WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

виробництва;
" Комплексність - комплексне оформлення нормативної бази для всіх розділів плану;
" Гнучкість, динамічність - систематичне поновлення нормативної бази по мірі зміни організаційно-технічних умов виробництва;
" Співставність - забезпечення порівняльності нормативної бази на різних рівнях планування;
" Автоматичність - комп'ютеризація, формування, оновлення і використання нормативної бази.
Виділення ЦФВ.
В системі бюджетування інформація акумулюється і аналізується не по підприємству в цілому, а по центрам відповідальності. Центр відповідальності - це сегмент всередині підприємства, на чолі якого стоїть відповідальна особа, яка приймає рішення [13,с.18].
На практиці частіше використовують такі принципи виділення центрів відповідальності:
" Функціональний;
" Територіальний;
" Відповідноорганізаційній структурі;
" Схожість структури витрат;
Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальності визначається специфікою конкретної ситуації, при цьому необхідно враховувати наступні вимоги:
" В кожному центрі витрат повинен бути показник для вимірювання об'єму діяльності і база для розподілу видатків;
" В кожному центрі повинен бути відповідальний;
" Ступінь деталізації повинна бути достатньою для аналізу, але не надлишковою, щоб ведення обліку не було занадто трудоємким;
" Бажано, щоб для будь-якого виду витрат підприємства існував такий центр, для якого дані витрати були бюджет прямими;
" На центри витрат бажано відносити лише прямі витрати (безпосередньо пов'язані з його роботою), а розподіл загальногосподарських не враховувати;
Поділ підприємства на центри відповідальності і класифікація витрат є фундаментом для створення на підприємстві системи бюджетування.
Підходи до розробки бюджетів.
На підприємстві для кожного центру відповідальності складається окремий бюджет, при цьому використовується особливий підхід, властивий даному центру.
Мал 2. Різні підходи до розробки бюджетів:
Гнучкий бюджет показує розмір витрат і результати при різних об'ємах діяльності відповідного центру відповідальності. В залежності від об'єму діяльності перемінні і змішані витрати міняються, а постійні залишаються незмінними. Тому в гнучкому бюджеті вказується ставка змінних затрат на одиницю продукції і приріст змішаних витрат на одиницю приросту об'єму продукції. Ця ставка є норма помножена на ціну. Постійні витрати виділяються окремо. За допомогою формули, що пов'язує витрати і об'єм виробництва , можна розробляти плани для різних рівнів ділової активності. Гнучкий бюджет найбільше підходить для центрів реалізації, так як він показує яким чином керівник міняючи об'єми випуску і реалізації, може впливати на витрати чи виручку. По принципу гнучкого бюджету планують виручку, затрати на основні матеріали та інше.
Фіксований бюджет не змінюється в залежності від зміни ділової активності, тому його використовують для планування частково-регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від об'єму випуску і для яких взаємозв'язок "вхід-вихід" має не настільки явний характер.
Виділяють такі різновиди фіксованих бюджетів:
Бюджети "від досягнутого" складають на підставі статистики минулих періодів з урахуванням можливої зміни умов діяльності підприємства (тому їх іноді називають бюджети з приростом). Наприклад, загальногосподарські витрати звичайно планують "від досягнутого".
Бюджети з обробкою додаткових варіантів відрізняються від звичайних бюджетів з приростом аналізом різноманітних варіантів. Наприклад, такий бюджет може містити варіанти, при яких сума витрат скорочується або збільшується на 5,10,20%. Цей підхід є проміжним між бюджетом "від досягнутого" і бюджетом "із нуля".
Бюджети "з нуля" розробляють виходячи з припущення про те, що для даного центру відповідальності бюджет складається вперше. Це забезпечує уникнення помилок минулих періодів.
Сценарний аналіз.
Підприємства функціонують у середовищі, що швидко змінюється. Зміни зовнішніх умов найчастіше випереджають виконання запланованих заходів, насамперед по товарах і послугам в окремих ринкових сегментах внаслідок швидкого ринкового розвитку нових технологій.
У зв'язку з такими тенденціями розвитку планування на підприємствах незалежно від їхніх розмірів і галузі зтикається з певними труднощами. Для їхнього подолання використовують метод розробки сценаріїв майбутнього. Виходячи з різноманітних припущень про імовірний розвиток, одержують альтернативні базові передумови для розробки планів.
Під сценарієм розуміється опис прогнозної майбутньої ситуації, у якій опиниться підприємство, і шляхів розвитку, що ведуть до цієї ситуації. Розробляються альтернативи, виходять з оптимістичних, і песимістичних припущень про розвиток ситуації. Потім на основі сценаріїв розвитку підприємець формує відповідні плани.
Сценарій є важливим допоміжним інструментом планування на підприємстві. Для кожного варіанту сценарію варто скласти альтернативні плани. У випадку настання події, передбаченого сценарієм, керівництво підприємства може діяти швидко і відповідно до ситуації. Результати реалізації сценаріїв повинні полегшити і поліпшити якість майбутніх підприємницьких рішень. До таких рішень, зокрема відносяться: розширення збутової діяльності; виробництво або постачання зі сторони; структура асортименту; політика у відношенні товарних марок; кооперація; альянси.
Таким чином, сценарний аналіз дозволяє визначити найбільш імовірний шлях розвитку підприємства в планованій перспективі. Розробивши декілька сценаріїв розвитку, підприємство знижує ризик непевності майбутнього й одержує можливість зпроектувати свої дії для будь-якої ситуації.
Аналіз економічної ефективності.
Аналіз фінансового положення підприємства - невід'ємний процес планування. У кінцевому рахунку, такий аналіз повинен дозволити прогнозувати можливі фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності в планованому періоді.
У процесі фінансового аналізу досліджуються:
" Наявність, склад і структура засобів підприємства, причини і наслідку їхньої зміни;
" наявність, склад і структура джерел засобів підприємства, причини і наслідку їхньої зміни;
" Стан, структура і динаміка зміни довгострокових активів;
" Дебіторська заборгованість;
" Ефективність використання засобів.
Для оцінки досяжності і прийнятності бюджетів застосовуються інструменти фінансового аналізу і діагностики. З їхньою допомогою оцінюється ефективність запропонованих бюджетів.
Аналіз відхилень.
Точність реалізації цільових планів залежить від ефективності контролю за його виконанням. Аналіз відхилень сприяє своєчасному прийняттю необхідних рішень.
Порівняння фактичних і

 
 

Цікаве

Загрузка...