WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

ресурсами завдань з виробництва продукції, капітальному будівництву, упровадженню нової техніки та інших планових затрат, а також вишукування резервів виробництва, збільшення прибутку та підвищення рентабельності при обов'язковому виконанні фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками та постачальниками, аналіз поточної фінансової діяльності підприємства.
2.2. Участь у здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства. Постійний аналіз та контроль за податковим законодавством, своєчасною сплатою податків, за заборгованістю перед бюджетом та фондами.
2.3. Аналіз фондового ринку. Робота з цінними паперами. Розробка та контроль виконання кредитної політики підприємства.
2.4. Постійний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення платоспроможності та кредитоспроможності.
2.5. Підготовка інформації про рух коштів на рахунках підприємства.
3. Основні функції виконавців відділа.
3.1.1. Начальник відділу:
3.1.2. Спільно з головним бухгалтером розробляє податкову, облікову політику підприємства.
3.1.3. Розробляє кредитно-інвестиційну політику підприємства, фінансовий план підприємства на поточний рік, цінову політику підприємства.
3.1.4. Здійснює систематичний контроль фінансової стійкості платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.
3.2. Економіст-фінансист з планування та прогнозування:
3.2.1. Розробляє оперативний фінансовий кошторис, складає статистичну звітність підприємства спільно з бухгалтером.
3.2.2. Складає фінансові плани, приймає участь у складанні річних планів та квартальних, готує заключення про фінансово-виробничий стан підприємства.
3.3. Економіст з праці:
3.3.1. Розробляє кошторис на підготовку кадрів, реклами, техніко-економічні нормативи трудових витрат для визначення собівартості продукції.
3.3.2. Здійснює розрахунки по преміюванні праці, складу виробничо-промислового персоналу, займається розрахунком дивідендів по акціям підприємства.
3.4. Економіст - фінансист з економічного аналізу та керівництву фінансовими ресурсами.
3.4.1. Аналізує активи підприємства та джерела їх фінансування, аналізує величину та склад ресурсів, які необхідні для розширення його діяльності, виявляє джерела додаткового фінансування, оцінює оптимальність обігових коштів, визначає ефективність фінансових вкладень.
Додаток Ж
Розрахунку економічного ефекту від закупівлі нового обладнання та розширення товарного асортименту:
1) Розраховуємо витрати ТОВ "Iнгулецький хлiбзавод" за окремими видами сировини та матеріалів на 100 кг. готової продукції:
- мука першого ґатунку
Вс1 = 51,4 * 0,80 = 41,15 грн.
- мука вищого ґатунку
Вс2 = 22,3 * 0,90 = 20,07 грн.
- олія для змащення форм
Вс3 = 1,5 * 1,99 = 2,98 грн.
- дріжджі
Вс4 = 1,1 * 1,10 = 1,10 грн.
- сіль
Вс5 = 1,1 * 0,35 = 0,38 грн.
- поліпшувач
Вс6 = 0,5 * 1,02 = 0,51 грн.
- вода
Вс7 = 0,2 * 0,18 = 0,03 грн.
2) Розрахунок загальної суми витрат на сировину та матеріали за рік :
= 41,15+20,07+2,98+1,10+0,38+0,51+0,03 = 66,22 грн.
3) Витрати на топливо та електроенергію розраховуються тим самим методом:
Втоп = 110,3 * 0,78 = 86,03 грн.
Вел = 61,3 х 0,25 = 15,32 грн.
4) Розрахунок витрат по головній та додатковій зарплаті виробничих працівників:
Зпл = (1 * 2,50 + 3 * 2,12 + 2 * 2,25) / 6,5 х 1,34 = 2,75 грн.
5) Розрахунок загальногосподарських витрат:
Продовження додатку Ж
Сзг= 170,32 * 0,12 = 20,43 грн.
6) Для підприємства ТОВ "Інгулецький хлібзавод" річна виручка від реалізації продукції складатиме:
Вр = 46946 * 212,00 = 9952552 грн.
7) Для даного виду продукції сума річних затрат на виробництво складатиме:
Вр = 46946 * 195,75 = 9189679,5 грн.
8) Річний прибуток від реалізації продукції складатиме:
Пріч = 9952552 - 9189679,5 = 762872,5 грн.
9) Розрахунок чистого прибутку:
ЧПгод = 762872,5 * 0,65 = 495867,12 тис. грн.
10) Таким чином, капітальні витрати підприємства складатимуть:
І =212,00 + 14900 + 25000 + 10200 = 50312 тис. грн.
11) Розрахунок строку окупності капітальних витрат:
Ток = 50312 / 495867,12 = 0,1 рік = 12 місяців
12) Розрахунок чисельності службовців підприємства за встановленою середньою величиною за аналізуємий період буде дорівнювати:
= 828 * 0,17 = 140 осіб
13) Нормативна чисельність робітників фінансово-економічних служб складає:
.
Додаток К
Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту:
1. Строк окупності інвестицій:
2. Прибуток на капітал:
3. Розрахунок чистої приведеної вартості (дисконтованої):
NV = (15000*10) - 67375 = 82627 (грн..)
4. Коефіцієнт дисконтування:
5. Дисконтування грошових доходів за роки використання інвестиційного проекту, грн..:
Д1 * Кд1 = 15000 * 0,8929 = 13393,5 (грн.);
Д2 * Кд2 = 15000 * 0,7972 = 11958 (грн.);
Д3 * Кд3 = 15000 * 0,7118 = 10677 (грн.);
Д4 * Кд4 = 15000 * 0,6355 = 9532,5 (грн.);
Д5 * Кд5 = 15000 * 0,5674 = 8511 (грн.);
Д6 * Кд6 = 15000 * 0,5066 = 7599 (грн.);
Д7 * Кд7 = 15000 * 0,4523 = 6784,5 (грн.);
Д8 * Кд8 = 15000 * 0,4656 = 6984 (грн.);
Д9 * Кд9 = 15000 * 0,3606 = 5409 (грн.);
Д10 * Кд10 = 15000 * 0,3219 = 4828,5 (грн.);
6. Загальний дисконтований дохід за весь термін використання обладнання:
Дзаг = (13393,5 + 11958 +10677 + 9532,5 + 8511 + 7599 + 6784,5 + 6984 + 5409 + 4828,5) - 67375 = 18302
7. Розраховуємо внутрішню норму прибутку:
150000 = 117475 * (1 + Евн)
8. Розраховуємо оцінку інвестованого проекту:
Рі = 85677 / 67375 = 1,27.
Продовження додатку К
№ п.п Показники Одиниці виміру 2006 рік 2007
рік 2008
рік 2009
рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інвестиційний план
1. Витрати на придбання обладнання тис. грн. 67375
2. Відображений податковий кредит з ПДВ тис. грн.. 13475
3. Монтажні роботи тис. грн 25000
4. Налагодження обладнання тис. грн. 10200
5. Витрати на транспортування тис. грн.. 14900
6. Разом витрат по проекту Тис. грн.. 82275 35200
Склад та структура основних засобів
7. Балансова вартість тис. грн.. 117475
8. Нормативний строк використання роки 10
9. Плануємий строк використання роки 10
10. Амортизація Тис. грн.. 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5 11547,5
11. Залишкова балансова вартість тис. грн. 105927,4 94379,8 82832,2 71284,6 59737 48189,4 36641,8 25094,2 13546,6 1999
Прогнозуємий звіт з руху коштів
12. Поток з інвестиційної діяльності тис.грн.. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
13. Ставка дисконтування % 12

 
 

Цікаве

Загрузка...