WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Правові основи фінансового контролю в Україні - Реферат

Правові основи фінансового контролю в Україні - Реферат

контролюючими органами може бути використана така форма його здійснення, як контроль камеральний, тобто проведення фінансових перевірок по наявним у контрольного органа документам, наданим підконтрольним об'єктом із метою виявлення правильності їхнього заповнення, а також відповідності зазначених у них даних наявній оперативній інформації про результати фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.
По компетенції контролюючих органів фінансовий контроль можна підрозділити на: контроль органів загальної компетенції, контроль органів спеціальної компетенції.
Також можна виділити обов'язковий і ініціативний фінансовий контроль. Обов'язковий здійснюється на підставі вимоги відповідних нормативних актів, наприклад, контроль ВРУ по виконанню Державного бюджету за підсумками минулого року.
Ініціативний фінансовий контроль здійснюється по власному рішенню господарюючих органів.
Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок.
Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства по фінансових питаннях, достовірністю обліку і звітності, засіб документального викриття недостач, розтрат, присвоєнь і розкрадань коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За результатами ревізії складається акт.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів. Результати перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.
По змісту ревізії підрозділяються на фактичні і документальні.
У ході здійснення фактичної ревізії перевіряється вся сукупність сторін фінансової діяльності суб'єкта перевірки.
Документальні ревізії містять у собі тільки перевірку різноманітних фінансових документів (платіжних відомостей, ордерів, чеків, звітів, балансів і т.д.). У ході їх здійснення з'ясовується наявність необхідних фінансових документів, якість їх впорядкування, ступінь надійності їх урахування і цілості. На підставі аналізу фінансових документів визначається законність і доцільність витрат коштів.
У залежності від такого критерію як період діяльності, що обстежується, ревізії бувають вибіркові і фронтальні.
Вибіркові (або часткові) ревізії є перевіркою фінансової діяльності за якійсь визначений період часу. При фронтальній ревізії підлягає перевірці уся фінансова діяльність підконтрольного об'єкта, за якісно цілісний проміжок часу, наприклад, за бюджетний рік, або за інший звітний період. Такі ревізії можуть проводиться і при перевірці фінансової діяльності за інші часові періоди, наприклад, із моменту виділення бюджетних коштів до повного їх використання відповідним суб'єктом.
У залежності від об'єкта діяльності, що підлягає ревізії вони підрозділяються на комплексні і тематичні.
При комплексній ревізії перевірці підлягають усі сфери фінансової діяльності підконтрольного об'єкта. При таких ревізіях у них беруть участь ревізори декількох контролюючих органів (ДПА, ДКРУ, Пенсійного фонду і т.д.). При здійсненні тематичної ревізії перевірці піддається яка-небудь одна сфера діяльності підконтрольного об'єкта (наприклад своєчасність і повнота сплати податку на додану вартість).
Крім перевірок і ревізій при здійсненні фінансового контролю можливо застосування таких методів його здійснення як обстеження, інспекція і спостереження.
Обстеження, як і перевірка охоплює окремі сторони діяльності підприємств, організацій, установ, але на відміну від перевірки проводиться по значно ширшому колу показників і виявляє фінансовий стан господарюючих суб'єктів, перспективи їхнього розвитку, необхідність реорганізації або переорієнтування виробництва. У ході обстеження можуть застосовуватися опитування й анкетування. Має на меті виявлення порушень фінансової дисципліни.
Інспекції - перевірки стана фінансів, підприємств, організацій і установ на місцях, що періодично здійснюються суб'єктами - представниками держави в цілому або її окремих органів. Вони проводяться з метою ознайомлення зі станом справ на місцях і надання оперативної практичної допомоги.
Спостереження - зводиться до загального ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи, підприємства, організації, відомства. Буває загальним і спеціальним.
Крім зазначеного необхідно відзначити ще один засіб здійснення фінансового контролю - інвентаризацію, здійснення якої проводиться згідно з наказом Мінфіну України "Про інструкцію з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків" від 11.08.94 р. № 69. У вищенаведеному акті містяться вказівки про те, що інвентаризація в обов'язковому порядку здійснюється увипадку передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, зміни матеріально відповідальних осіб (на день прийому - передачі), при установленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів), а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Інвентаризація будинків, споруд і інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводиться один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років.
При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення інвентаризації обов'язково у випадку зміни керівника колективу (бригадира), вибутті з колективу (бригади) більш половини його членів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади).
У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації підлягає також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, і урахування яких ведеться на позабалансових рахунках.
Висновки
Отже, фінансовий контроль є важливим елементом управлінської діяльності, організаційного керівництва, однією із форм втілення у життя прийнятих державними і недержавними органами рішень. Основним змістом фінансового контролю є: перевірка виконання фінансових зобов'язань перед державою, органами самоврядування, організаціями, підприємствами, установами і громадянами; перевірка правильності використання державними, муніципальними підприємствами, установами, організаціями коштів, які перебувають у їхньому господарському віданні або оперативному управлінні; перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання коштів юридичними особами; виявлення внутрішніх резервів, підвищення рентабельності виробництва й ефективного використання коштів; ліквідація і попередження порушень фінансової дисципліни.
Аналіз впливу фінансового контролю на ефективність організації економіки держави, оцінка узагальнень змісту фінансового контролю як фінансово-економічної категорії, оцінка контрольних функцій, які проводяться різними функціональними контрольними органами у державі, дають змогу зробити висновок про те, що в Україні уже давно назріла потреба у розробці та прийнятті закону "Про фінансовий контроль в Україні".
Потребує організаційного та законодавчого вирішення питання про кількість і тривалість фінансових перевірок за рік: фінансовий контроль має бути організований таким чином, щоб не створювати додаткових труднощів у виробничо-господарській діяльності суб'єктів господарювання.
Література
1. Алисов Е. Финансовое право. - Харьков: Эспада, 1999. - 233 с.
2. Білуха М. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К: Вища школа, 1994. - 180 с.
3. Ковалюк О. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С. 151 - 155.
4. Наленський М. Удосконалення фінансового контролю // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 65 - 68.
5. Чайка В. Підвищення результативності державного фінансового контролю // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 69 - 74.

 
 

Цікаве

Загрузка...