WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві бюджети в складі бюджетної системи - Курсова робота

Місцеві бюджети в складі бюджетної системи - Курсова робота

юридичної і фізичної особи зокрема. Саме тому, процеси складання, розгляду і затвердження та виконання бюджету перебувають у центрі уваги громадськості та політичних партій.
Оскількибюджетні відносини мають перерозподільний і всеохоплюючий характер і відображаються на формування доходів юридичних і фізичних осіб та держави, вони регламентуються у законодавчій формі. Регламентування здійснюється на трьох рівнях :
По-перше, відповідними законами про побудову бюджету і бюджетної
системи, в яких визначається склад доходів і видатків бюджету, склад бюджетної системи і принципи її побудови, розмежування доходів та видатків між бюджетами, загальні засади бюджетного процесу, тобто порядку складання і виконання бюджету;
По-друге, законами, що регламентують формування доходів і фінансування видатків ( податкове законодавство, законодавство про окремі напрями діяльності держави, наприклад про освіту, і засади їх бюджетного фінансування );
По-третє, на основі прийняття щорічних законів ( чи відповідних рішень місцевої влади ) про бюджет на поточний рік, в якому затверджується обсяг доходів і видатків бюджету поточного року, джерела їх формування і напрями фінансування, стан бюджету.
За формою прояву бюджет є основним фінансовим планом, в якому відображається діяльність держави та місцевих органів влади й управління. Як фінансовий план бюджет являє собою баланс доходів і видатків. Водночас це не просто розпис доходів і видатків держави - це віддзеркалення її економічної і соціальної, міжнародної та оборонної, а головне фінансової ( в усіх її напрямах ) політики. Це форма прояву розглянутої вище сукупності перерозподільних відносин в суспільстві.
Бюджет, як фінансовий план відіграє дуже важливу роль у діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою.
За матеріальним змістом бюджет являє собою централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету - це річна сума коштів, що проходять через цей фонд. Він перебуває у постійному русі : практично щоденно до нього надходять кошти і здійснюється фінансування видатків. У зв'язку з цим необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом з метою забезпечення своєчасного і повного надходження доходів та раціонального й ефективного використання його коштів.
Склад видатків бюджету визначається функціями держави та характером
її фінансової діяльності :
А). функції видатки
1. управлінська - державне управління;
- судова влада і прокуратура;
- правоохоронні органи і служба безпеки;
- фінансові і митні органи;
- міжнародні відносини;
2. оборонна - національна оборона;
3. соціальна - соціальний захист;
- соціальне забезпечення;
- соціальна сфера;
4. економічна - економічна діяльність держави;
- фундаментальні дослідження;
Б). фінансова діяльність - обслуговування державного боргу.
У зазначеному співвідношенні видатків бюджету і функцій держави треба враховувати певну умовність віднесення видатків на фундаментальні дослідження до економічної функції, адже ці дослідження здійснюються і в оборонній, і в соціальній сферах. У системі видатків бюджету це окрема група. Але основним напрямом фундаментальних досліджень є забезпечення розвитку економіки, і тому вони відображають насамперед економічну функцію держави.
З позиції використання централізованих у бюджеті коштів його видатки можна умовно поділити на дві групи - державне споживання і бюджетне фінансування юридичних і фізичних осіб.
Державне споживання являє собою видатки на утримання державного апарату - управлінського, правоохоронного, судового тощо, армії. Формування доходів бюджету у цій частині є платою з боку суспільства державі за послуги, що надаються нею у сфері управління країною та забезпечення її обороноздатності й правопорядку. Бюджетне фінансування відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві. Якщо видатки бюджету в частині державного споживання відшкодовуються суспільству у вигляді відповідних послуг з боку держави, то бюджетне фінансування є, по суті, або поверненням суспільству, або суспільним споживанням, частини централізованого у бюджеті ВВП.
Бюджетне фінансування може здійснюватися в таких формах :
- бюджетні інвестиції;
- міжнародні трансферти;
- бюджетні кредити;
- кошторисне фінансування.
Бюджетні інвестиції можуть здійснюватися у різних формах. Основною формою є фінансування капітальних вкладень. Виділення коштів може здійснюватися окремим підприємствам, міністерствам і відомствам під певні об'єкти, а може мати форму проектного фінансування конкретного інвестиційного проекту. Бюджетні інвестиції можуть спрямовуватися також на придбання певної частки акцій акціонерних товариств.
Міжнародні трансферти являють собою цільове, безповоротне та безоплатне ( нееквівалентне ) виділення коштів з бюджету конкретним суб'єктам у вигляді субсидій, субвенцій і дотацій. Субсидії можуть виділятись юридичним і фізичним особам і мають форму фінансової допомоги чи відшкодування втрат доходів. Субвенції і дотації надаються юридичним особам. Субвенції є різновидом цільових субсидій, які передбачають спільну участь отримувача і бюджету у фінансуванні певних витрат. Державні дотації видаються на покриття збитків підприємств, але у тому разі, коли вони викликані незалежними від підприємств причинами.
Бюджетні кредити - це надання коштів з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на поворотній основі, що загалом не властиве бюджетним відносинам. На відміну від банківських кредитів вони видаються на більш пільгових умовах та за нижчими процентними ставками.
Кошторисне фінансування означає виділення коштів з бюджету на
основі спеціального планового документа - кошторису. Воно охоплює такі напрями видатків, як соціальна сфера, соціальне забезпечення. фундаментальні дослідження, оборона, управління. З погляду бюджетних установ воно є формою цільового, безповоротного, безоплатного фінансування. Працівники даних установ отримують на цій основі свої первинні доходи. З позицій споживачів суспільних послуг у соціальній сфері, це так звані, безплатні послуги, що характеризують вторинні доходи.
Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел на основі використання різноманітних методів. Внутрішніми джерелами є вироблений у країні ВВП та національне багатство. Зовнішні джерела - це надходження доходів до бюджету на основі міжнародного перерозподілу доходів і фінансових ресурсів.
У процесі формування доходів бюджету держава може використовувати як

 
 

Цікаве

Загрузка...