WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві бюджети в складі бюджетної системи - Курсова робота

Місцеві бюджети в складі бюджетної системи - Курсова робота

розрізі структур, що здійснюють їх адміністрування, повноту їх зарахування ( інвентаризація торгових місць );
9.Аналіз обґрунтованості звільнення від оподаткування підприємств, установ і організацій.
Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів.
Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів ( дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету ) між державним бюджетом та місцевими бюджетами на 2002 рік здійснено за формулою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року № 1195 з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 року № 1569.
Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному, бюджету м. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету ( Ті ) визначається як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків, що враховується при визначенні трансфертів ( відповідно до статей 88 - 90 бюджетного кодексу ) ( Vі ) та прогнозним показником обсягу доходів, що акумулюються на її території, ( Ді ) із застосуванням коефіцієнта вирівнювання ( ?і ) та коефіцієнта уповільнення відносної швидкості динаміки ( ?і) за такою формулою :
( 2. 1. )
де ( Ті ) - обсяг трансферту для окремого бюджету;
( Vі ) - розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначеннітрансфертів, для окремого бюджету;
Ді - прогнозований обсяг доходів, що враховується при визначенні трансфертів, для окремого бюджету;
? і - коефіцієнт вирівнювання ( на 2002 рік застосовується лише до обсягу коштів, що передаються до державного бюджету;
?Д і · ? і - величина зменшення прогнозованого обсягу доходів на 2002 рік ( Д і ) для місцевих бюджетів, щодо яких показник прогнозованого темпу зростання обсягу доходів на 2002 рік порівняно з фактичними даними за 2000 рік становить 1,65.
?Ді - різниця між обсягами доходів бюджетів адміністративно - територіальної одиниці на 2002 рік визначеним із застосуванням індексу відносної податкоспроможності ( Д і ) та фактичним обсягом доходів її бюджету за 2000 рік, збільшеним у 1,65 рази.
?Ді обчислюється за формулою:
?Ді = Ді2002 - Ді2000 ? 1,65 ( 2. 2. )
? і - коефіцієнт уповільнення відносної швидкості динаміки, який може набувати індивідуальних значень від 0 до 1,0 залежно від інтенсивності зростання обсягу закріплених доходів ( кошика доходів ) бюджету і-ої адміністративно - територіальної одиниці за 2000 та 2002 роки.
?і обчисляється за формулою :
( 2. 3. )
де ( 2.4. )
( 2. 5. )
При цьому для місцевих бюджетів, щодо яких показник темпу
зростання прогнозного обсягу доходів на 2002 рік до фактичного обсягу доходів за 2000 рік становить менше ніж 1,65, ?Д і · ? і = 0.
Розрахунок доходів.
Прогнозний показник обсягу доходів відповідного місцевого бюджету, що враховується при визначенні дотації вирівнювання ( коштів, що передаються до державного бюджету ), формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів, закріплених за місцевими бюджетами. Згідно зі статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України. На 2002 рік прогнозний обсяг таких доходів визначено на основі прогнозованих макропоказників економічного і соціального розвитку України на загальну суму 11 308 750 грн. у тому числі :
Прибутковий податок з громадян - 9937000 тис. грн. ;
Плата за землю ( для обласних і районних бюджетів ) - 417500 ;
Плата за ліцензії на впровадження нових видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад -1000 ;
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами місцевих рад - 20000 ;
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - 59000 ;
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності ( за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів ( автозаправними станціями, заправними пунктами ), що справляється виконавчими органами місцевих рад - 214800 ;
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, у частині що належить відповідним бюджетам - 400000 ;
Державне мито у частині що належить відповідним бюджетам -194250;
Надходження штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або уповноваженими ними в установленому порядку адміністративними комісіями - 65200 .
Визначення прогнозного показника обсягу цих доходів по кожному місцевому бюджету проводиться виходячи з показника індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно - територіальної одиниці, що обраховано на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цього бюджету за 1998 - 2000 роки та у цілому до місцевих бюджетів України ( як співставлення розміру середніх за ці роки доходів кожного місцевого бюджету у розрахунку на одного мешканця із відповідним показником по місцевих бюджетах України ).
Розрахунок видатків.
Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначені окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них у розрахунку на душу населення ( державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей ); на дитину або учня - освіта; отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення ( відповідно до норм, визначених у главі 15 Бюджетного Кодексу ).
Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.
Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.
Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету адміністративно - територіальної одиниці ( Vі ), що враховується при визначенні трансфертів, береться, як сума розрахункових показників за основними функціями цих бюджетів :
Vі = Vуі + Vzі + Vоі + Vsі + Vkі + Vхі + Vdі + VKі ( 2.6. )
де Vуі - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;
Vzі - розрахунковий обсяг видатків на утримання охорону здоров'я;
Vоі - розрахунковий обсяг видатків на освіту;
Vsі - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист

 
 

Цікаве

Загрузка...