WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

витрат від об'єму виробництво для рівня реалізації з розбивкою по змінним матеріалам, праці, комплектуючим та іншим витратам виробництва. Важливо вказати, на яких стадіях виробничого процесу буде проводитися контроль за якістю продукції.
Г) при співставленні виробничого плану важливо врахувати правові аспекти бізнесу, тобто вказати будь-які урядові, місцеві чи закордонні нормативні акти, як і можуть вплинути на функціонування підприємства.
Таким чином можна зробити висновок, що виробничепланування необхідне для визначення об'єму продукції і можливості підприємства з наявними виробничими потужностями задовольнити план реалізації продукції.
Поточне фінансове планування
Поточне фінансове планування є плануванням "реалізації", воно розглядається як складова частина перспективного плану і являє собою конкретизацію його показників. Поточне планування господарської діяльності підприємства також полягає в розробці трьох документів: план руху грошових коштів, план звіту про фінансові результати, план бухгалтерського балансу.
Поточний фінансовий план складається на період одного року. Це пояснюється тим, що за рік в основному вирівнюються сезонні коливання кон'юнктури ринку. До того ж такий період відповідає законодавчим вимогам стосовно звітного періоду. Річний фінансовий план розбивають поквартально чи помісячно, оскільки на протязі року потреба в грошових засобах може змінюватися і в якомусь кварталі чи місяці може виявитися нестача фінансових ресурсів. Крім того, розбивка річного плану на короткі періоди дозволяє відслідковувати синхронність потоків і притоків грошових засобів і ліквідувати касові розриви.
Процес поточного фінансового планування можна розглянути на прикладі складання річного плану руху грошових коштів. Він являє собою власне план фінансування, який складається на рік з розбивкою по кварталам. План руху грошових коштів відображає рух грошових коштів, в тому числі усі напрямки використання засобів. В розділі надходження відображається виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), від реалізації основних засобів і активів та інші доходи, які планується отримати в на протязі року чи кварталу. При необхідності залучаються додаткові засоби, шляхом випуску акцій і/або облігацій. В видатковій частині - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), сума податкових платежів, погашення довгострокових кредитів, сплата відсотків за банківський кредит, напрямки використання чистого прибутку (накопичення, споживання, резервний фонд).
ПДВ і акциз в плані руху грошових коштів не відображаються, так як вони вираховуються до формування прибутку. Як в доходній, так і в видатковій частинах плану відображаються надходження (притоки) і видатки (відтоки) грошових засобів по трьом видам діяльності: поточній, інвестиційній, фінансовий. Сальдо по кожному виду діяльності формується як різниця підсумкових величин розділів дохідної і розхідної частин.
За допомогою такої форми плану підприємство може реальність джерел надходження засобів і обгрунтувати видатки, синхронність їх появи, визначити можливу величину потреби в додатково залучених засобах.
Завдяки плану руху грошових коштів планування охоплює весь оборот грошових засобів підприємства, це дає можливість проводити аналіз і оцінку надходжень і видатків грошових засобів і приймати рішення про можливі способи фінансування в випадку виникнення дефіциту засобів. В плані повинні бути представленні джерела покриття дефіциту, в цьому випадку план вважається сформованим до кінця.
Розробка плану руху грошових коштів проходить в декілька етапів. На першому етапі розраховується планова сума амортизаційних відрахувань, так як вона є частиною собівартості і передує плановим розрахункам прибутку. Планова сума амортизаційних відрахувань визначається на основі даних про середньорічну балансову вартість основних фондів по групам і норм амортизаційних відрахувань.
На другому етапі на основі нормативів складається система витрат, яка включає основні видатки на сировину і матеріали (в відповідності з технічними вимогами), прямі витрати на оплату праці (науково обгрунтовані основні ставки заробітної плати). Стандартні норми затрат розробляються на основі певної методики. Рівень прийнятих стандартів дозволяє виявити ті відділи підприємства, які заважають його ефективному функціонуванню і перешкоджають виробництву конкурентноспроможної продукції.
На слідуючому етапі визначається виручка від реалізації продукції. В якості вихідних даних береться виручка минулого року. Ця величина змінюється в поточному році в залежності від: собівартості продукції, що порівнюється, цін на продукцію, що реалізується, цін на покупні матеріали і комплектуючі, оцінки основних засобів і капітальних вкладень підприємства, оплату праці (в залежності від впливу інфляції).
Необхідною умовою розробки плану є збалансованість об'єму виробництва з прогнозованим об'ємом реалізації. Для підприємства було б доцільно залучити усі виробничі потужності і оптимізувати величину матеріальних запасів. Це є невід'ємною частиною складання річного виробничого плану.
Наступним документом є плановий звіт про фінансові результати, в якому уточнюється прогнозований на перспективу розмір отримуваного прибутку на наступний період.
Так як в Україні досвід розробки фінансових планів невеликий, великий інтерес викликають закордонні методики планування. Наприклад, "метод розробки фінансового плану на нулевій основі". Кожен вид діяльності на початку поточного року повинен довести своє право на подальше існування. Для цього менеджери повинні підготувати план витрат для сфери їх діяльності, при мінімальному рівні виробництва, а потім - прибутки від додаткового приросту діяльності, за яку вони відповідають. Якщо виявиться, що в якоїсь сфери діяльності низький рейтинг, то може виявитися, що було б раціональніше перевести кошти у якусь іншу сферу діяльності.
Заключним документом фінансового плану є складання бухгалтерського балансу на кінець періоду, що планується, який відображає усі зміни в активах і пасивах в результаті планованих мероприємств і показує стан майна і фінансів підприємства. В результаті порівняння фактичних показників з плановими здійснюється фінансовий контроль. Особливу увагу при цьому приділяють:
" Виконанню статей поточного фінансового плану для виявлення відхилень і причин, які викликали покращення чи погіршення фінансового стану підприємства;
" Визначення темпів росту доходів і видатків за попередній рік для виявлення тенденцій руху фінансових ресурсів;
" Наявність матеріальних і фінансових ресурсів, стану виробничих фондів на початок наступного планового року.
Оперативне фінансове планування
З метою контролю за надходженням фактичної виручки на розрахунковий рахунок і

 
 

Цікаве

Загрузка...