WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота


Дипломна робота
Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс"
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств 6
1.1 Акціонерні товариства як форма підприємницької діяльності 6
1.2 Особливості організації і функціонування фінансів акціонерних товариств 18
1.3 Формування та розподіл прибутку акціонерних товариств 24
2. Управління фінансами АТЗТ ,,Електромашпромсервіс" 33
2.1 Організаційно-економічна характеристика АТЗТ ,,Електромашпромсервіс" 33
2.2 Оцінка структури майна, джерел його створення та аналіз фінансового стану акціонерного товариства 42
2.3 Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства 47
2.4 Аналіз ліквідності і платоспроможності акціонерного товариства 53
2.5 Аналіз рентабельності акціонерного товариства 60
3. Напрямки вдосконалення управління фінансами АТЗТ ,,Електромашпромсервіс" 64
3.1 Удосконалення структури управління АТЗТ ,,Електромашпромсервіс" 64
3.2 Шляхи зниження собівартості продукції 66
3.1 Удосконалення фінансового планування
АТЗТ ,,Електромашпромсервіс" 70
Висновки 74
Список використаної літератури 79
Додатки 80
Вступ
Фінансовий стан підприємства треба систематично і усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, щоб визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективного використання та управління фінансовими ресурсами, їх раціонального розміщення.
Метою написання даної роботи являється комплексна оцінка управління фінансами закритого акціонерного товариства ,,Електромашпромсервіс" за допомогою існуючих методів, обчислення коефіцієнтів та поліпшення фінансового стану підприємства, вдосконалення управління фінансами підприємства.
Основними завданнями проведення оцінки фінансового стану підприємства та управління фінансами підприємства є:
" дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
" дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
" визначення змін в фінансовому стані в структурно-часовому аспекті;
" визначення факторів, що викликали ці зміни;
" прогноз основних тенденцій в фінансовому стані підприємства.
Джерелами інформації для написання роботи послужили такі форми звітності та документи:
" форма № 1 "Баланс підприємства" за 2003, 2004, 2005 роки;
" форма № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання" за 2003, 2004, 2005 роки;
" форма № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства" за 2003, 2004, 2005 роки;
" форма № 4 ,,Звіт про рух грошових коштів" за 2003, 2004, 2005 роки;
" Статут АТЗТ ,,Електромашпромсервіс".
В першому розділі зазначено теоретично-методичні основи фінансів акціонерного товариства, особливості їх формування та використання.
У другому розділі представлений аналіз фінансового стану підприємства та визначено напрямки управління фінансами АТЗТ "Електромашпромсервіс".
В процесі оцінки фінансового стану підприємства було охарактеризовано основні показники, які характеризують фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність та рентабельність підприємства, дана аналітична оцінка існуючих показників ефективності використання фінансів підприємства та виявлено резерви щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства, запропоновано напрямки удосконалення структури управління фінансами АТЗТ ,, Електромашпромсервіс".
Комплексна оцінка управління фінансами підприємства необхідна для визначення фінансового стану підприємства та управління ним.
Оцінка ефективності управління фінансами підприємства складається з наступних кроків:
" загальна оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період;
" фінансова стійкість підприємства;
" ліквідність балансу;
" рентабельності;
" ділова активність, платоспроможність підприємства.
Порівняльний аналітичний баланс та показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Аналіз ліквідності балансу повинен оцінювати поточну платоспроможність та надавати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги та платоспроможності в майбутньому.
Так, вивчення факторів стійкості викликає необхідність внутрішнього аналізу запасів та витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості.
В ході аналізу для характеристики різноманітних аспектів фінансового стану використовуються фінансові коефіцієнти, які є відносними показниками фінансового стану і розраховуються у вигляді відношень абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.
Дуже часто для повної характеристики фінансового стану підприємства та тенденції щодо зміни достатньо порівняти невелику кількість фінансових коефіцієнтів. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відбивав найбільш суттєві сторони фінансового стану підприємства.
1 Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств
1.1 Акціонерні товариства як форма підприємницької діяльності
Процес ринкової трансформації економіки України об'єктивно супровод-жується виникненням і поширенням підприємництва як головного структуроутворюючого елементу ринкового середовища. Підприємницький сектор створює сприятливі умови для становлення реальних ринкових економічних відносин,реалізації прав власності, розвитку особистої ініціативи, активізації економічних інтересів.
Досвід розвинених країн із ринковою економікою переконує, що вибір стратегії на

 
 

Цікаве

Загрузка...