WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

підприємствовідмовилось від використання довгострокових кредитів банків, і в цьому році довгострокові зобов'язання складались лише із інших довгострокових зобов'язань. У 2004р. склад довгострокових позикових коштів: інші довгострокові фінансові зобов'язання та інші довгострокові зобов'язання.
Таким чином, найбільшою складовою довгострокових зобов'язань у 2001 - 2002рр. були довгострокові кредити банків абсолютна сума яких знизилась з 99916 тис. грн. у 2001р. до 52192 тис. грн. у 2002р., тобто зміни були як позитивного характеру, зважаючи також на зниження їхньої частки у валюті балансу 10,02% до 3,59%, можна сказати, що значно зменшилась залежність від довгострокового позикового капіталу. А у 2003р., як уже згадувалось, підприємство не мало довгострокових кредитів банків і головною складовою довгострокових зобов'язань стали інші довгострокові зобов'язання, причому абсолютна сума їх 533 тис. грн., що значно менше від суми довгострокових кредитів банків у 2002р., і частка в валюті балансу складає всього 0,04%, у 2004р. сума інших довгострокових зобов'язань зменшується до 96 тис. грн., але головною складовою довгострокового позикового капіталу стають інші фінансові довгострокові зобов'язання у сумі 503 тис. грн., але частка довгострокових зобов'язань у валюті балансу знов знижується до 0,03%, отже, підприємство протягом досліджуваного періоду, значно знизило свою залежність від довгострокового позикового капіталу, що дає змогу значно зменшити ризик фінансово-господарської діяльності.
Як показав попередній аналіз структури джерел фінансування підприємства, найбільшу питому вагу протягом усього періоду 2001 - 2004рр. мав короткостроковий позиковий капітал. Склад, структура та динаміка якого представлені у таблицях 2.16, 2.17.
Як видно з таблиці 2.16, короткостроковий позиковий капітал підприємства у 2001 - 2004рр., складався з короткострокових кредитів банків, поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, векселів виданих , кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань за розрахунками та інших поточних зобов'язань.
Найбільші частки у сумі поточних зобов'язань у 2001р мали: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 38,32%; інші поточні зобов'язання - 29,72%; векселі видані - 24,65%.
У 2002р. структура короткострокового позикового капіталу змінюється: зменшується питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги до 34,75%, векселів виданих до 12,96%, натомість зростає частка інших поточних зобов'язань до 48,50%, тобто вони цей елемент стає визначним. Варто зауважити, що в цей же час абсолютна сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зменшується на 2,817 тис. грн. (0,88%), векселі видані - на 87249 тис. грн. (42,51%), зростання ж інших поточних зобов'язань склало 193951 тис. грн. (78,37%).
У 2003р. відбулось зменшення питомої ваги всіх згаданих елементів: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - до 34,75% , векселів виданих - до 7,40%, інших поточних зобов'язань - до 44,88%, абсолютна сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 6139 тис. грн. (1,94%), векселів виданих зменшилась на 46646 тис. грн. (39,54%), інших поточних зобов'язань зменшується на 9216 тис.грн. (2,08% ); тим часом зростає частка короткострокових кредитів банків до 5,88% , за абсолютною сумою на 38098 тис. грн. (205,50%).
У 2004р. відбулись кардинальні зміни в структурі поточних зобов'язань: ключовим елементом стає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, частка якої склала 65,27 % , за абсолютною сумою зросла на 417296 тис. грн. (129,42%), питома вага векселів виданих зросла до 12,79%, абсолютна сума на 73624 тис. грн. (103,23%), поточні зобов'язання за питомою вагою зменшились до 6,31%, за абсолютною сумою - на 360678 тис. грн. (83,45%), від короткострокових кредитів банків підприємство у цей період відмовилось зовсім. Такі зміни обумовлено значним розвитком фінансово-господарської діяльності та зростанням її результатів, що дозволило зменшити податковий кредит, який був головною складовою поточних зобов'язань, замінити більш дорогий банківський кредит на дешевший комерційний, але значне зростання суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, збільшило ризик діяльності та залежність від позикового капіталу, дещо знизило потенційну платоспроможність підприємства.
Отже, в цілому за період 2001 - 2004рр. відбулись позитивні зміни у структурі короткострокового позикового капіталу підприємства.
Важливо також дослідити ефективність використання позикових коштів.
Динаміка показників використання позикових коштів наведена у таблиці 2.18.
Таблиця 2.18 - Динаміка показників ефективності використання позикового капіталу
№ п/п Показник
2001р. 2002р. 2003р. 2004р. Відхилення
02-01 03-02 04- 03
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Рентабельність позикових коштів 18,34 0,89 1,62 48,19 -17,45 0,72 46,56
2 Рентабельність довгострокових зобов'язань 164,16 15,97 2826,76 91232,55 -148,18 2810,78 88405,79
3 Рентабельність поточних зобов'язань 20,65 0,95 1,62 48,21 -19,70 0,67 46,59
4 Рентабельність короткострокових кредитів банку 396,53 46,79 27,60 - -349,73 -19,19 -
5 Коефіцієнт оборотності позикових коштів 0,72 0,74 0,81 2,20813 0,02 0,07 1,40
6 Коефіцієнт оборотності кредитів банку 15,59 38,61 13,74 - 23,02 -24,87 -
7 Коефіцієнт оборотності товарного кредиту 1,29 1,65 1,97 2,83 0,36 0,33 0,85
8 Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань 0,81 0,78 0,81 2,21 -0,03 0,02 1,40
Отже, з таблиці видно, що рентабельність позикових коштів була позитивною протягом усього досліджуваного періоду, причому у 2001 - 2002рр. знизилась 8,34% до 0,89% через зменшення чистого прибутку в цей період та зростання абсолютної суми позикових коштів, у 2002 - 2004р. спостерігалось зростання показника причому найбільший темп 46,59% прийшовся на останній 2004р.
Рентабельність довгострокових зобов'язань мала дуже високі значення через значні суми чистого прибутку і невеликі значення самих довгострокових зобов'язань.
Рентабельність поточних зобов'язань мала схожі тенденції з показником рентабельності позикових коштів. Оскільки саме вони були визначальною часткою позикового капіталу, але значення дещо вищі: у 2001р. - 20,65%, у 2002р. - 0,95%, причиною зниження є зростання суми поточних зобов'язань та значне зниження чистого прибутку в цей період, у 2003р. - 1,62% зростання обумовлено збільшенням чистого прибутку. У 2004р. значне збільшення до 48, 21% знову ж такі зміни обумовлені значним зростанням чистого прибутку, причому варто зауважити і зростання суми поточних зобов'язань.
Рентабельність кредитів банків мала високі значення у 2001 - 2003р. через відносно незначні їх суми, але, слід підкреслити стійку тенденцію до зниження показника: у 2001 - 2002 рр. через зменшення чистого прибутку, у 2003р. через зростання

 
 

Цікаве

Загрузка...