WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

потреб підприємства та формування доходу [12, с. 325].
Механізм розподілення прибутку повинен бути побудований таким чином, щоб своєчасно сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання.
В залежності від об'єктивних умов суспільного виробництва на різних етапах розвитку економіки система розподілення прибутку змінювалась та вдосконалювалась.
Однією з найважливіших проблем розподілення прибутку як до переходу до ринкових відносин, так і в умовах їх розвитку є оптимальне співвідношення частки прибутку, що акумулюється у доходах бюджета і частки, що залишається у розпорядженні господарюючих суб'єктів.
З розвитком приватизації та акціонування підприємства мають право використовувати отриманий прибуток за своїм бажанням, окрім тієї його частини, яка підлягає обов'язковим відрахуванням, оподаткуванню та іншим зборам згідно з законодавством [12, с. 329].
Таким чином, виникає необхідність у чіткій системі розподілення прибутку перед усім на стадії, що передує утворенню чистого прибутку, тобто прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.
Економічно обґрунтована система розподілення прибутку повинна гарантувати виконання фінансових зобов'язань перед державою і максимально забезпечувати виробничі, матеріальні та соціальні потреби підприємства.
У процесі розподілення валовий прибуток коректується на суму:
1. Доходів від участі в діяльності інших підприємств;
2. Дивідендів та відсотків, що отримані за акціями, які належать даному підприємству;
3. Доходів з державних цінних паперів;
4. Доходів від здавання в аренду та інших видів використання майна.
З валового прибутку виключаються суми прибутку, на який встановлені податкові пільги.
Валовий прибуток, що залишається після цих корективів є об'єктом оподаткування.
З цього прибутку сплачується до бюджету податок на прибуток.
Після сплати податку залишається чистий прибуток. Цей прибуток знаходиться у повному розпорядженні підприємства та використовується ним самостійно.
Ніякі органи, у тому числі держава, не мають права втручатися у процес використання чистого прибутку підприємств.
У зв'язку з цим по мірі надходження чистий прибуток підприємств направляється:
1. На фінансування робіт зі створення, освоєння та впровадження нової техніки;
2. На вдосконалення технології та організації виробництва;
3. На модернізацію обладнання;
4. Поліпшення якості продукції;
5. Технічне переозброєння;
6. Реконструкцію діючого виробництва.
Чистий прибуток являється джерелом поповнення власних обігових коштів.
Наряду з фінансуванням виробничого розвитку прибуток, що залишається у розпорядженні підприємств, направляється на задоволення споживчих та соціальних потреб.
В умовах ринкових відносин виникає необхідність резервувати кошти у зв'язку з проведенням ризикових операцій і, як наслідок цього, втрат прибутку від підприємницької діяльності. Тому при використанні чистого прибутку акціонерного товариства мають право створювати фінансовий резерв тобто ризиковий фонд.
Отже, прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання і основним джерелом ресурсів підприємства, основним фактором його економічного та соціального розвитку.
Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Як економічна категорія прибуток відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємства, його фінансового стану.
Розподілення та використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує покриття потреб підприємства та формування доходу.
2. Управління фінансами АТЗТ "Електромашпромсервіс "
2.1Організаційно-економічна характеристика Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс"
Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" було засновано шляхом з'єднання майна та підприємницької діяльності у відповідності з рішенням засновників (Протокол зборів засновників № 1 від 28.04.94 року) в наслідок приватизації орендного Криворізького електроремонтного підприємства (Наказ по регіональному відділенню фонду державного майна України по Дніпропетровській області № 12/7-ПА від 07.02.94 року) та зареєстроване виконавчім комітетом міської ради за № 217 (3) від 08.06.94 року.
Засновники підприємства є юридичними особами, які вступили до Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс" на правах акціонерів шляхом придбання його акцій у порядку, передбаченим законодавством.
В своєму розпорядженні Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" має печатку, штампи, фірмові бланки, зареєстрований товарний знак та інші реквізити.
Створювалось підприємство з ціллю отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та на умовах, визначених діючим законодавством.
Предметом діяльності є :
" надання капітальних та середніх ремонтів всіх видів електричних машин;
" монтаж електрообладнання за всіма галузями народного господарства України та за її межами;
" збір та реалізація чорних та кольорових металів;
" надання транспортних послуг по Україні та за її межами для підприємств та по заяві населення;
" ведення рекламної діяльності, участь у виставках, аукціонах;
" маркетинг;
" підготовка кадрів;
" виготовлення різного виду товарів самостійно або за допомогою підрядників.
Види діяльності, які належать ліцензуванню, здійснюються Акціонерним товариством закритого типу "Електромашпромсервіс" після отримання відповідних ліцензій.
Для створення діяльності АТЗТ "Електромашпромсервіс" створив статутний фонд, який визначається виходячи з оцінки основної вартості основних фондів (за мінусом їх зносу), фактичної собівартості оборотних коштів та облік дебіторської та кредиторської заборгованості.
Статутний фонд було поділено на 8923900 простих іменованих акцій, випущених у документальній формі.
Крім статутного фонду Акціонерним товариством закритого типу "Електромашпромсервіс" має резервний фонд, який створюється для покриття всіх видатків, які пов'язані з покриттям збитків, позапланових видатків та збитків.
Резервний фонд створюється у розмірі не менш 5% від суми чистого прибутку за кожен рік.
Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" може створювати інші фонди, рішення про їх створення та нормативи відрахувань до них, а також порядок використання приймає "Спостережна рада".
АТЗТ "Електромашпромсервіс" обладнане сучасними технологіями. Всі відділи повністю комп'ютеризовані.
Порівняльний аналітичний баланс економічних

 
 

Цікаве

Загрузка...