіталу;
o максимізація рівня прибутковості (рентабельності) власного капіталу;
o мінімізація рівня фінансових ризиків.
Отже, ефективність управління пасивами оцінюється, в тому числі, за прибутковістю власного капіталу, яка розраховується за формулою:
Рпк = ЧП / ПК (1.12)
Загальна структурно-логічна схема аналізу рентабельності власного капіталу представлена на рис.1.2.
Рисунок 1.2. Структурно-логічна факторна модель рентабельності власного капіталу.
Ще одним важливим напрямком оцінки ефективності управління власним капі талом є його оборотність.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Квк = ЧВ / ВК, (1.13)
де ЧВ - чиста виручка від реалізації.
Характеризує суму чистої виручки від реалізації продукції на одиницю вартості власного капіталу.
Кожне підприємство здійснює свою діяльність за участі позикового капіталу. Ефект від залучення в господарську діяльність позикового капіталу виникає в тих випадках, коли рентабельність активів підприємства вище кредитного відсотка (фінансових витрат по обслуговуванню зобов'язань).
За певних умов підприємству вигідно використовувати позичені активи, оскільки при цьому підвищуєтьсярентабельність власного капіталу, а власники, тимчасово використовуючи позичені кошти,

 
 

Цікаве

Загрузка...