WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Однак і при невеликому його значенні підприємство може бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відплив коштів за обсягом і термінами. Тому ніяких загальних нормативів і рекомендацій щодо рівня цього показника не існує.
Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття боргів) - відношення всієї суми оборотних активів включно із запасами за мінусом витрат майбутніх періодів до загальної суми короткострокових зобов'язань. Він показує ступінь покриття оборотними активами оборотних пасивів.
(2.11)
Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні й ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більша величина цього запасу, тим більша впевненість кредиторів, що борги буде погашено. Зміна рівня коефіцієнта поточної ліквідності може статися у зв'язку зі збільшенням або зменшенням суми за кожною статтею поточних активів і поточних пасивів.
Аналіз показників ліквідності АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки представлено у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Аналіз показників ліквідності Акціонерного товариства закритого типу ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 рр.
№ п/п Показники Станом на Станом на Станом на
початок 2003 р. кінець 2003 р. початок 2004 р. кінець 2004 р. початок 2005 р. кінець 2005 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
Продовження таблиці 2.10
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Коефіцієнт критичної ліквідності 2,1 1,3 1,3 1,1 1,1 0,8
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07
3. Коефіцієнт загальної ліквідності 2,66 1,58 1,58 1,61 1,61 1,18
Розрахунки проведені за даними АТЗТ "Електромашромсервіс" свідчать про те, що зміна коефіцієнтів загальної ліквідності незначна в 2004р., її значення наближаються до оптимального, але у кінці 2005 року він зменшився. Незначне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,04 у 2003, 2004 році показує, що найбільш ліквідні активи (кошти) не покривають найбільш термінові зобов'язання, у кінці 2005 року цей показник збільшився до 0,07. Існує тенденція до поліпшення абсолютної ліквідності АТЗТ "Електромашпромсервіс" у майбутньому.
Оборотність активів, дебіторської, кредиторської заборгованості Акціонерного товариства "Електромашпромсервіс" за 2003-2004 роки представлено в таблиці 2.11.
Таблиця 2.11 - Аналіз оборотності активів, дебіторської, кредиторської заборгованості Акціонерного товариства "Електромашпромсервіс" за 2003-2004 роки
№ п/п Показники 2003р. 2004р.
1 2 3 4
1. Коефіцієнт оборотності активів 0,9 0,99
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи 5 6
Продовження таблиці 2.11
1 2 3 4
3. Коефіцієнт повної дебіторської за-боргованості 4,3 5,5
4. Коефіцієнт повної дебіторської за-боргованості й векселів 3 4
5. Період оборотності дебіторської за-боргованості за товари, роботи
74 61
6. Період повної дебіторської заборго-аності
84 66
7. Період повної дебіторської заборго-аності й векселів 124 87
8. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари, роботи, пос-уги 5,0 4,6
9. Коефіцієнт поточної кредиторської заборгованості 3,7 3,5
10. Коефіцієнт поточної кредиторської заборгованості й довгострокових зо-ов'язань 3,2 3,5
11. Період оборотності кредиторської за-оргованості за товари, роботи, послуги 73 79
12. Період оборотності поточної креди-орської заборгованості 98 104
13. Період поточної кредиторської забор-ованості й довгострокових зобов'язань 114 105
Коефіцієнт оборотності активів - оцінює ефективність використання всіх наявних ресурсів поза залежністю від джерел їхнього залучення.
Даний коефіцієнт показує, що 1 раз за звітний період відбувся повний цикл виробництва й обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або одну грошову одиницю реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів замість 0,9 в 2003 році.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги показує, що шість разів протягом звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги перетворилася в кошти, а у 2003 році 5 раз. Більше 5 раз протягом 2004 року повна дебіторська заборгованість перетворилась у кошти. Чотири рази за 2004 рік дебіторська заборгованість, включаючи заборгованість по векселях, перетворилась в кошти.
Період оборотності дебіторської заборгованості показує,що 61 день потрібен був дебіторам для повернення коштів акціонерному товариству за товари, роботи, послуги, що на 13 днів менше, ніж у попередньому році. Період повної дебіторської заборгованості показує, що 66 днів знадобилось для повернення повної дебіторської заборгованості у 2004 році, що на 18 днів менше, ніж у 2003 році.
87 днів треба було дебіторам ( включаючи заборгованість по векселях ) для повернення коштів, що на 37 днів менше, ніж в 2003 році.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги показує, що чотири повних виробничих обороти знадобилося АТЗТ "Электромашпромсервис" для погашення наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у звітному році, що на один оборот менше, ніж в 2003 р. через збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи й послуги на 610 т.грн.
3,5 виробничих обороти знадобилося АТЗТ "Электромашпромсервис" для погашення наявної заборгованості у звітному році, в 2003р. - 3,7.
3,5 виробничих обороти знадобилося для погашення наявної кредиторської заборгованості й заборгованості по довгострокових зобов'язаннях у звітному році, торік - 3,2.
79 днів знадобилося для погашення кредиту, отриманого від постачальників за товари, роботи й послуги в 2004р., що на 6 днів більше, ніж у попередньому році й викликано збільшенням кредиторської заборгованості за товари, роботи й послуги.
104 дня знадобилося для погашення кредиту, отриманого в 2004р. по поточних зобов'язаннях, що на 6 днів більше чим у попередньому році.
105 днів знадобилося для погашення поточних і довгострокових зобов'язань в 2004р., що на 9 днів менше ніж у попередньому році.
2.5 Аналіз рентабельності акціонерного товариства
Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів. Показники рентабельності повніше, ніж прибуток, характеризують результати господарю-вання, тому що їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. їх

 
 

Цікаве

Загрузка...