WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

грошових коштів, метод багатоваріантності, економіко-математичне моделювання.
Метод економічного аналізу дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русінатуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства. На основі доступної звітньо-облікової інформації оцінюється фінансове положення підприємства, його внутрішні і зовнішні відносини. Це дозволяє охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності та інші показники, а потім на основі результатів прийняти обгрунтовані рішення.
Суть нормативного методу полягає в тому, що на основі наперед встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта в фінансових ресурсах і їх джерелах. Такими нормативами є податкові ставки та відрахування, норми амортизації та інше. Існують також нормативи господарюючого суб'єкта - це нормативи, розроблені безпосередньо на підприємстві і використовуються ним для регулювання виробничої діяльності, контролю за використанням фінансових ресурсів, інших цілей щодо ефективного вкладення капіталу.
Використання методу балансових розрахунків для визначення майбутньої потреби в фінансових ресурсах базується на прогнозі надходженні засобів і витрат по основним статтям балансу на певну дату в перспективі. При цьому особливу увагу слід приділити вибору дати: вона повинна відповідати періоду нормальної експлуатації підприємства.
Метод багатоваріантності розрахунків полягає в розробці альтернативних варіантів планових розрахунків, щоб з їх допомогою вибрати найоптимальніший, при цьому можуть використовуватися різні критерії вибору.
Так, наприклад, в одному варіанті може бути закладений спад виробництва, що продовжується, інфляція і слабкість національної валюти, а в іншому - ріст процентних ставок і , як наслідок, сповільнення темпів росту світової економіки і зниження цін на продукцію.
Цей метод цікавий тим, що дає можливість проаналізувати діяльність підприємства в різних економічних ситуаціях, а також проробити шляхи розвитку всіх варіантів.
Метод економіко-математичного моделювання дозволяє кількісно виразити тісноту взаємозв'язків між фінансовими показниками і основними факторами, що їх визначають.
І тільки сукупність усіх вище перерахованих методів дає можливість робити різносторонні висновки.
3. Бюджетування як вид планування
Альтернативою фінансовому плануванню є бюджетування - своєрідний західний варіант плануваня, хоча деякі економісти вважають його різновидом фінансового планування. В Україні даний вид планування не є дуже поширеним, що пов'язане з тим, що вітчизняні підприємства змушені працювати за більш високого рівня контролю за використанням фінансових ресурсів та централізації управлінських функцій.
Крім того, бюджетування притаманне великим компаніям і транснаціональним корпораціям, планування в яких повинно враховувати особливості середовищ, в яких працюють їхні підрозділи (чи то ментальні відмінності, чи різний рівень економічного ролзвитку країн-акцепторів та інше).
В західній практиці, говорячи про фінансові плани, зазвичай оперують терміном "бюджет". Бюджет - фінансовий документ, що містить серію спланованих подій, які будуть мати місце в майбутньому, тобто прогноз майбутніх фінансових операцій [1,с.27].
Система бюджетів дозволяє керівнику наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, намітити шляхи розвитку персоналу і уникнути кризових ситуацій. Поряд з поняттям "розробка бюджету" на багатьох вітчизняних підприємствах використовується термін "бюджетування". Складання бюджетів переслідує слідуючі цілі:
" Розробка концепції ведення бізнесу:
" Планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;
" Оптимізація витрат і прибутків підприємства;
" Координація - узгодження діяльності різних підрозділів підприємства;
" Комунікація - доведення планів до відома керівників різних рівнів;
" Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей організації;
" Контроль і оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;
" Виявлення потреби в грошових коштах і оптимізації фінансових потоків.
Складання бюджету являє собою процес тактичного планування, звідси і назва управлінської функції - бюджетне планування. Тактичний план має багатофункціональне значення. В цілому він виконує наступні три функції:
" Прогнозування;
" Координація;
" Контроль;
План повинен базуватися на цілях, які необхідно досягнути в плановому періоді, іншими словами тактичний план - розгорнута система кінцевих цілей діяльності підприємства.
Щоб тактичний план виконував покладені на нього функції, він повинен відповідати слідуючим вимогам:
1. Гнучкість плану (бюджети, механізм корегування).
2. Повнота планування (сценаріїв).
3. Підтримка зі сторони вищого керівництва.
4. Комплексність планування (підшивки бюджетів).
5. Відповідальність за розробку і виконання плану.
6. Пріоритет поточних рішень перед планом (аналіз План-Факт).
7. Точність, ясність, лаконічність формулювання планів.
8. Участь виконавців в формуванні бюджетів.
Переваги і недоліки бюджетування.
Як і любе явище бюджетування має свої позитивні і негативні сторони.
Переваги бюджетування:
" Позитивно впливає на мотивацію і настрій колективу;
" Дозволяє координувати роботу підприємства в цілому;
" Аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити корегуючі зміни;
" Дозволяє вчитися на досвіді складання бюджетів минулих років;
" Дозволяє вдосконалити процес розподілу ресурсів;
" Сприяє процесам комунікацій;
" Допомагає менеджерам нижньої ланки зрозуміти свою роль в організації;
" Є інструментом порівняння досягнутих і бажаних результатів.
Недоліки бюджетування:
" Різне сприйняття бюджетів в різних людей (наприклад, бюджети не завжди можуть допомогти при вирішенні повсякденних, поточних проблем, не завжди відбивають причини подій і відхилень, не завжди враховують зміну умов, крім того не завжди менеджери мають достатню підготовку для аналізу фінансової інформації);
" Складність і висока вартість системи бюджетування;
" Якщо бюджети не доведені до відома кожного працівника, то вони практично не мають ніякого впливу на мотивацію і результати роботи, а натомість сприймаються виключно як засіб для оцінки діяльності робітників і виявлення помилок;
" Бюджети вимагають від працівників високої продуктивності праці, в свою чергу працівники протидіють цьому, намагаючись мінімізувати навантаження, що може призвести до конфліктів;
Протиріччя між досягненням цілі і стимулюючим ефектом: якщо досягнути поставлених цілей занадто легко, то бюджет не має

 
 

Цікаве

Загрузка...