WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

відсотках;
Піп-сума інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.
Розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній діяльності виробляється по формулі:
ЧПп = ВПп - ППп
де ЧПп - планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;
ВПп - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;
ППп - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибули.
Розрахунок планової суми витрати коштів по операційній діяльності здійснюється по наступній формулі:
ВГКп = ОЗп + ППд + ППп - АВп ,
де ВГКп - планова сума витрати коштів по операційній діяльності в розглянутому періоді;
ОЗп - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
ППд - планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції);
ППп - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;
АВп - планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів.
Розрахований показник планової суми витрати коштів характеризує планований обсягнегативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.
Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути здійснений по кожному з розглянутих нижче алгоритмів:
ЧГПп = ЧПп + АВп
або
ЧГПп = НГКп - ВГКп ,
де ЧГПп - планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;
ЧПп - планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності;
АВп - планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів;
ЧГПп - планова сума надходження коштів від реалізації продукції;
ВГКп - планова сума витрати коштів по операційній діяльності.
2. При прогнозуванні надходження і витрат коштів по операційній діяльності виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності (рис.).
Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства являє собою найбільш складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків.
Цільова сума чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, що формуються за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби.
Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства в розрізі перерахованих елементів дозволяють не тільки сформувати вихідну базу планування його грошових потоків, але і визначити внутрішні пропорції майбутнього її використання.
Рис. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні надходження і видатків грошових коштів виходячи
з планованої цільової суми чистого прибутку.
3.2. Прогнозування надходження і видатків коштів по інвестиційній діяльності
Прогнозування надходження і витрат коштів по інвестиційній діяльності здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:
1. Програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення коштів у розрізі окремих здійснюваних чи тих, що намічені до реалізації інвестиційних проектів.
2. Проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна сума коштів для забезпечення його чи приросту обсяг реалізації інструментів довгострокових фінансових інвестицій.
3. Передбачувана сума надходження коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів. В основу цього розрахунку повинний бути покладений план їхнього відновлення.
4. Прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Тому що прибуток від завершених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, показується в складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується розмір прибутку тільки по довгострокових фінансових інвестиціях - дивідендам і відсоткам до одержання.
Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух коштів підприємства по інвестиційній діяльності.
3.3. Прогнозування надходження і видатків
коштів по фінансовій діяльності
Прогнозування надходження і витрат коштів по фінансовій діяльності здійснюється методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, визначеної по окремих її елементах (алгоритми розрахунку цієї потреби розглянуті раніше). Основою здійснення цих розрахунків є:
1. Намічуваний обсяг додаткової емісії власних акцій чи залучення додаткового пайового капіталу. У план надходження коштів включається тільки та частина додаткової емісії акцій, що може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді.
2. Намічуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення й обслуговування товарного кредиту, а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості відбивається грошовими потоками по операційній діяльності).
3. Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці показники включаються в план на основі затверджених державного бюджету чи відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, асоціацій і т.п.).
4. Суми передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитах і позикам. Розрахунок цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з чи банками іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного боргу).
5. Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підприємства і здійснювана ним дивідендна політика.
Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух коштів підприємства по фінансовій діяльності.
Результати розрахунків надходження і витрати коштів у розрізі основних видів діяльності і по підприємству в цілому рекомендується узагальнювати в відповідній плановій формі.
Розділ 4. Планування грошових потоків на ВАТ "ГОВЕР"
4.1. Розрахунок плану надходжень і видатків грошових потоків.
Слід відмітити, що з 2001 року складання фінансового плану є обов'язковим для підприємств державної форми власності. Стосовно фінансового планування на вітчизняних підприємствах не державної форми власності, треба зазначити, що в Україні планування як таке не є дуже поширеним. Це обумовлено такими двома обставинами.
По-перше, це нестабільні умови зовнішнього середовища. Нестабільний розвиток економіки

 
 

Цікаве

Загрузка...