WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

стимулюючого ефекту для підвищення продуктивності, якщо досягнути ціль надто важко, - стимулюючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить в можливість досягнення цілі
4. Етапи фінансового планування
Процес фінансового планування включає декілька етапів. На першому - аналізуються фінансові показники за попередніперіоди. Для цього використовуються основні фінансові документи підприємства - бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів. Вони мають важливе значення для фінансового планування, так як містять дані для аналізу і розрахунку фінансових показників діяльності підприємства, а також є основою для складання прогнозу цих документів. Складна аналітична робота на цьому етапі дещо спрощується тим, що форма фінансової звітності і фінансових таблиць, що плануються, однакові за змістом.
Баланс підприємства входить до складу документів фінансового планування, а звітній бухгалтерський баланс є вихідною базою на першій стадії планування. При цьому західні компанії використовують для аналізу, як правило, внутрішній баланс, включаючи найбільш достовірну інформацію для внутріфірмового використання. Зовнішній баланс, зазвичай складається для публікації і показує занижені розміри прибутку.
Другий етап передбачає складання основних прогнозних документів, таких як прогноз балансу, звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, які відносяться до перспективних фінансових планів і включаються в структуру науково-обгрунтованого бізнес-плану підприємства.
На третьому етапі уточнюються і конкретизуються показники прогнозованих фінансових документів за рахунок співставлення поточних фінансових планів.
На четвертому етапі здійснюється оперативне фінансове планування.
Завершальним процесом фінансового планування є практичне впровадження планів і контроль за їх виконанням.
Таке планування повинно носити довгостроковий характер і, по мірі можливості, враховувати тенденції розвитку економічних процесів в країні, а також поділятися на плани певних відрізків часу для деталізації діяльності підприємства. Таким чином, фінансове планування можна класифікувати на перспективне, поточне і оперативне.
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення, є головною формою реалізації цілей підприємства. Як правило, охоплює період від одного до трьох років. Цей період має умовний характер, так як залежить від економічної стабільності і можливості прогнозування об'ємів фінансових ресурсів і напрямків їх використання.
Тут же розробляється фінансова стратегія підприємства, яка впливає на загальну стратегію підприємства. Висновок: в межах стратегічного планування визначаються довгострокові орієнтири розвитку і цілі підприємства, довгостроковий курс по досягненню цілей і розподілу ресурсів. Проводиться пошук альтернативних варіантів, вибирається найкращий і на його основі будується стратегія підприємства.
Особливу увагу слід приділити деяким зовнішнім факторам. Перш за све - це споживачі, саме їхні потреби буде задовольняти продукція, що виробляється: попит окупить всі видатки, якщо підприємство зможе реалізувати свою продукцію. Наприклад, провести вибіркове опитування про конкретну продукцію. Часто робітники відділу збуту можуть запропонувати щось принципово нове завдяки своїм знанням споживчого ринку. Вивчення продукції конкурента допоможе покращити той чи інший товар.
Цілі фінансової стратегії повинні бути підпорядковані загальній стратегії розвитку і напрямлені на максимізацію ринкової вартості підприємства. На визначення періоду реалізації фінансової стратегії впливають слідуючі фактори: динаміка макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняного фінансового ринку і галузевої приналежності підприємства зі специфікою його виробничої діяльності.
Результатом фінансової стратегії є розробка фінансової політики підприємства по конкретним напрямкам діяльності: податкової, амортизаційної, емісійної та інших. Велика увага також приділяється врахуванню факторів ризику.
Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних фінансових документів:
" Прогноз звіту про фінансові результати
" Прогноз руху грошових коштів
" Прогноз бухгалтерського балансу
Основною ціллю побудови цих документів є оцінка фінансового положення підприємства на кінець періоду, що планується.
Виробниче планування
Велике значення відводиться виробничому плануванні. Основною ціллю виробничого плану надання інформації про забезпечення з виробничої сторони випуску продукції і розробку заходів по підтримці і розвитку виробництва. Зміст виробничого плану може змінюватися в залежності від галузі, в якій працює фірма. Наприклад, для бізнесу в обробній промисловості в план в обов'язковому порядку включається політика управління запасами, збутом, визначаються постачальники комплектуючих.
План виробництва бажано проводити в перспективі на 2-3 роки. Дуже корисною тут може стати схема виробничих потоків, яка наочно зображає звідки і куди будуть поступати всі види сировини і комплектуючих, в яких цехах і як вони будуть перероблятися в продукцію, як і куди ця продукція буде поставлятися. Важливо визначити, яким чином буде здійснюватися контроль за якістю продукції.
На додаток - оцінка можливих витрат виробництва і їх динаміка на перспективу. При цьому потрібно вказувати витрати, пов'язані з утилізацією відходів і охороною навколишнього середовища.
В план виробництва необхідно також включити такі дані, як вид необхідних виробничих потужностей, необхідні виробничі приміщення, потреба в основних виробничих фондах і робочій силі. В цілому структуру даного розділу можна представити в такому вигляді:
А) виробничий цикл. Дуже ефективним елементом тут може стати схема виробничих потоків. Експерти (партнери, інвестори) перш за все розглядають даний підрозділ з точки зору раціональності технологічної схеми, економії витрат праці, часу і матеріалів. Тут повинні бути розглянуті сезонні коливання завантаженості виробничих потужностей.
Б) виробничі потужності і їх розвиток. Для вже існуючого підприємства описати виробничі потужності, включаючи виробничі і адміністративні приміщення, склади і площі, спеціальне обладнання, механізми та інші виробничі фонди. Необхідно вказати необхідність в придбанні додаткових виробничих потужностей, тобто збирається підприємство купити чи орендувати обладнання чи приміщення, скільки це буде коштувати на найближчі три роки. Таким чином, буде вказана перспектива розширення приміщень і нарощення потужностей з метою збільшення об'ємів реалізації.
В)стратегія постачання і виробничий план. Опис усього виробничого процесу дозволить підготовити виробничий план з інформацією, що характеризує залежність

 
 

Цікаве

Загрузка...