WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Правові основи фінансового контролю в Україні - Реферат

Правові основи фінансового контролю в Україні - Реферат

допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;
- контроль за законністю і своєчасністю руху коштів Державного бюджету України і коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України й уповноважених банків;
- аналіз установлених відхилень від показників Державного бюджету України і підготовка пропозицій про їхнє усунення, а також про удосконалювання бюджетного процесу в цілому;
- регулярне інформування Верховної Радою України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України і стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;
- виконання інших задач, передбачених для Рахункової палати чинним законодавством України.
Відповідними функціями в сфері фінансового контролю володіє Президент України, що як глава держави безпосередньо реалізує їх під час підписання законів України про регулювання фінансової діяльності, у ході бюджетного процесу, а також впливає на суспільні відносини шляхом видання указів відповідно до п. 4 розділу 15 Конституції України, а також за допомогою реалізації кадрової політики, іншими засобами.
Визначеними функціями в сфері фінансового контролю володіє Кабінет Міністрів України, що у відповідності зі ст. ст. 116, 117 Конституції України:
- забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики; політики в сферах праці і зайнятості населення, соціальної захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
- розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховної Раді України звіт про його виконання;
- організує і забезпечує здійснення митної справи;
- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
- виконує інші функції, визначені Конституцією і законами України, актами Президента України.
Оперативний державний фінансовий контроль здійснюють Міністерство фінансів України (Мінфін), інші державні органи, наділені функціями управління фінансами, а також спеціальні відомства державного фінансового контролю.
У систему Мінфіну України входять спеціальні контрольні служби: Державне казначейство України і Державна контрольно-ревізійна служба в Україні.
Державна контрольно-ревізійна служба утворена відповідно до Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93 р. і є системою органів державної виконавчої влади.
Органи Державної контрольно-ревізійної служби мають широкі повноваження в сфері фінансового контролю, що у достатній мірі знайшли своє закріплення в ст. 10 Закону "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні".
Органи Державного казначейства діють на підставі Положення затвердженого постановою КМУ № 590 від 31.07.95 р., у відповідності з якою Державне казначейство створене як система органів державної виконавчої влади і діє при Мінфіні України.
Достатньо широкими правами в сфері фінансового контролю володіють органи державної податкової служби, що діють на підставі Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. із наступними змінами і доповненнями.
Окремою ланкою в системі фінансового контролю України виступає аудиторський контроль. Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. аудиторський контроль необхідно визначати, як перевірку бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів і іншої інформації у відношенні фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, що уповноважені на здійснення таких дій господарюючими суб'єктами.
Фінансовий контроль в Україні здійснюється й іншими органами на підставі повноважень наданих чинним законодавством.
Безумовно, що масштабнішим документом є проект Закону України "Про фінансовий контроль в Україні".
Цей законопроект покликаний чітко розмежувати функції органів та суб'єктів фінансового контролю, сприяти утворенню його цілісної системи.
Ухвалення цього законопроекту стало б важливим кроком у зміцненні основ правової держави, здійсненні адміністративної реформи. Зокрема ним передбачається законодавче врегулювати організацію контролю у тих сферах фінансової діяльності, які не охоплені або не повністю охоплені наявною системою фінансового контролю: у сфері діяльності вищих органів державної влади, в системі місцевого самоврядування, у сфері діяльності органів внутрішнього відомчого фінансового контролю, комунального фінансового контролю, незалежного фінансового контролю.
Ухвалення зазначеного законопроекту завершило б створення правових основ функціонування цілісної системи фінансового контролю в Україні, сприяло б загалом зміцненню державної влади, місцевого самоврядування і стабільності фінансової системи, становленню ефективної системи державного контролю взагалі та зростанню ролі держави в регулюванні соціально-економічного розвитку країни.
3. Види та методи фінансового контролю
Контроль, як встановлення відповідності заданого стана фактичному в області фінансової діяльності, при розгляді його із соціальної точки зору можна підрозділити на державний і громадський. В даний час існують визначені підстави стверджувати, що правомірно виділяти і міжнародний фінансовий контроль як відповідну діяльність міжнародних організацій що стосується визначених сторін фінансової діяльності держав або міжнародних організацій. Наприклад, контроль МВФ або інших подібних структур.
Крім зазначеного, фінансовий контроль, у залежності від критеріїв, узятих за основу класифікації, можна підрозділити на декілька видів.
Узалежності від часу проведення розрізняють попередній, поточний і подальший фінансовий контроль.
У залежності від такого критерію як плановість фінансовий контроль буває плановим і позаплановим. Таке положення відповідає Указу Президента України "Про деякі заходи для дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року № 817/98. Відповідно до вищевказаного акта плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачена в плані роботи контролюючого органа і проводиться по місцезнаходженню такого суб'єкта або по місцю розташування об'єкта власності, щодо якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться по сукупних показниках фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органа не частіше одного разу в календарному році в межах компетенції відповідного контролюючого органа.
Забороняється проведення планових виїзних перевірок по окремих видах зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань по бюджетних позиках і кредитах, що гарантовані бюджетними коштами.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності контролюючим органам дається лише в тому випадку, коли такому суб'єкту не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки направлене письмове повідомлення з вказуванням дати її проведення.
Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, що не передбачена в планах роботи контролюючого органа і проводиться в строго обговорених законом випадках. Наприклад, коли суб'єктом підприємницької діяльності не надані у встановлений термін документи обов'язкової звітності або у випадку надання у встановленому порядку суб'єктом підприємницької діяльності скарги про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органа під час проведення останніми планової або позапланової виїзної перевірки.
Крім використання для цілей фінансового контролю виїзних перевірок

 
 

Цікаве

Загрузка...