WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

планових показників дозволить:
" визначити причини невідповідності фактичних результатів запланованим,
" проаналізувати чинники, що впливають на ефективність господарської
" передбачати розвиток ситуації
" приймати оперативні рішення по усуненню негативних тенденцій і зміцненню позицій компанії.
Розділ ІІІ. Фінансове прогнозування - основа фінансового планування на підприємстві
3.1. Прогнозування надходження і видатків грошових засобів по операційній діяльності підприємства
Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих господарських його операцій не може бути розроблена поза зв'язком із планованими грошовими потоками по них. Концентрація усіх видів планованих грошових потоків підприємства отримує своє відображення в спеціальному плановому документі - плані надходження і витрат коштів, котрий є однією з основних форм поточного фінансового плану.
План надходження і витрат коштів розробляється на майбутній рік у помісячному розрізідля того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається по окремих видах господарської діяльності і по підприємству в цілому. З огляду на те, що ряд вихідних передумов розробки цього плану носять слабопрогнозований характер, він складається звичайно у варіантах - "оптимістичному", "реалістичному" і "песимістичному". Крім того, розробка цього плану носить багатоваріантний характер і по використовуваних методах розрахунку окремих його показників.
Основною метою розробки плану надходження і витрат коштів є прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.
Прогнозування надходження і витрати коштів по операційній діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу реалізації продукції; 2) виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку.
1. При прогнозуванні надходження і витрати коштів по операційній діяльності виходячи з планованого обсягу реалізації продукції розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності (рис.).
Визначення планового обсягу реалізації продукції базується на розробленій виробничій програмі (плані виробництва продукції), що враховує потенціал відповідного товарного ринку. Такий підхід дозволяє погоджувати плановий обсяг реалізації продукції з ресурсним потенціалом підприємства і рівнем його використання, а також ємністю відповідного товарного ринку. Базовим показником розрахунку планової суми реалізації продукції виступає в цьому випадку планований обсяг виробництва товарної продукції.
?
Рис. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні надходження і видатків грошових коштів виходячи з планованого обсягу реалізації прибутку.
Модель розрахунку планового обсягу реалізації продукції має наступний вигляд:
ОРп = ЗГПп + ВТП - ЗГПк
де ОРп - плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді (місяці);
ЗГПп - сума запасів готової продукції на початок планованого періоду;
ВТП - сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції в розглянутому плановому періоді;
ЗГПк - сума запасів готової продукції на кінець розглянутого періоду.
Плановий обсяг реалізації продукції диференціюється в розрізі реалізації за готівку і з наданням товарного (комерційного) кредиту з врахуванням сформованої господарської практики.
Розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторської заборгованості здійснюється виходячи з фактичного його рівня в звітному періоді з урахуванням намічуваних заходів по зміні політики надання товарного (комерційного) кредиту.
Розрахунок планової суми надходження коштів від реалізації продукції здійснюється по наступній формулі:
ПГЗп = ОРпг + (ОРпк * КІ) + НЗпр ,
де ПГКп - планова сума надходження коштів від реалізації продукції в розглянутому періоді;
ОРпг - плановий обсяг реалізації продукції за готівку в даному періоді;
ОРпк - обсяг реалізації продукції в кредит у поточному періоді;
КІ - коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений десятковим дробом;
НЗпр - сума раніше неінкасованого залишку дебіторської заборгованості (підлягаючого інкасації в плановому порядку).
Розрахований показник планової суми надходження коштів від реалізації продукції характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.
Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції є одним з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. У його основі лежить калькулювання собівартості окремих видів продукції (виробничої і повний). До складу планової собівартості конкретного виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і реалізацію. У найбільш загальному вигляді планова сума сукупних операційних витрат підприємства може бути представлена наступним розрахунковим алгоритмом:
де ОЗп - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
ПЗпі - планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції;
ОПЗпі - планова сума загальновиробничих (непрямих) витрат на виробництво одиниці продукції;
ОПпі - планований обсяг виробництва конкретних видів продукції в натуральному виразі;
ЗРпі - планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції;
ОРпі - планований обсяг реалізації конкретних видів продукції в натуральному вираженні;
ОХЗп - планова сума загальногосподарських витрат підприємства (адміністративно-управлінських витрат по підприємству в цілому).
Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), здійснюється виходячи з планованого обсягу реалізації окремих видів продукції і відповідних ставок податку з додаткової вартості, акцизного збору й інших аналогічних податків.
Розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності виробляється по наступній формулі:
ВПп = ОРп - ОЗп - ППд ,
де ВПп - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;
ОРп -плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді;
ОЗп - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
ППд - планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції).
Розрахунок планової суми податків сплачуються за рахунок прибутку, здійснюється по наступній формулі:
де ППп - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибули;
ВПп -планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності;
Пп - ставка податку з прибутку, у

 
 

Цікаве

Загрузка...