WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

за період відбулось зменшення частки оборотних виробничих фондів в активах з 0,0673 до 0,0632, тобто на 6%.
Коефіцієнт мобільності активів в цілому за період зростає з 0,6781 до 1,3912, тобто на 105%, що відбувається через зростання частки обігових коштів в активах. Такі зміни сприяють прискоренню оборотності капіталу, тому їх можна визнати позитивними.
Отже, в цілому майновий стан підприємства можна визнати задовільним, оскільки підприємство намагається якнайефективніше використовувати наявні фінансові ресурси та прискорювати оборотність, але необхідно активніше оновлювати основні засоби, прискорювати погашення дебіторської заборгованості тощо.
Аналіз динаміки показників ділової активності (таблиця 2.4) дав наступні результати.
Коефіцієнт оборотності активів зростає протягом 2001 - 2004рр. з 0,4966 до 1,3927, причому найбільше зростання (на 0,8559) відбулось за останній 2004р.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості знижується протягом 2001 - 2002рр., але зростає 2002 - 2004рр. В цілому за період, що аналізується відбулось зростання показника , причому найбільше за 2004р. - 0,8559. Відповідно зменшився строк погашення кредиторської заборгованості з 351дня у 2001р. до 143днів у 2004р., що знижує залежність підприємства від позикового капіталу.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості також в цілому за період збільшився майже вдвічі: з 2,2711 у 2001р. до 4,1852 у 2004р., причому за останній рік зростання склало 159%.
Відповідно зменшився строк погашення дебіторської заборгованості з 159 до 86днів. Певну цікавість викликає порівняння показників оборотності кредиторської і дебіторської заборгованості. Порівняльний аналіз показує, що оборотність дебіторської заборгованості значно переважає за своїми темпами оборотність кредиторської, тобто підприємство воліє значною мірою забезпечувати фінансування оборотних коштів за рахунок кредиторської заборгованості.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів зменшується у 2001 - 2002рр., але у 2003 - 2004рр. зростає, в цілому за період відбувається зростання оборотності матеріальних запасів на 1,0976, причому за останній рік, зростання склало 1,2196. причинами таких позитивних змін стали зростання обсягів реалізації продукції та зменшення частки матеріальних запасів в активах підприємства.
Фондовіддача має позитивну тенденцію зростання протягом усього періоду значними темпами, причому найбільше зростання відбулось за останній рік, що обумовлено з одного боку високими темпами збільшення виручки від реалізації, а з іншого - зменшенням первісної вартості основних засобів у 2004р.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшується протягом 22001 - 2003рр. з 3,3931 до 1,6157, тобто досить високими темпами, але у 2004р. зростає до 3,3638. Отже, в цілому за період відмічається зниження показника, хоч значні позитивні зрушення у 2004р. значно поліпшують становище. Варто однак зазначити, що, як показав аналіз динаміки статей балансу, протягом усього періоду відбувається значне зростання власного капіталу і темпи його зростання у 2001 - 2003рр. переважають темпи збільшення виручки від реалізації продукції і тільки у 2004р. зростання виручки переважає зростання власного капіталу.
Коефіцієнт оборотності обігових коштів дещо знижується у 2001 - 2002рр. (на 0,0582), але у 2002 - 2004рр. значно зростає особливо за останній рік - на 0,7485 (59%). Варто зауважити, що в цей же період зростає абсолютна сума оборотних коштів, але темпи її зростання нижчі від темпів збільшення обсягів реалізації продукції. Тобто показник зазнає позитивного зрушення протягом майже всього періоду.
Відповідно період одного обороту обігових коштів також має позитивну тенденцію до зниження з 305днів у 2001р. до 179 днів у 2004р.
В цілому за період 2001 - 2004рр. знижуються період одного обороту запасів на 77%, а також період обороту готової продукції що у 2004р. дорівнює 1 дню. Результатом таких позитивних зрушень названих показників є скорочення операційного циклу з 228 днів у 2001р. до 143 днів у 2004р., тобто на 37%. Тобто такі зміни дають змогу отримати вивільнення коштів за рахунок прискорення оборотності. Визначним є вплив таких зрушень на тривалість фінансового циклу, який був від'ємним 2001 - 2003рр. через повільне обертання кредиторської заборгованості та тривалий операційний цикл, але у 2004р. набуває позитивного значення, через позитивні зміни вказаних факторів.
Отже, в цілому всі показники оборотності за 2001 - 2004рр . зазнали позитивних змін. Тобто ділова активність підприємства була дуже високою. Причому найбільші темпи поліпшення оборотності відбулись у 2004р., що дає можливість говорити про подальші перспективи зростання ділової активності підприємства.
Аналіз показників рентабельності (таблиця 2.5) показав, що за період 2001- 2004р. діяльність підприємства була рентабельною, оскільки всі показники рентабельності мали позитивні значення. В той же час рівень рентабельності значно змінився.
Рентабельність активів за чистим прибутком змінюється відповідно до динаміки чистого прибутку (рис. 2.3), тобто значно знижується 2001 - 2002рр. - на 12,02% і стає дуже низькою: 0,605% , невелике зростання відмічається у 2003р., а у 2004 р. збільшується майже у 30 разів і досягає значення 30,39%, тобто в цілому за період відбулись позитивні зміни і найбільший темп їх за останній рік. Необхідно звернути увагу на те, що вартість активів також зросла, це мало б дещо стримати зростання рентабельності, але темпи зростання чистого прибутку значно переважають темпи зростання вартості активів.
Рентабельність власного капіталу найбільше значення мала у 2001р. - 83,26%, і була дуже високою, але у 2002р. зменшилась на 83,09% і стала низькою - 3,17%, причинами такої зміни стали: велике зростання власного капіталу на 719% і зниження чистого прибутку на 94,96%, у 2003р. відбулось невелике зростання рентабельності власного капіталу на 0,07%. Але у 2004р. рентабельність власного капіталу стає знов дуже високою і, що дуже важливо, це зростання відбувається тільки за рахунок збільшення чистого прибутку на 3395,93%, оскільки абсолютна сума власного капіталу також зростає на 109,61%.
Валова рентабельність реалізованої продукції в цілому за період 2001 - 2004рр. має тенденцію зростання: з 6,43% до 34,64%, за виключенням 2003р. коли відбулось незначне зниження рентабельності на 4,16%, причиною якого стало зниження в цей час валового прибутку., отже, в цілому показник зазнав значних позитивних змін.
Рентабельність основної діяльності має відповідну попередньому показникові динаміку, тобто протягом періоду в цілому зростає з 2,17% у 2001р. до 29,97% у 2004р., знову ж таки найбільше зростання відбувається у 2004р. - 24,13%.
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком висока у 2001 і 2004рр. відповідно 25,42% і 21,82% і дуже низька у2002 і 2003рр. : відповідно 1,21% і 2,01%. Показово, що в цілому за період

 
 

Цікаве

Загрузка...