WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

02-01 03-02 04-03 02-01 03-02 04-03
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Статутний капітал 242 869 242 869 242 869 242 869 0 0 0 0 0 0
2 Інший додатковий капітал 664 749 664 615 657 707 613 393 -134 -6 908 -44 314 -0,02 -1,04 -6,74
3 Резервний капітал 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0
4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (848 156) (419 674) (423 079) 144 648 428 482 -3 405 567 727 -50,52 0,81 -134,19
5 Усього 59 500 487 848 477 535 1 000 948 428 348 -10 313 523 413 719,91 -2,11 109,61
Таблиця 2.12 - Динаміка власного капіталу ВАТ "Північний ГЗК"
Таблиця 2.17 - Динаміка короткострокового позикового капіталу ВАТ "Північний ГЗК" 2001 - 2004рр.
№ п/п Показник 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення ,%
на кінець звітного періоду, тис. грн. 02-01 03-02 04-03 02-01 03-02 04-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Короткострокові кредити банків 43 380 18 539 56 637 -24 841 38 098 -56 637 -57,26 205,50 -100
2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 6 132 1 632 38 624 38 759 -4 500 36 992 135 -73,38 2266,66 0,34
3 Векселі видані 205 212 117 963 71 317 144 941 -87 249 -46 646 73 624 -42,51 -39,54 103,23
4 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 319 111 316 294 322 433 739 729 -2 817 6 139 417 296 -0,88 1,94 129,42
5 Поточні зобов'язання за розрахунками:
6 з одержаних авансів 31 045 34 483 0 31 045 3 438 11,07
7 з бюджетом 2 899 5 210 3 302 90 742 2 311 -1 908 87 440 79,72 -36,62 2648,09
8 з позабюджетних платежів 197 182 150 0 -15 -32 -150 -7,61 -17,58 -100
9 зі страхування 1 610 2 539 2 332 4 189 929 -207 1 857 57,70 -8,152 79,63
10 з оплати праці 6 611 6 338 5 055 9 020 -273 -1 283 3 965 -4,129 -20,24 78,43
11 з учасниками 53 53 8 8 0 -45 0 0 -84,90 0
12 Інші поточні зобов'язання 247 457 441 408 432 192 71 514 193 951 -9 216 -360 678 78,37 -2,08 -83,45
13 Усього 832 662 910 158 963 095 1 133 385 77 496 52 937 170 290 9,31 5,81 17,68
Таблиця 2.2 - Основні фінансово-економічні показники ВАТ "ПівнГЗК" за 2001 - 2004рр.
Показник
Од. виміру
2001
2002
2003
2004
Абсолютне відхилення
Відносне відхилення, %
02-01 03-02 04-03 02-01 03-02 04-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Річний обсяг товарної продукції в оптових цінах тис т 658225 714205 780072 2458911 55980 65867 1678839 8,50 9,22 215,22
2 Виручка від реалізації продукції тис. грн. 676 661 715 859 778 185 2 503 983 39198 62326 1725798 5,79 8,71 221,77
3 Валовий прибуток тис. грн 43 490 105 032 81 798 867 373 61542 -23234 785575 141,51 -22,12 960,38
4 Фінансові результати від операційної діяльності тис. грн 14 651 49 505 41 281 750 438 34854 -8224 709157 237,90 -16,61 1717,88
5 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування тис. грн 172 027 8 676 23 531 746 837 -163351 14855 723306 -94,96 171,22 3073,84
6 Середньоспискова чисельність робітників чол.. 11634 10933 10612 10468 -701 -321 -144 -6,03 -2,94 -1,36
7 - з них чисельність ПВП чол.. 10230 10036 9815 9754 -194 -221 -61 -1,90 -2,20 -0,62
8 Продуктивність праці грн/чол., 64343 71164 79478 252092 6821 8314 172614 10,60 11,68 217,18
9 Собівартість реалізованої продукції тис. грн (633 171) (610 827) (696 387) (1 636 610) 22344 -85560 -940223 -3,53 14,01 135,01
10 Витрати на 1 грн. товарної продукції коп.. 93,62 84,82 89,57 88,56 -8,8 4,75 -1,01 -9,40 5,60 -1,13
11 Чистий прибуток тис. грн 172 015 8 676 15 632 546 483 -163339 6956 530851 -94,96 80,18 3395,93
12 Рентабельність % 1 8,7 6,7 15,3 7,7 -2 8,6 770,00 -22,99 128,36
Таблиця 2.3 - Аналіз майнового стану ВАТ "Півн ГЗК"
№п/п Показник Нормативне значення 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. Відхилення
на кінець звітного періоду 02 - 01 03 - 02 04 - 03
1 Коефіцієнт зносу основних засобів зменшення 0,6501 0,6627 0,7426 0,6656 0,0126 0,0799 -0,0770
2 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах збільшення 0,1665 0,1517 0,1853 0,1087 -0,0148 0,0336 -0,0767
3 Частка основних засобів в активах зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізаціїї 0,5190 0,4953 0,4841 0,3478 -0,0237 -0,0112 -0,1363
4 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах збільшення за умов збільшення доходів від фінансових інвестицій 0,0002 - - 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0000
5 Частка оборотних виробничих фондів в активах збільшення 0,0673 0,0665 0,0792 0,0632 -0,0008 0,0126 -0,0159
6 Коефіціент мобільності активів збільшення, рекомен.рівень 0,5 0,6781 0,7811 0,7455 1,3912 0,1031 -0,0356 0,6457
Таблиця 2.4 - Аналіз ділової активності
№п/п Показник нормативне значення 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. Відхилення
на кінець звітного періоду 02 - 01 03 - 02 04 - 03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Коефіцієнт оборотності активів збільшення 0,4966 0,4990 0,5368 1,3927 0,0024 0,0378 0,8559
2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшення 1,0259 0,8557 0,8854 2,5234 -0,1702 0,0297 1,6380
3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшення 2,2711 1,5232 1,6147 4,1852 -0,7479 0,0915 2,5705
4 Строк погашення кредиторської заборгованості, днів. зменшення 351 421 407 143 69,8089 -14,1068 -263,9323
5 Строк погашення дебіторської заборгованості, днів зменшення 159 236 223 86 77,8270 -13,3885 -136,9365
6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільшення 5,1945 4,9096 5,0725 6,2921 -0,2849 0,1630 1,2196
7 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільшення 0,8177 0,9843 1,0962 3,4186 0,1666 0,1119 2,3224
8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшення 3,3931 2,6157 1,6122 3,3638 -0,7774 -1,0036 1,7516
9
Коефіцієнт оборотності обігових коштів збільшення 1,1821 1,1239 1,2592 2,0077 -0,0582 0,1353 0,7485
Продовження таблиці 2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Період одного обороту обігових коштів (днів) зменшення 305 320 286 179 15,7666 -34,4091 -106,5890
11 Період одного обороту запасів (днів) зменшення 69 73 71 57 4,0224 -2,3556 -13,7562
12 Період одного обороту готової продукції (днів) зменшення 3 1 2 1 -2 1 -1
13 Період операційного циклу (днів) зменшення 228 310 294 143 81,8494 -15,7442 -150,6927
14 Період фінансового циклу (днів) зменшення -123 -111 -113 1 12,0405 -1,6374 113,2395
Таблиця 2.5 - Аналіз рентабельності ВАТ "Північний ГЗК"
№ п/п Показник Нормативне значення 2001 2002 2003 2004 Відхилення
на кінець звітного періоду 02-01 03-02 04-03
1 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком > 0 збільшення 12,624% 0,605% 1,078% 30,395% -12,019% 0,474% 29,316%
2 Рентабельність власного капіталу > 0збільшення 86,257% 3,170% 3,239% 73,413% -83,087% 0,068% 70,174%
3 Валова рентабельність реалізованої

 
 

Цікаве

Загрузка...