WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

робить фінансове планування у деяких галузях просто неможливим. Подекуди важко спрогнозувати фінансове становище підприємства через місяць не говорячи вже про перспективне планування. Крім того, "правила гри", правове регулювання економічної діяльності настільки нестабільне, що фінансове планування у деяких випадках втрачає свій сенс і перестає бути актуальним.
По-друге, планування є надзвичайно трудоємкий процес. І на сьогодні не кожне підприємство може собі дозволити провести розробку ефективного, багатоваріантного фінансового планування (за виключенням тих випадків, коли наявність фінансового плану є обов'язковою або вимагається за законодавством).
Тому сьогодні в Україні склалася ситуація, коли фінансове планування на підприємствах носить вибірковий або фрагментальний характер. Підприємство планує збільшення потужностей, отримання і погашення кредитів, деякі - графіки погашення заборгованостей перед державою та/або кредиторами. Тобто планування здійснюється по функціональному критерію, а планування, як майбутній орієнтир розвитку і діяльності підприємства, відійшло на другий план, що є цілком закономірним зважаючи на те становище і ті процеси, що сьогодні відбуваються в країні.
ВАТ ГВВВО "ГОВЕР" є типовим великим підприємством машинобудівної промисловості (верстатобудування), яке не змогловчасно зорієнтуватися в нових умовах і на кінець 2000 року опинилося в надзвичайно скрутному становищі.
В результаті ліквідаційної процедури, якій передував цілий ряд факторів, як суб'єктивних так і об'єктивних, підприємство, основна частина його виробничих потужностей, набуло нового "власника".
Основну ціль, яку перед собою поставило нове керівництво - це збереження наявних потужностей і обсягу реалізації.
Тому в основу поточного фінансового планування були покладенні фактичні обсяги виробництва і, перш за все, реалізації за 2000 рік. За збереження наявного обсягу реалізації, підприємство значно скоротило обсяги заробітної плати за рахунок зниження чисельності працівників майже в чотири рази та значне скорочення постійних витрат, що було досягнуто за рахунок компактного розміщення діючих виробничих потужностей на невеликій площі та реалізації зайвих основних фондів.
Крім того підприємству вдалося залучити довгостроковий кредит у розмірі 1 000 000 грн., що також внесло свої корективи в фінансове планування.
Поточний фінансовий план підприємства на 2004 рік подано у Таблиці 1.
Табл. 1 ВАТ ГВВО "ГОВЕР". Баланс доходів і видатків на 2001 рік (фінансовий план), (тис.грн.).
№ п/п Статті балансу Код Сума
I. Доходи і надходження коштів
1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, всього
в тому числі:
а) податок на додану вартість
б) акцизний збір
в) амортизаційні відрахування
г) збори в цільові державні фонди
д) інші обов'язкові платежі
е) кошти на сплату відсотків за кредит
ж) прибуток від реалізації
01
02
03
04
05
06
07
1990,0
331,7
-
-
-
-
-
-
2 Прибуток від іншої реалізації 08 400,0
3 Прибуток від позареалізаційних операцій 09 800,0
4 Довгострокові кредити 10 1000,0
5 Довгострокові позики 11 -
6 Доходи від первинного випуску акцій 12 -
7 Цільове фінансування і надходження з бюджету 13 -
8 Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів 14 -
9 Безповоротна фінансова допомога 15 -
10 Інші надходження 16 -
Усього доходів і надходжень 17 4190,0
II. видатки і відрахування коштів
1 Витрати на реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги 18 1300,0
2 Податок на додану вартість сплачений за товари (роботи, послуги) 19 180,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції 20 -
4 Капітальні вкладення 21 -
5 Поповнення оборотних коштів 22 1904,0
6 Орендна плата 23 50,0
7 Відрахування в резервний фонд 24 10,0
8 Відрахування з прибутку в інші фонди, що створює підприємство 25 10,0
9 Сплачені дивіденди 26 -
10 Відрахування на благодійні цілі 27 10,0
11 Погашення довгострокових кредитів 28 219,0
12 Погашення довгострокових позик 29 -
№ п/п Статті балансу Код Сума
13 Податок на додану вартість, що перераховується в бюджет 30 150,0
14 Акцизний збір 31 -
15 Податок з прибутку 32 30,0
16 Податок на землю 33 15,0
17 Податок із власників транспортних засобів 34 35,0
18 Інші обов'язкові платежі в бюджет 35 5,0
19 Збори в цільові державні фонди 36 222,0
20 Сплата відсотків за кредит 37 45,0
21 Залишок коштів призначених на інвестиції 38 -
22 Інші видатки і відрахування 39 5,0
Усього видатків і відрахувань 40 4190,0
Розробка перспективного фінансового плану проводилася балансовим методом.
На попередньому етапі планування була визначена додаткова потреба в грошових коштах: підприємству катастрофічно не вистачало обігових коштів в розмірі 700 000 - 800 000 грн. Тому було прийнято рішення залучити додатковий кредит.
В основу для розробки плану надходжень і видатків грошових потоків було взято обсяг реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за 2003 рік. Крім того, підприємство вирішило збільшити обсяги доходів і надходжень за рахунок продажу частини основних фондів підприємства та активної посередницької діяльності, підприємство є представником великого російського машинобудівного концерну "ВНИДМАШ" в Україні.
4.2. Складання платіжного календаря на підприємстві.
Оперативне планування на підприємстві представлене двома плановими документами: платіжний календар та оперативний фінансовий план.
Обидва документи є частиною перспективного планування і є його деталізованою версією. Платіжний календар на підприємстві складається на кварта. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання. Платіжний календар підприємства подано у Таблиці 2.
Таблиця 2. ВАТ ГВВО "ГОВЕР". Платіжний календар на III квартал 2004 року (тис. грн.).
№ п/п Статті План Факт Відхилення
Надходження 1 2 3
1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності 497,5
2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів 100,0
3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій -
4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти -
5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів і депозитів -
6 Надходження від погашення дебіторської заборгованості 50,0
7 Кредити отриманні -
8 Аванси від покупців і

 
 

Цікаве

Загрузка...