WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

продукції > 0 збільшення 6,427 14,672 10,511 34,640 8,245 -4,161 24,128
4 Рентабельність основної діяльності > 0 збільшення 2,17% 6,92% 5,30% 29,97% 4,750% -1,611% 24,665%
5 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком > 0 збільшення 25,42% 1,21% 2,01% 21,82% -24,209% 0,797% 19,816%
6 Рентабельність виробничих фондів > 0 збільшення 18,58% 1,06% 1,92% 64,46% -17,527% 0,863% 62,538%
Таблиця 2.6 - Аналіз ліквідності ВАТ "Північний ГЗК"
№п/п Показник Нормативне значення 2001 2002 2003 2004 Відхилення
На кінець звітного періоду 02-01 03-02 04-03
1 Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1 0,6856 0,6984 0,6416 1,1003 0,0128 -0,0568 0,4587
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 0,5402 0,5580 0,4892 0,7541 0,0178 -0,0688 0,2649
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення 0,0009 0,0003 0,0018 0,1299 -0,0006 0,0015 0,1281
4 Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості =1 0,8192 1,1298 1,0581 0,7422 0,3106 -0,0717 -0,3159
5 Чистий оборотний капітал, тис. грн. > 0 збільшення -261 814 -274 546 -345 127 113 698 -12732 -70581 458825
Таблиця 2.7 - Аналіз фінансової стійкості ВАТ " Північний ГЗК"
№п/п Показник Нормативне значення 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. Відхилення
На кінець звітного періоду 02 - 01 03 - 02 04 - 03
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) збільшення ?0,5 0,0597 0,3359 0,3340 0,4710 0,2762 -0,0019 0,1370
2 Коефіцієнт фінансової залежності зменшення, =2 16,7551 2,9770 2,9940 2,1232 -13,7781 0,0170 -0,8709
3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу збільшення, >0,1 -13,1881 -0,6714 -0,7152 0,1121 12,5167 -0,0438 0,8273
4 Коефіцієнт фінансової стабільності >1 0,0635 0,5058 0,5015 0,8903 0,4424 -0,0043 0,3888
5 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ?0,5
зменшення 0,9403 0,6641 0,6660 0,5290 -0,2762 0,0019 -0,1370
6 Показник фінансового лівериджу зменшення, ?0,25 1,7610 0,1113 0,0011 0,0006 -1,6497 -0,1102 -0,0006
7 Коефіцієнт фінансової стійкості =0,85-0,90 0,1648 0,3733 0,3344 0,4713 0,2085 -0,0389 0,1369
Таблиця 2.8 - Аналіз структури джерел фінансування ВАТ "Північний ГЗК"
ПАСИВ 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Питома вага,%
на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік
1 5 6 7 8 9 10 11 12
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 59 500 487 848 477 535 1 000 948 5,97 33,59 33,00 46,69
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 1 0 5 734 8 690 0,0001 0 0,40 0,41
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 104 783 54 305 553 599 10,51 3,74 0,04 0,03
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 832 662 910 158 963 095 1 133 385 83,52 62,67 66,56 52,87
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
БАЛАНС 996 946 1 452 311 1 446 917 2 143 622 100 100 100 100
Таблиця 2.9 - Аналіз динаміки джерел фінансування ВАТ "Північний ГЗК"
ПАСИВ 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Абсолютне відхилення , тис. грн. Відносне відхилення, %
на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. на кінець звітного періода , тис. грн. 02-01 03-02 04-03 02-01 03-02 04-03
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 59 500 487 848 477 535 1 000 948 428 348 -10 313 523 413 719,91 -2,11 109,61
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 1 0 5 734 8 690 -1 5 734 2 956 -100 - 51,55
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 104 783 54 305 553 599 -50 478 -53 752 46 -48,17 -98,98 8,32
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 832 662 910 158 963 095 1 133 385 77 496 52 937 170 290 9,31 5,82 17,68
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
БАЛАНС 996 946 1 452 311 1 446 917 2 143 622 455 365 -5 394 696 705 45,68 -0,371 48,15
Таблиця 3.1 - Розрахунок коефіцієнту фінансової рентабельності за різних значень коефіцієнту
фінансового леверіджу
№ п/п Показник Варіанти розрахунку
А Б В Г Д
1 2 3 4 5 6 7
1 Сума власного капіталу, тис. грн. 1 000 948 1 000 948 1 000 948 1 000 948 1 000 948
2 Сума позикового капіталу, тис.грн. 500474 1000948 1501422 2001896 2502370
3 Загальна сума капіталу, тис. грн. 1 501 422 2 001 896 2 502 370 3 002 844 3 503 318
4 Коефіцієнт фінансового леверіджу 0,5 1,0 1,5 2 2,5
5 Коефіцієнт валової рентабельності активів 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
6 Премія за ризик, частка одиниці 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025
7 Ставка відсотку за кредит, частка одиниці 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
8 Ставка відсотку за кредит з урахуванням премії за ризик, частка одиниці 0,225 0,23 0,235 0,24 0,245
9 Сума валового прибутку, тис. грн. 600568,8 800758,4 1000948 1201138 1401327
10 Сума відсотків за кредит 135128 184174,4 235222,8 288273
343325,2
Продовження таблиці 3.1
1 2 3 4 5 6 7
11 Сума валового прибутку з урахуванням відсотків сплачених за кредит, тис. грн. 465440,8 616584 765725,2 912864,6 1058002
12 Ставка податку на прибуток, частка одиниці 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
13 Сума податку на прибуток, тис. грн. 116360,2 154146 191431,3 228216,1 264500,5
14 Сума чистого прибутку,тис.грн. 349080,6 462438 574293,9 684648,4 793501,5
15 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,35 0,46 0,57 0,68 0,79
Таблиця 2.16 - Структура короткострокового позикового капіталу ВАТ "Північний ГЗК" 2001 - 2004рр.

п/п Показник 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Питома вага,%
на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Короткострокові кредити банків 43 380 18 539 56 637 - 5,21 2,04 5,88 0,00
2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 6 132 1 632 38 624 38 759 0,74 0,18 4,01 3,42
3 Векселі видані 205 212 117 963 71 317 144 941 24,65 12,96 7,40 12,79
4 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 319 111 316 294 322 433 739 729 38,32 34,75 33,48 65,27
5 Поточні зобов'язання за розрахунками:
6 з одержаних авансів - - 31 045 34 483 0,00 0,00 3,22 3,04
7 з бюджетом 2 899 5 210 3 302 90 742 0,35 0,57 0,34 8,01
Продовження таблиці 2.16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 з позабюджетних платежів 197 182 150 0 0,02 0,02 0,02 0,00
9 зі страхування 1 610 2 539 2 332 4 189 0,19 0,28 0,24 0,37
10 з оплати праці 6 611 6 338 5 055 9 020 0,66 0,44 0,35 0,42
11 з участниками 53 53 8 8 0,01 0,00 0,00 0,00
12 Інші поточні зобов'язання 247 457 441 408 432 192 71 514 29,72 48,50 44,88 6,31
13 Усього 832 662 910 158 963 095 1 133 385 100 100 100 100

 
 

Цікаве

Загрузка...