WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

215,22%
Зростання обсягів виробництва було досягнуто значною мірою за рахунок зростання продуктивності праці в 2002 р. на 10,6%, в 2003 на 11,68%, а у 2004р. зростання становило 217,8%
Виручка від реалізації продукції за період 2001-2004 рр. також зростала, темпи приросту поступово змінюються з 5,79% в 2002 р. до 8,71 %. у 2003 р. але у 2004р. відбулось значне збільшення темпів приросту до 221,77 %. Це пояснюється тим, що в 2002 р. зростання обсягів продажу відбувалось в основному за рахунок збільшення поставок концентрату, ціни реалізації якого значно нижчі від цін на окатиші. А в 2003 році зростання виручки було забезпечено нарощенням обсягів реалізації окатишів. Стосовно ж 2004р. необхідно зазначити велике зростання обсягів виробництва і водночас розширення напрямків та обсягів збуту.
За період 2001-2004 рр. на підприємстві було проведено оптимізацію чисельності персоналу, внаслідок чого середньооблікова чисельність робітників скоротилась на 1166 осіб або на 10%, в тому числі безпосередньо зайнятих на виробництві - на 476 чол. (4,6%). Тобто було скорочено не тільки адміністративно-управлінський персонал та інші невиробничі відділи, а й робітників, зайнятих на виробництві. Це дало змогу підвищити заробітну плату виробничому персоналу, тобто зросла мотивація до праці, а як наслідок і продуктивність праці.
Собівартість реалізованої продукції протягом 2002р. зменшується на 3,53 % за рахунок зменшення фізичного обсягу реалізації та значного зниження витрат на 1грн. товарної продукції, але за період 2003 - 2004рр. відмічено зростання на 149% за рахунок значного зростання обсягів реалізації , а у 2003р. також і зростання витрат на 1 грн. товарної продукції.
Динаміку виручки від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції представлено на рис. 2.1
Рисунок .2.1 Динаміка виручки від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції ВАТ "ПівнГЗК" за 2001 - 2004рр.
З рисунком 2.1 видно, що співвідношення виручки від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції протягом періоду 2001 - 2004рр. кардинально змінюється, тобто перевищення доходу від реалізації, яке уособлюється у валовому прибутку, в цілому зростає. Але найбільшу увагу слід приділити 2004р., коли темп зростання виручки від реалізації продукції (221,77%) майже вдвічі перевищив темп зростання собівартості реалізованої продукції, що забезпечило зростання валового прибутку більш ніж на 1000%, причому тільки за 2004р. відбулось зростання на 960%.
Найважливішою характеристикою діяльності підприємства є динаміка його фінансових результатів. Отже, протягом періоду, що розглядається відбулись значні позитивні зміни фінансових результатів. Наочно порівняна динаміка фінансових результатів від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування та валового і чистого прибутку представлена на рис. 2.2.
Рисунок .2.2 Динаміка фінансових результатів від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування, валового та чистого прибутку
Отже, фінансові результати ВАТ "Північний ГЗК" протягом 2001 - 2004рр. мали позитивні значення, тобто діяльність підприємства за всіма видами була прибутковою, але зміни їх були як негативними, так і позитивними. Валовий прибуток зростав протягом 2001 - 2002рр. на 141,51%, збільшувались і фінансові результати від операційної діяльності, але в той же час чистий прибуток зменшився з 172,01 тис. грн. до 8 676 тис. грн. на 94,96 %. Причинами такого стану стало те, що у2001р. валовий прибуток мав невелику частку у формуванні чистого прибутку, а головною його складовою стали інші доходи. У 2002 - 2003рр. відбулось зниження валового прибутку на 22,12%, фінансових результатів від операційної діяльності на 16,61%, причиною якого стало переважання темпів зростання собівартості реалізованої продукції (14,01%) над темпами зростання виручки від реалізації продукції (8,71%), в той же час відбувається зростання чистого прибутку на 80.18%. Визначним виявився 2004р., в якому відбулись великі позитивні зміни усіх видів фінансових результатів: валовий прибуток зріс на 960%, фінансові результати від операційної діяльності - на 1717,88%, чистий прибутку - на 3395.93%, причиною таких змін стало кардинальне зростання обсягів виробництва та реалізації продукції та вдосконалення організації виробництва і управління ним. В цілому за період відбулось значне поліпшення фінансових результатів.
Таким чином, необхідно зауважити, що підприємство є потужним, таким, що знаходиться на стадії значного зростання, причому саме у 2004р. перейшло на вищий рівень розвитку.
2.2 Аналіз показників фінансового стану ВАТ "Північний ГЗК"
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно оцінити тільки за допомогою комплексної системи показників , що детально і всебічно характеризують фінансовий стан підприємства. Таку систему наведено у розділі 1.2.
У таблиці 2.3 наведено динаміку показників майнового стану підприємства, з якої видно, що основні засоби підприємства мають високий ступінь спрацювання - значно вищий від 50%, про що свідчить коефіцієнт зносу: у 2001р. він складав 0,6501, і протягом 2001 - 2003рр. зростав відповідно на 0,0126 і 0,0799і тільки у 2004р. спостерігалось зниження на 0,0770. Але в цілому за період знос основних засобів зростає на 0,0155, що є негативно впливає на майновий стан підприємства.
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах у 2001 - 2002рр. зменшується на 0,0148, ,у 2002 - 2003рр. зростає на 0,0336, але за останній 2004р. знов значно знижується - на 0,0767. Отже, в цілому за період відбулось зниження на 0,0578., що є негативним фактом. Варто зауважити, що зниження показника за останній рік відбулось, головним чином, за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
Частка основних засобів в активах має стійку позитивну тенденцію до зниження протягом усього досліджуваного періоду 2001 - 2004рр, причому в цей же період спостерігається стійка тенденція до значного зростання виробництва і реалізації продукції. В цілому за період зменшення частки основних засобів в активах склало 0,1712, слід підкреслити .що найбільше позитивне зрушення відбулось за останній 2004р.
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах тільки у 2001р. складала 0,0002, а у 2002 - 2003рр. довгострокові фінансові інвестиції були відсутні, а у 2004р. частка виявилась менше десятинного дробу п'ятого порядку, тобто довгострокові інвестиції не мають впливу на зміни фінансового стану підприємства через їх відсутність, або незначну суму, такий стан пояснюється зменшенням доходів від фінансових інвестицій, тому нарощувати їх частку недоцільно.
Частка оборотних виробничих фондів в активах має негативну тенденцію зниження протягом усього досліджуваного періоду, за виключенням 2003р., коли відбулось зростання показника. В цілому

 
 

Цікаве

Загрузка...